İsveç'te yeni terör yasası 1 Mart'ta yürürlüğe girecek

İsveç Parlamentosu'nun terörü engellemek ve terör örgütlerine yardım edenleri cezalandırmak gerekçesiyle kabul ettiği yasa 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yasa, terör örgütleri ile işbirliği yapanlara ve değişik biçimlerde destek olanlara verilecek cezaları ağırlaştırıyor. Polis sayısının arttırılması ve daha gelişkin silahlarla donatılmasını, internet ve telefon görüşmelerini izleme ve dinleme yetkilerini arttırılmasını öngörüyor.

”Aşırı akımlara” karşı kurumlar arası eşgüdümü sağlayacak kalıcı bir ulusal koordinasyon merkezinin kurulması ve güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması da yasada yer alıyor.

Hükümet, söz konusu yasa tasarısını geçtiğimiz yılın 1 Ağustos'undan itibaren yürürlüğe koymayı amaçlıyordu. Ancak Barolar Birliği; Hükümet Müfettişi, Gazeteciler Federasyonu'ndan sonra Yasa Konseyi'nin de tasarıda yer alan terör örgütlerine üye olma maddesinin Anayasa'da güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtmelerinden sonra söz konusu maddeyi tasarıdan çıkarmıştı.

Yasa, terör örgütlerine silah ve mühümmat, patlayıcı ve yanıcı madde veya ulaşım araçları temin etmeyi, lokal veya arsa kiralamayı terör örgütüyle işbirliği olarak değerlendiriyor. Bu fiilleri işleyenlerin 2 yıla, eğer suç ağırsa 6 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını öngörüyor.

Terör saldırıları gerçekleştirenler ise 4 yıldan 18 yıl ya da ömür boyu hapis cezalarına mahkum edilebiliyor.

Yasa geriye doğru işletilmediği için Irak ve Suriye'de IŞİD saflarında yer alanlara uygulanamayacak. Buna karşın yasanın ulusal kurtuluş hareketleri ve devrimci örgütlere uygulanma ve çalışmalarını kriminalize etme riski taşıyor.

Bundan dolayı Sol Parti, söz konusu yasaya baştan beri tutum almıştı. Parlamentoda yapılan oylamada tasarı 28 hayır oyuna karşı 319 oyla kabul edildi.

İsveç Demokratları, Moderat (Muhafazakar) Parti, Hristiyan Demokratlar ve Liberal Parti, terör örgütlerine üye olanların da cezalandırılmasını istedi. Ancak bu öneri 173'e karşı 174 oyla reddedildi.