Öcalan için yürüyen enternasyonlastlerle Nancy’de seminer

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik uluslararası komploya karşı üç koldan başlayan uzun yürüyüşlerin Lüksembourg ayağı olan “Enternasyonalist Yürüyüş Kolu” Fransa’nın Nancy kentine ulaştı.

Dünyanın bir çok yerinden enternasyonalisteler, 11 Şubat günü Öcalan’ın özgürlüğü için ve tecride karşı 10 Şubat günü Lüksemburg’da uzun yürüyüş başlatmıştı. Latin Amerika, İspanya, İtalya, Fransa, İskandinav ülkeleri, İran, Güney Afrika, Kanada, Ekvador, Kanarya Adaları ve Avustralya'dan 120 enternasyonalistin katıldığı yürüyüş dördüncü gününde Nancy’de devam etti.

Perşembe günü Nancy kentinde tertip komitesinin geceyi geçirmek için tuttuğu bir spor salonunda Kürt siyasetçi Eyüp Doru’nun konuşmacı olduğu seminer verildi.

Eyüp Doru seminerde, Ortadoğu’daki kolonyalist savaşları, Kürt halkının verdiği mücadeleyi ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın halkların ve ezilenlerin kurtuluşunu esas alan “Üçüncü Yol” tezini katılımcılara anlattı.

Doru ayrıca uluslararası komplomun devam ettiğine dikkat çekerken, Kürt halkına karşı bugün toptan bir savaşın başlatıldığını ifade ederek, Ortadoğu’daki savaşlarla komplo arasında bağlantı olduğunu belirtti.

Kürt siyasetçi Doru, kapitalist ve emperyalist devletlerin Ortadoğu’da büyük bir paylaşım savaşı sürdürdüğünü ifade etti. Adı konulmayan bu savaşın 3.Dünya Savaşı olduğunu sözlerine ekleyen Eyüp Doru, Ortadoğu’da kapitalist devletlerin tümünün savaşın parçası olduğunu dile getirdi. Kapitalizmin büyük bir kriz yaşadığına da işaret eden Doru, kapitalizmin krizden çıkış yolu olarak savaşı gördüğünü belirtti.

Doru, savaşın taraflarının ulus-devletler ve Türkiye’nin destek verdiği cihatçılar olduğuna dikkat çekti. Kürt halkının ise bu tarafların yanında yer almadığını ifade eden Doru, Kürt halkı ve bölgede yaşayan diğer ezilen halkların Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın ekolojik, cinsiyet eşitlikçi, çoğulcu paradigması etrafında, Demokratik Konfederalizmi esas aldığını vurguladı.

Ulus-devletlerin, demokratik konfederal yapının kapitalizme karşı mücadele eden herkesi bir araya getirmesinden tedirgin olduğunu ifade eden Eyüp Doru, Türkiye’nin Öcalan’a uyguladığı ağır tecridin temel sebebinin fikirlerinin halklara ulaşmasını engellemek olduğunu kaydetti.

Öcalan’ın üçüncü yol dediği Demokratik Konfederalizmin Rojava’da vücut bulduğunu belirten Doru, bu devrimin ezilen tüm halkların kazanımı olduğunu ifade ederek, enternasyonallere devrimi sahiplenme çağrısında bulundu.

Eyüp Doru’dan sonra dünyanın bir çok ülkesinden gelen enternasyonaller söz alarak, başta yaşadıkları ülkeler olmak üzere dünyadaki toplumsal, ideolojik ve ekonomik sorunları dile getirdiler ve çözüme fikirleri tartışdılar.

Seminer sonrasında eylemciler, yürüyüşün son gecesine kadar eylemin planlamasını ve lojistiğini sağlayan Kürtlere teşekkür etti. Tek tek ismi anons edilerek çağrılan yurtseverler, enternasyonaller tarafından alkışlandı.