Doktor açığını aşmak için uzaktan muayane yöntemi gündemde

Birçok Avrupa ülkesinde bilinen bir sorun olan doktor açığı ve tıbbi müdahale yetersizliğini aşmak için artık teknolojiden faydalanılan uzaktan muayene yönteminin yaygınlaştırılması gündemde.

Almanya Federal Tabibler Odası (BÄK) tarafından gündeme getirilen önerisinde, doktorların hastaları elektronik iletişim araçları sayesinde uzaktan muayene edebilmesi isteniyor.

BÄK tarafından kanunda yapılması istenen değişiklik sayesinde hasta bireylerin randevu bulamama veya farklı engellerden ötürü muayenehanelere gidememeleri durumunda sağlık imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

Söz konusu yasada, ‘uzaktan muayene yasağı’ nedeniyle doktorların ancak hastalarla birebir görüşerek muayene etmeleri şartı getiriliyor. BÄK’nin istediği değişiklikte ise, bu yasanın gevşetilmesi ve bazı durumlarda doktorların Skype dahil internet iletişim imkanları üzerinden muayene etmelerine imkan verilmesi talep edilecek.

İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYANE EDİP REÇETE YAZILABİLİYOR

İstenen değişiklikte ‘istisnai durumlarda’ uzaktan muayeneye izin verilmesi öngörülürken, özellikle doktor açığının yoğun olduğu kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. BÄK’nin yönetim toplantısına dair bir protokolde yer alan bilgilere göre, uzaktan muayenenin ancak hastaların ‘önceden ve yeterli ölçüde bilgilendirilmesi’ şartıyla mümkün olacağının altı çiziliyor.

Almanya’da bugüne kadar sadece Baden-Württemberg eyaletinde deneme aşamasında olan model projelerle gündemde olan uzaktan muayenenin yakın gelecekte yaygınlaşması söz konusu olabilecek. 2000 yılından bu yana İsviçre’de uygulamada bu yöntem sayesinde hastalara herhangi bir gecikme yaşamadan doktor tavsiyesine erişme imkanı sağlanmış oluyor. Ayrıca doktorların bulundukları yerden hastalara reçete yazmaları da mümkün.

Almanya birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi özellikle kırsal bölgelerde doktor açığının olduğu ülkelerden. AB’de doktorlar dahil birçok meslekteki açığın kapatılabilmesi için Blue Card denilen bir sistemle birlik dışındaki ülkelerden bireylerin çalışmasına imkan tanınıyordu.