İzlanda'da cami inşası tartışmaların odağında

İslam Derneği'nin İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te cami inşa etme girişimin yol açtığı tartışmalar durmak bilmiyor.

2013 yılında derneğin cami kurulması talebini değerlendiren belediye yöneticileri, Sogamyri semtinde bir cami inşası için arsa tahsis etmişti.

Ancak bu karar 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bazı partiler tarafından İslam ve yabancı düşmanlığını körüklemek için kullanılmıştı. Caminin inşasına karşı çıkan İlerleme Partisi oylarını artırmayı başarmıştı.

Seçimlerden bir süre sonra İlerleme Partisi'nden istifa ederek “Şehrimiz Reykjavik” adlı yerel bir parti kuran Sveinbjörg Birna Sveinbjörndottir, belediye meclisine önerge vererek İslam Derneği'ne verilen arazinin geri alınmasını istedi.

Yasalarda yer alan belediyelerin dini cemaatlere arazi tahsis etme yetkisinin sadece Hıristiyan kiliseler için geçerli olduğunu öne sürdü. Ancak önergesi belediye meclisinde yapılan oylamada reddedildi.

HER ON İZLANDALIDAN DÖRDÜ CAMİ İNŞASINA KARŞI

Gallup adlı kamuoyu araştırma kuruluşunun yaptığı bir kamuoyu yoklaması her 10 İzlandalıdan 4'ünün başkent Reykjavik'te cami inşasına karşı olduğunu gösterdi. Her 10 kişiden 2'si ise caminin inşasından yana görüş bildirdi.

Gallup'un araştırması İzlanda halkında camilere karşı bir direnç olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların %42,4'ü caminin inşa edilmesine karşı %21,9'u yana olduğunu söyledi. Geriye kalan %35,8'i ise görüş belirtmedi.

Cami inşasına karşı çıkanların %39,1'i Sogamyri'nin cami için uygun olmadığını düşünüyor. %14,1'i İzlanda'da camilerin olmaması, %12,7'si cami inşasına karşı olduğunu ve %7'si de Müslümanlara karşı olduğunu söylüyor.

Cami inşasından yana olanların %42,4'ü inanç özgürlüğünü savundukları için, %28,8'i eşitlik için caminin inşasından yana olduğunu belirtiyor.

Cami inşasına en fazla karşı çıkanlar eğitim düzeyi düşük ilk okul mezunları ve emekliler. Yana olanlar ise 18-34 yaş grubundaki yüksek okul mezunları.

SAĞCI PARTİLER CAMİYE KARŞI, SOLCU PARTİLER YANA

İlerleme Partisi'nin seçmenlerinin yüzde 70'i camiinin inşasının durdurulmasını isterken Sosyal Demokrat seçmelerin %51'i caminin inşasına destek veriyor. Yeşil Sol ve Korsan Partisi seçmeleri arasında camiden yana olanların sayısı karşı olanlardan fazla.

Bu tartışmalar sürerken İslam Derneği, hala camiyi inşa edecek parayı toplayamadı. Dernek yöneticileri, Suudi Arabistan'ın maddi yardımda bulunma önerisini kabul etmedi.