KCDK-E'den Ekonomi Çalıştayı

KCDK-E, Demokratik Komünal Ekonomi Çalıştayı düzenlendi, önümüzdeki dönem için çeşitli kararlar aldı.

KCDK-E tarafından 26-27 Eylül’de "Birlikte üretelim, birlikte yönetelim" sloganıyla iki günlük Demokratik Komünal Ekonomi Çalıştayı düzenlendi.
Ekonomi uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya Avrupa'dan birçok kurum temsilcisi de katıldı.
Kapitalist sistemde ekonomik sistemin düştüğü durumu eleştiren konuşmacılar, dayanışmaya dayalı, sömürünün olmadığı, ahlaki ve demokratik toplum fikriyle, komünal ve kooperatifler kurarak ekonomik bir sistem hedeflediklerini söyledi.

'ŞİRKETLERİN DEĞİL, HALKLARIN İHTİYACI GÖZETİLMELİ'

Demokratik komünal ekonomi için kooperatifçiliğin önemine değinilen çalıştayda, Kuzey Kürdistan’da kadın örgütleri ve HDP’nin bazı belediyeleri tarafından kurulan kooperatiflerin çalışma ve deneyimlerine  dikkat çekildi.
Gıda egemenliği ve tarım politikası üzerine bir sunumun da yapıldığı çalıştayda, "Şirketlerin ve onların hakimi olduğu pazarların çıkarlarını değil, çiftçilerin, köylülerin ve tüketicilerin talep ve ihtiyaçları gözetilmeli" dedi.

ROJAVA DENEYİMİ

Skype programı üzerinden Rojava'dan çalıştaya katılan Ehmed Yusuf, Rojava'da toplumsal ekonominin gelişmesine dair çalışmalarını anlattı. Ekonomi çalışmalarında kadının rolüne dikkat çeken Yusuf, "Komünal ekonominin ve kooperatifçiliğin gelişmesinde kadının rolü çok büyük olmuştur. Rojava'da gelişen komünal ekonomik çalışmalarımız Ortadoğu'da örnek alınacak bir çalışmadır" dedi.
Çalıştayda, "Komünal ekonomi çalışmaları, meclislerimizin temel görevlerinden biri hale gelmelidir" vurgusu da yapıldı.

KARARLAR

KCDK-E tarafından düzenlenen Demokratik Komünal Ekonomi Çalıştayında alınan bazı kararlar şöyle:

"1- KCDK-E bünyesinde bir Demokratik Komünal Ekonomi Komitesinin örgütlendirilmesi,

2- Örgütlendirilen Komitenin KCDK-E Koordinasyonunda temsiline kavuşturulmasının hedeflenmesi,

3- Demokratik Komünal Ekonomi Komitesinin yerellerde projeler alarak değerlendirmesi ve bu projelerin uygulanmasını takip etmesi,

4- Her toplum merkezi bünyesinde demokratik komünal ekonomi komitesinin kurulmasına, bu komitelerin somut proje temelinde çalışma yürütmesine,

5- KCDK-E bünyesinde Demokratik Komünal Ekonomi projelerine ilişkin bir yıl içerisinde 3 tane grup eğitiminin örgütlendirilerek yapılması. İlk proje grubun eğitimini Ocak ayında yapmayı hedeflemesi,

6- Demokratik Komünal Ekonomiye ilişkin Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin eyaletlerinde, yine Fransa’da Paris ve Marsilya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Belçika, Stockholm, Danimarka’da çalıştayların yapılması,

7- Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg ve Berlin eyaletlerinde, İsviçre Zürih, Fransa Paris ve Marsilya, Stockholm, Den Haag, Brüksel, Viyana, İngiltere, Buralarda Demokratik Toplum Merkezleri bünyesinde Demokratik Komünal Ekonominin geliştirilmesine ilişkin proje gruplarının örgütlendirilmesi ve bu grupların oluşturacağı projelerin Meclislerde karara bağlanarak projeleri hayata geçirecek uygulama komitelerinin kurulması için çalışmaların başlatılması ve bunun bir yıllık süreç içerisinde tamamlanması,

8- KCDK-E bileşenlerinin Demokratik Komünal Ekonomiyi kendi yapılarında gündem yaparak konu hakkında eğitimler yapması ve örgütlenme geliştirmesi ve somut projeler çıkartmayı hedeflemesi,

9- Çalıştay belgelerinin broşüre dönüştürülmesi ve bu çalışmanın hazırlık komitesi ve örgütlendirilecek Ekonomi Komitesi tarafından gerçekleştirilmesi,

10- Tüketim, üretim ve dağıtıma dönük kooperatif çalışmalarının başlatılması,

11- Ekonomi dil terminolojisi üzerinde bir çalışmanın yapılması."