Tehlikeli tırtıl türü Afrika tarımını tehdit ediyor

Spodoptera frugiperda olarak bilinen güz tırtılları nedeniyle Afrika’daki yüz binlerce hektar mısır ve diğer bazı tarımsal alanlar tehdit altında.

Sadece birkaç santimetre uzunluğundaki tırtıl türünün daha önce ABD ve Brezilya’da yaygın olduğu bilinirken, şimdilerde Afrika’ya ulaşmış olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (FAO) acilen toplandı.

Toplantıda tehlikeli tırtıl türünün yayılmasının durdurulması için alınacak önlemler tartışılırken, güz tırtıllarının farklı yollarla dünyanın başka bölgelerine yayılması ihtimali üzerinde duruldu.

MISIR VE ONLARCA ÜRÜNÜ YOK EDEBİLİR

Daha ziyade mısır koçanlarını hedef alan güz tırtıllarının soya, yer fıstığı, patates başta olmak üzere 80 kadar tarım ürününü tehdit ettiği uyarısı yapılıyor.

Özellikle mısırları hedef alan bu tırtıl türünün koçanların iç kısmına yönelmesi nedeniyle çiftçiler tarafından çok geç fark edilmeleri de ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Lancaster Environment Centre adlı kuruluşa göre, daha önce dünyanın birçok bölgesinde mısır hasatlarını yüzde 15 ila 73 arasında tahrip eden güz tırtıllarının Afrika’ya vereceği zararı şimdiden kestirmek mümkün değil.

Daha çok ABD’de görülen güz tırtılları kış aylarını göreceli sıcak yerlerde geçirirken, yaz aylarıyla birlikte Kanada’nın güney kesimlerine kadar ulaşabiliyorlar. Yetişkin olanları uçabilen bu hayvanlar, şiddetli rüzgarlardan da yararlanarak bin kilometreyi aşkın uzaklıklara ulaşabiliyorlar.

Günümüzde Afrika’nın batısından güneyine kadar birçok alana ulaşan güz tırtıllarının Afrika’nın kuzeyine ve oradan da Avrupa ülkelerine yayılmasından da endişe ediliyor.