PKK'li Nurettin Demirtaş sosyalizmi büyütmeye çağırdı

PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Nurettin Demirtaş, PKK’nin 4o’ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, PKK’nin sosyalizmin bayrağı haline geldiğini belirtti. Demirtaş, faşizme karşı sosyalizm mücadelesini büyütmeye çağırdı.

Demirtaş, PKK’nin 40. kuruluş yıl dönümünü Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan başta olmak üzere Kürdistan özgürlük gerillasına, Kürt halkına ve ezilen tüm halklara kutladı. PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Nurettin Demirtaş, PKK’nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ANF’ye değerlendirmelerde bulundu.

PKK, DİRENME, BAŞARI VE ZAFER UMUDU YARATTI

PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Demirtaş, PKK’nin Kürtler, Türkler, Süryaniler, Araplar, Çerkesler başta olmak üzere kadim Ortadoğu topraklarında yaşayan tüm halk ve inanç gruplarının özgürlük ve demokrasi hareketi olduğunu ifade etti.

Demirtaş, PKK’nin bu yönüyle tüm halklara umut ve can suyu olduğunu sözlerine ekledi.

PKK’nin ezilen tüm halk ve inanç kesimlerinde direnme, başarma ve zafer umudu yarattığının altını çizen Demirtaş, PKK’den güç ve ilham alan halkların eşit ve özgür yaşamı yaratma imkanına kavuştuğunu söyledi.

PKK YENİLMEZ BİR AKILDIR

Halkların bu temel üzerinden kapitalist modernist sisteme karşı alternatif geliştirildiğini dile getiren Demirtaş, devamla şöyle konuştu: “PKK vicdanla, yiğitlikle, cesaretle donanmış ve baş eğmeyen, yenilmez bir akıldır. Aynı zamanda bu akıl çare üreten bir akıldır.

PKK’yi bir de böyle tarif etmek mümkündür. Vicdansız dünya karşısında, maddi dünya karşısında, kendisini büyük bir maneviyatla donatan lakin aynı zamanda tüm sorunlar karşısında kendisini çözümsüz bırakmayan çözüm üreten bir akıl, bir harekettir PKK. Kürdistan Özgürlük Hareketini birde bu yönüyle tanımak ve görmek gerekiyor. Koşullar ve zorluklar ne olursa olsun, asla yılmayan, her zaman çare arayan ve çare üreten bir akıl ve vicdan hareketidir PKK. Bu durum PKK’nin Sosyalist özünden kaynaklıdır. Bunu bugün dünya halkları da görmektedir.”

PKK SOSYALİZMİN BAYRAĞI HALİNE GELDİ

PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Demirtaş, “Emperyalizm, küresel kapitalizm istediği kadar PKK’yi kriminalize etme çabalarına girsin, komplo saldırılarını istediği kadar sürdürsün. PKK artık tüm dünya halklarının diline pelesenk olmuş bir özgürlük hareketi olarak yerini almıştır” şeklinde konuştu.

PKK’nin bugün tüm halkların elden ele devrettiği bir sosyalizm bayrağı haline geldiğini kaydeden Demirtaş, “Bu anlamda PKK yenilmezliğini kanıtlamış bir harekettir” diye konuştu.

“FAŞİZMİ YIKMAYA, KÜRDİSTAN’I ÖZGÜRLEŞTİRMEYE ÇAĞIRIYORUM”

“PKK tüm insanlığa kazandırdığı umut kadar, Sosyalizme getirdiği yeni yorum ve açılımlarla Demokratik Bilimsel Sosyalizmin öncüsü olmayı başarmıştır” diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

“Bugün Sosyalizm mücadelesi bir insanlık mücadelesi haline gelmiştir. Sosyalizm mücadelesi Önder Apo’nun da dediği gibi; ‘Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Isrardır’. PKK ve Önderlik çizgisinde, Sosyalizm bayrağı altında mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz.

Bu vesileyle tüm dünyadaki sol, sosyalist, anarşist, demokratik halk güçlerine, feministlere, kadınlara, gençlere, mücadele etmek isteyen, direnen ve umudu, kurtuluşu, özgürlüğü, başarı ve zaferi Sosyalizmde gören tüm insanlığa PKK’nin 40. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum. Ve herkese bir kez daha PKK’yi ve onun Sosyalist özünü, toplumsallığını, demokratik özünü daha yakından tanımaya ve derinlikli olarak incelemeye çağırıyorum. Özellikle de Önder Apo üzerindeki mutlak tecridi kırmaya, faşizmi yıkmaya, Kürdistanı özgürleştirmeye davet ediyorum.”

ERDOĞAN-BAHÇELİ DİKTATÖRLÜĞÜ YIKILACAK!

Öcalan’ın demokratik ulus çizgisinin “Üçüncü Dünya Savaşında Ortadoğu ve dünyanın kaderini değiştireceğini” belirten Demirtaş, bu çizgide direnen PKK’nin yenilmezliği karşısında uluslararası komplonun çeşitli vesilelerle kendisini sürdürme çabaları olduğunu ifade etti.

Demirtaş, buna karşın halkların ortaya koyduğu irade ve güçlü tepkiyi de saygı ve sevgiyle selamladığını belirterek şöyle konuştu: “Kürdistan özgürlük gerillası her daim ne olursa olsun halkların yılmaz savunuculuğunu yapmaktan asla vazgeçmeyecek. İnsanlığın kanını emen bütün kişi, zihniyet ve anlayışlara karşı PKK kendi öz gücü ve halkına dayanarak yeni bir kültür yarattı. Gençlerin, Kadınların öncülüğünde Sosyalizm mücadelesiyle, insanlık mücadelesiyle faşizm kesinlikle yıkılacak. Faşizm asla baki olmamıştır. Hiçbir faşist diktatörlük adını tarihe yazdırmamıştır. Yeni diktatörlüklerin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Erdoğan/Bahçeli faşist diktatörlüğünün bundan başka bir anlamı yoktur.

Lakin Erdoğan/Bahçeli faşist diktatörlüğü şunu iyi bilmeli; tarihin karanlık ve tozlu raflarında yer almaktan, yıkılıp gitmekten kurtulamayacaklar!”

HALKLAR DİKTATÖRLÜĞÜNÜN YIKILIŞINA TANIK OLACAK!

Halkların PKK sayesinde umudu bu kadar canlanmışken faşizmin estirdiği terörün sonuç almasının “beklenemez” ve “düşünülemez” olduğuna vurgu yapan Demirtaş, “Halklarımız Erdoğan/Bahçeli diktatörlüğünün yıkılışına tanık olacak” dedi.

PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Nurettin Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne korku, ne baskı ve katliam, ne soykırım dayatmaları sonuç alamaz. Biliyoruz ki saldırıların büyüklüğü değil, yaratılan korku ve sindirme ile değil, belirleyici olacak olan halklarımızın ortak direnişidir. Kaderimizi belirleyecek olan direnişimizin büyüklüğüdür. İşte o direniş ruhu ve özgürlük ruhu olduğu müddetçe, faşizmin sonuç alması mümkün değildir. Bu anlamda PKK’den duyulan korkunun temelinde herkes bilmeli ki onun bilinci, ruhu yatmaktadır.

Önder Apo’nun yarattığı bilinç, cesaret ve ruh yatmaktadır. İşte buna sarılmak bu anlamda Önder Apo’nun özgürlüğü için çalışmak tüm Kürdistan’ın ve tüm halkların özgürlüğü anlamına gelecek. İlerici, aydın, demokrat, feminist, sol, sosyalist kişi ve kurumların bir araya gelerek demokratik bir cepheyi örmesi, demokratik cepheyi güçlendirmesi en anlamlı bir çaba olmakta… “

SANATÇILARA ÇAĞRI

Sanatçıların kendilerini maddiyattan ayırmaları gerektiğini ifade eden PKK Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi Demirtaş, devrimci sanat alanında büyük emek ve fedakarlıklar sonucu büyük değerler üretildiğini söyledi. Yaratılan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Demirtaş, herhangi nedenlerden dolayı uzak duran yada uzaklaşanların yeniden kendilerini direniş ruhu ile donatarak sanatı ve hüneriyle faşizme karşı çelikten bir duruş ve iradeyle durmaları gerektiğini belirtti.

SAZINIZI, GİTARINIZI, KEMANINIZI ALIN GELİN

Sorunlar ve gelişen baskılar karşısında yılmamak gerektiğinin altını çizen Demirtaş, Kürdistan gençliği başta olmak üzere tüm gençlere “Sazınızı, gitarınızı, kemanınızı alın gelin” diyerek sosyalizm mücadelesini daha da büyütmeye, faşizmi yıkmaya çağırdı.

Demirtaş, sosyalizm mücadelesini, faşizmi yıkma mücadelesini derinleştirmek ve büyütmek için tüm gençleri özgürlük saflarına davet etti.