İşgal tehdidi: Özerk Yönetim olağanüstü hal ilan etti

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Türk devletinin yeni işgal tehditleri nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, tüm bölgede olağanüstü hal ilan ettiklerini ve “düşmanca tüm saldırılara karşı” halkın savunulması için tüm olanakların devreye konulduğunu kaydetti.

Açıklamada Türk devletinin her türlü ağır silah ve insansız hava araçları ile sivillere ve sivil alt yapılara yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Özerk Yönetim’in açıklaması şöyle:

“İşgalci Türk devletinin Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim bölgelerine dönük sürekli tehditlerinden dolayı genel çıkarlar doğrultusunda karar alındı. Türk devleti her türlü ağır silahlar ve SİHA’ları kullanıyor, yurttaşları, hastane, su ve elektrik istasyonları ile sivil kurumaları hedef alıyor.

Türk devleti Suriye’nin diğer bölgelerini işgal etmek, demografik değişim yapmak, yerli halkı göçertmek, güvenlik krizi çıkarmak ve göç dalgası başlatmak istiyor. İşgal alanlarını genişletmek için yapılan bu uygulamalar bölgeye terörün ve aşırılık yanlısı kalıntıların dönüşüne neden olacak. Bu durum aynı zamanda, Suriye’deki yerli halkları çocuklarının fedakarlıkları sayesinde elde edilen Özerk Yönetim’in çıkarlarını doğrudan etkileyecek. Öte yandan Suriye’nin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne de etki edecek. Türk devleti, aşırılık yanlısı terörist gruplar aracılığıyla Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük savaşında yenildikten sonra, Suriye topraklarını işgale yöneldi.

Bu bağlamda, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin temel ilkeleri çerçevesinde, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi 6 Temmuz 2022’de olağanüstü bir oturum düzenledi.”

Yapılan oturumda Genel Meclis üyelerinin onayı ile alınan kararlar şöyle açıklandı:

1- Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilecek.

2- Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı bütün komin, meclis ve kurumların tehdit ve engellere karşı alınacak acil planlara ilişkin bilgilendirilecek.

3- Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi bölgelerinde dönük saldırılara karşı bütün imkanlar seferber edilecek. Özerk Yönetimi Genel Meclisi ile özerk ve sivil yönetim meclisleri tehditlere karşı alınacak projelere önem vermeli.”