'Öcalan serbest bırakılmalı, Kürtler büyük aktör olarak tanınmalı'

Avrupa Konseyi’nde 5 ve 6 Aralık tarihlerinde düzenlenen Kürt konferansının sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, ABD, AB ve BM’den Öcalan’ın derhal serbest bırakılması için Türkiye’ye baskı yapması istendi.

Avrupa Parlamentosu’nda “AB, Türkiye ve Kürtler” ana başlıklı konferansın 15’incisi 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Beş panel halinde yapılan konferansta 30 dolayında konuşmacı yer aldı. Türkiye’deki

Konferans, Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) tarafından, Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL), Yeşiller-Özgür Avrupa İttifakı ve Avrupa İlerici Sosyalist ve Demokratlar İttifakı gruplarının işbirliğinde yapıldı

KÜRESEL AKTÖRLER KÜRTLERE İLİŞKİN SİYASİ PERSPEKTİFLERİNİ DEĞİŞTİRMELİ

Türkiye’deki insan hakları durumu, Öcalan’a yönelik tecrit, Ortadoğu krizi, Türk devletinin Kuzey Suriye’deki işgalleri ve Kürtlerin bir istikrar ve barış unsuru olarak sunduğu demokratik çözümler bu yılki konferansın temel konuları oldu.

Konferansın sonuç bildirgesinde EUTCC; Kürt halkının Ortadoğu’da istikrarın güçlendirilmesinin siyasi bir aktörü haline gelmesine katılırken, Kürtlerin Ortadoğu’da barış ve istikrar özlemlerinin desteklemenin küresel barışa katkıda bulunacağını kaydetti. EUTCC, “Zira bölgede birbirine bağlı farklı çatışmaların küresel karakteristik özellikler ve uzantıları var” dedi.

EUTCC, “Avrupalı ve küresel aktörlerin Kürtlerin ilgilendiren siyasi perspektiflerinde değişiminin aciliyet arz ettiğini” belirterek, bu güçlerden Kürt halkını Ortadoğu’da büyük bir aktör ve taraf olarak tanımasını istedi. Bildirgede, Kürtler barış ve istikrar için mücadele eden devletsiz bir aktör olarak değerlendirildi.

Konferans katılımcıları taleplerini 12 madde halinde şöyle sıraladı:

EUTCC, Avrupa kurumlarını, AB’ye üye devletleri, Birleşmiş Milletler’i, Papa Francis’i ve ABD’yi, Abdullah Öcalan’ın derhal serbest bırakılması için Türk hükümetine baskı yapmaya çağırır

EUTCC, Avrupa Konseyi’ni Türkiye’nin Abdullah Öcalan’a yönelik tecride ilişkin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için diplomatik, siyasi ve hukuki tedbirler almaya davet eder. Ayrıca İşkenceyi Önleme Komitesi’nden (CPT) Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı’ya derhal bir heyet göndermesini talep eder.

EUTCC, Türk hükümetini Abdullah Öcalan’a yönelik tecride son vermeye ve Sayın Öcalan’ın siyasi bir rehine olarak ele alınmaya davet eder ve Türk Devleti ile Kürt halkının temsilcileri arasında barış müzakerelerinin yeniden başlamasını talep eder

EUTCC, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi protesto amacıyla açlık grevi yapan HDP’li tutsak vekil Leyla Güven ve tüm diğerlerini selamlar, dayanışmasını ifade eder.

EUTCC Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması kararı ile Avrupa Konseyi’nin daha önce bu yönlü bir çağrısını tanır (...) Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsaklara ilişkin de benzer tedbirler alınması gerektiğini düşünür.

EUTCC, Avrupa Adalet Divanı’nın Avrupa Birliği terörist örgütler listesinde PKK’yi tutmaya devam etmesi kararlarını iptal etmesini memnuniyetle karşılar. EUTCC Avrupa Birliği’nin PKK’yi listeden çıkarmaya çağırır.

EUTCC, Avrupa Birliği’ni, Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Konseyi’ni, ABD’yi, Rusya Federasyonu’nu ve İslam Devleti’ne (DAİŞ) karşı Uluslararası Koalisyonu, Efrîn’in Türkiye tarafından işgalini Suriye toprakları ve uluslararası normların açık bir şekilde ihlali olarak değerlendirmeye, Türkiye’nin Efrîn ve işgal ettiği diğer yerlerde uyguladığı demografik değişimi kınamaya ve bu bölgelerden Türkiye’nin derhal çekilmesini istemeye çağırır.

EUTCC, AB’ye üye devletler ve Birleşmiş Milletler’i Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni Suriye’deki çatışmanın siyasi çözümüne doğru bir ilk adım olarak tanımaya çağırır.

Türk hükümetinden 31 Mart 2019’da öngörülen yerel seçimlerin özgür ve eşit koşullarda yapılmasını güvenceye almasını ister, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’i Türkiye’nin uluslararası hukuki zorunluluklarına uymasını güvenceye almak için seçimler öncesi heyetler göndermeye davet eder.

EUTCC, Kürt kadınlarını Ortadoğu’nun demokratikleşmesinin modeli olarak, toplumsal, siyasi, yönetim ve ekonomi alanlarında barış ve demokrasinin inşasında oynadığı aktif ve özerk çabalarında dolayı kutlar.

EUTCC, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ni, uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden Türk devletinin Irak Kürdistan bölgesindeki hava saldırıları ve işgaline son vermesi için baskı yapmaya davet eder

EUTCC, Avrupa Parlamentosu’nun Zübeyir Aydar’ın parlamentodaki konferansımızda söz almasını engelleyen ani ve keyfi engelleme kararından üzüntü duyar ve kınar. Bu üzüntü verici eylem, ifade özgürlüğü, barış ve demokrasi arayışının inkarıdır.