İşçi forumu: 12 yılda 18 bini aşkın iş cinayeti yaşandı

İşçi Sağlığı ve İşçi Sağlığı Meclisi (İSİG) tarafından düzenlenen bir forumda son 12 yıl içerisinde en az 18 bin 285 iş cinayeti yaşandığı belirtildi.

Forum, İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) İşçi sağlığı bağlamında “6331 Sayılı İSG Yasası”, “İş Cinayetleri”, “İşkollarında Durum” ve “Çocuk-Kadın-Göçmen-Yaşlı İşçiler, İşçi Sağlığı Mücadelesi” konu başlıkları ile düzenlendi.

İSİG Genel Koordinatörü Murat Çakır, çok farklı mecralarda işçi sağlığı konusunda mücadele verildiğini ifade etti.

Sorunların çözümü noktasında işçinin doğrudan başat rol alması gerektiğini kaydeden Çakır, aksi halde sorunların çözümünün gecikeceğinin altını çizdi.

Çakır, Türkiye’de 2013 ile 2022 arasında 18 bin 285 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, bu cinayetlerin 2 bin 70’inin İstanbul’da yaşandığını sözlerine ekledi.

Cinayetlerin cinsiyet dağılımına da dikkat çeken Çakır, bu cinayetlerin yüzde 95’inin erkeklerden oluştuğunu belirtti.

En yoğun ölümlerin 28 ile 50 yaş grubunda yaşandığını ifade eden Çakır, bu gruptaki iş cinayetlerinin toplam ölümlerin yüzde 49’unu oluşturduğunu söyledi.

Çakır, yaşamını yitirenlerin yüzde 96’sının sendikasız olduğu belirtti.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Sekreteri Nihat Demir, iş kollarının “kaos” olduğu tepkisinde bulundu.

Olması gerektiği gibi işçi sağlığı ve güvenliğinin yapılmadığını dile getiren Demir, cinayetlerin bu nedenle yaşandığına dikkat çekti.

Demir ayrıca, “İş alanında faaliyet yürütürken, savaş mağduru veya Kürdistan’dan gelen işçilerin çok daha fazla mağdur edildiğini gördük. Yaşam ve sosyal yaşam hakkı gasp ediliyor. Hijyenik olmayan ortamlarda çalışıyorlar. Ayrıca kötü hava koşulları da ölümler yaşanıyor. Bu sorunların son bulması için mücadele ediyoruz. Ancak yeterli, tatmin edici bir seviyeye ulaşamadık” şeklinde konuştu.

Deniz İşçileri Platformu üyesi Onur Özkaya, mesleklerine dair pek bilgi sahibi olunmadığını ancak deniz işçileri için de bir mücadele hattı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Diyarbakır Makineler Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Pınar Filiz denetleme mekanizmasının olmadığını, teftişlerin ise göstermelik olduğunu ifade etti.

Demir, “2008’de yaşanan işçi ölümleri davası hala sürüyor. Bu nedenle aileler yasalarını tutamıyor. Adalet müessesesi çalışmıyor. Bu nedenle tüm sistem çöküyor” diye konuştu.