AB nüfusu göçmenler sayesinde düzeyini koruyabiliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göçmen akışını engellemeye yönelik politikalar peşinde koşarken, yayınlanan veriler, dışarıdan göçün gelmemesi halinde birlik nüfusunun giderek azalacağını gösteriyor.

AB istatistik kurumu Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre, 1 Ocak 2018 itibariyle birlik ülkelerinin toplam nüfusu 512 milyon 600 bin idi. 2017 başına oranla AB nüfusu 1,1 milyon artarken, bu artış göçmenler sayesinde sağlandı.

Eurostat’a göre AB’de geçtiğimiz yıl 5,1 milyon doğum gerçekleşirken, ölümler doğumları geçti. AB’de geçtiğimiz yıl 5,3 milyon ölüm kayıtlara geçerken, nüfus 200 bin kadar azaldı. Ancak dışarıdan gelen göç sayesinde birliğin nüfusu 1,1 milyon artış gösterdi.

GÖÇMENLERİN AZ OLDUĞU ÜLKELERDE NÜFUS AZALIYOR

Eurostat verilerine göre, birlik içerisinde 19 ülkenin nüfusu artarken, 9 ülkenin ise azaldı. Nüfusu doğal yollardan artan ülkelerin başında İrlanda geliyor. İrlanda’nın nüfusu doğumların ölümlere oranının binde 6,6 artması sayesinde toplamda binde 11,2 oranında nüfus artışı yaşandı.

Nüfusu en fazla düşen ülke Bulgaristan olurken, doğal nüfus düşüşü binde 6,5 oldu. Toplamda ise nüfus binde 7,3 oranında azaldı. Bulgaristan’la birlikte Romanya, Litvanya ve Hırvatistan nüfusları en fazla azalan diğer ülkeler oldular.

ALMANYA NÜFUSU GÖÇMENLER SAYESİNDE ARTTI

Göçmenler sayesinde nüfusu artan en dikkat çeken ülke ise, AB’nin en büyük nüfusuna sahip olan Almanya oldu. Almanya’da doğumların ölümlere az olmasıyla doğal nüfusta binde 1,8 düşüş yaşandı. Ancak ülkeye gelen göçmenler sayesinde toplam nüfusta binde 4’lük bir artış kaydedildi.

Birliğin ikinci büyük ülkesi Fransa’da ise doğumların ölümlere oranla fazla olması sayesinde nüfus artışı binde 3,5 oldu. Fransa’da 2017’de gelen göçmenler dahil edilmeden de binde 2,5’lik bir doğal nüfus artışı gerçekleşti.

Son veriler, AB’nin nüfusunun birlik dışından gelen mülteciler ile diğer göçmenler sayesinde bugünkü düzeyini koruyabileceğini gösteriyor.