Latin Amerika’da çocukların 20 yıldaki kazanımları yok oluyor

Latin Amerika ülkelerinde son 20 yılda özellikle sol iktidarların başta çocuklar olmak üzere yoksulluğa karşı verdiği mücadeleyle elde edilen kazanımlar, Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizle kaybedilmek üzere.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bir açıklamada, Covid-19 salgınıyla yaşanan ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Latin Amerika ülkelerinde de on milyonlarca çocuğun yoksullaşacağı uyarısı yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Save the Children adlı uluslararası yardım örgütünün yayınladıkları ortak açıklamada, bu yılın sonuna kadar Latin Amerika ülkelerindeki her iki çocuktan birinin yoksulluk girdabına düşeceğine dikkat çekilmişti.

Buna göre, Meksika, Orta ve Güney Amerika’dan oluşan Latin Amerika ülkelerindeki çocuk yoksulluğu geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 artış gösterecek ve yıl sonuna gelindiğinde yoksulluk oranı yüzde 46’ya ulaşacak.

EN FAZLA GÜNEYDEKİ ÜLKELERDE ARTACAK

Çocuklar arasındaki yoksulluğun artacağı Latin Amerika ülkelerinde bu yıl yüzde 5’in üzerinde olacak ekonomik gerileme, ülkeleri farklı boyutlarda vuracak. Buna göre Meksika’da çocuklar arasındaki yoksulluk artışı yüzde 13 olacak ve 4 milyon çocuk yoksullaşacak. Orta Amerika’daki Karayipler’de bu artış 1 milyon kadar olacak ve yüzde 19’luk ek bir oran demek.

Ancak krizin çocuklarda neden olacağı yoksullaşmadan en fazla etkilenecek olan ülkeler, Güney Amerika kıtasındakiler olacak. 650 milyon civarındaki Latin Amerika nüfusunun beşte dördüne yakınının yaşadığı Güney Amerika ülkelerinde çocuklar arasındaki yoksulluk oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artacak. Bu da 11 milyon çocuğun daha yoksullaşması demek.

SON 20 YILLIK KAZANIMLAR KAYBEDİLMİŞ OLACAK

Krizin yol açtığı yoksulluğa karşı acilen önlemlerin alınmaması halinde onlarca yıl boyunca askeri cunta yönetimlerinin de etkisiyle artan yoksulluğa karşı 1990 ve 2000’li yıllardan sonra verilen mücadelenin sonuçları da kaybedilmiş olacak.

UNICEF ve Save the Children açıklamasına göre, mevcut ekonomik kriz nedeniyle artacak çocuk yoksulluğu 2010 yılındaki düzeyine çıkmış olacak. Bu da özellikle son 10-20 yıldaki tüm kazanımlarda geriye gidilmesi demek.

SOSYAL PROGRAMLARIN ARTTIRILMASI ŞART

Çocuk yoksulluğunun artması demek aynı zamanda çocukların birçok hastalığa karşı gerekli olan yeterli beslenmeden yoksun kalmaları ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemlerinin de zayıflaması demek.

Yardım kuruluşlarına göre, kriz nedeniyle Latin Amerika ülkelerindeki çocuklara yardım programlarının arttırılması gerekiyor. Buna örnek olarak da ailelere doğrudan para yardımı ile okul kantinlerindeki ücretsiz yemek programlarının güçlendirilmesi veriliyor.

GENEL DURUM NE?

Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizin etkilerine dair daha önceki son tahminler Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (CEPALC) tarafından yayınlanmıştı. Buna göre, Covid-19 salgınının etkisiyle tetiklenen kriz nedeniyle Latin Amerika’nın ekonomisi bu yıl yüzde 5,3 oranında küçülecek.

CEPALC’a göre, Latin Amerika tarihinde ekonomik daralma ilk kez bu denli yüksek oranda olacak.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 30’DA

Latin Amerika’daki ekonomik resesyon son on yıllarda önemli oranda geriletilen genel nüfus içindeki yoksulluk oranlarına olumsuz etki edecek. CEPALC’in daha önce yayınladığı verilere göre, Latin Amerika ülkelerinde 2018 itibariyle 620 milyonu aşkın nüfus içinde yoksulluk oranı yüzde 29,6 ile 182 milyon civarındaydı.

2018’de toplam nüfus içinde ‘aşırı yoksulluk’ içinde yaşayanların oranı ise yüzde 10,2 olarak belirlenmişti. 2016’da yüzde 9,9 olan aşırı yoksulluk oranı 2017’de ise yüzde 10,2’ye yükselmişti.

Uzun yıllar sol ve sosyalist yönetimlerin yoksulluğu düşürmeye yönelik politikaları sayesinde önemli oranda azaltılan yoksulluk oranları, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerde sağ yönetimler tarafından tümüyle terk edilmiş durumda. Şili’de ise geçtiğimiz yıl sağ iktidarın politikalarına karşı aylarca süren halk isyanı yaşanmıştı.