İşte HDP Şırnak adaylarının projeleri

HDP Şırnak Belediye Eşbaşkan adayları Hişar Osal ve Nurcan Altürk, seçilmeleri halinde hayata geçireceklerin projelerini açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Belediye eşbaşkan adayları Hişar Osal ve Nurcan Altürk, 31 Mart yerel seçimlerine haftalar kalırken kent için öngördükleri projelerini açıkladı.

Adaylar, projelerinin tanıtımı için bir kafede basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya aralarında HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’in de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Eşbaşkan Adayı Nurcan Altürk, bu coğrafyanın ekmek ve su kadar barışa ve adalete ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Barış olmadan yaptığımız ve yapacağımız her şey eksik kalacaktır” dedi.

Altürk, “En büyük çalışmamız barış için mücadele etmek olacaktır. Herkesle barış, aşiretler aileler arası barış, düşüncelere arası barış, dinler arası barış temel yaklaşımımız olacaktır" diye konuştu.

Belediyeyi kayyumdan alıp yeniden halkın iradesine teslim edeceklerini vurgulayan Altürk, kentin bütün problemlerine cevap olmak iddiasıyla geldiklerini kaydetti. Altürk, "Kendimize güveniyoruz. Çünkü gücümüzü halktan alıyoruz. Biz halkız" diye konuştu.

Kayyumları 31 Mart'ta geldikleri yere geri göndereceklerini söyleyen Altürk, daha sonra kentin gençleri, çocukları, rusipileri (ileri gelenler), sendikaları ve kurumlarından aldıkları öneriler çerçevesinde hazırladıkları projeleri açıkladı.

İŞTE KENT İÇİN ÖNGÖRÜLEN PROJELER

* İlk iş şehrin imar planını yeniden gözden geçireceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını esas alıp, zemini uygun olmayan yerlere verilen çok katlı imar izinlerini bir an önce değiştireceğiz. Çökme ve kaymaların önüne geçeceğiz. Yeşil bir Şırnak hedefleyeceğiz.

* İmarın genişletilmesi olmayacak. İmar planını genişletilmesi belli bir nüfus yoğunluğuna bağlıdır. Dışarıya verilen göçlerden dolayı Şırnak nüfusu imar planının genişletmesi için gerekli değildir. Gereklilik açığa çıktığında halkımızla birlikte karar vereceğiz. Ayrıca tarım arazileri imara açılmayacaktır. Üretimin yapılması esas alınacak, kendine yeten Şırnak hedeflenecektir.

* Betona karşı yeşil Şırnak için her yıl fidan dikim kampanyaları yapacak, kentimizin her yerine ağaç dikeceğiz.

* Meydan Projesi ile de bir soluk borusu açacağız. Her kentin meydanı olmalı. Yaşamın özgür aktığı, yeşil bir meydan Şırnak'ın temel ihtiyacıdır. Meydanı yapıp adını ve peyzajını halkımızla birlikte kararlaştıracağız.

* Trafik ve araç park sorunu ortadan kaldırmak için meydana ve hastane civarına otoparklar yapacağız. Otoparkları uzmanların görüşleri ve zemin etütlerine göre planlayacağız.

* Yolcuların seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak ve Şırnak'ın kimliğini yansıtacak mimaride şehirler arası ve ilçelerimize hizmet götürecek tam donanımlı otogar inşaa edeceğiz. Otogara erişimi sağlayacak şehir içi ulaşımı düzenleyeceğiz.

* Çevrenin kirlenmesini engellemek ve toplum sağlığını korumak için atıkların depolanıp bertaraf edileceği “katı atık entegre tesisi” kuracağız. Şehrimizin atık miktarının azaltılması için halkımızla beraber kampanyalar yürütecek ve atıkların kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması için "atık yönetim planını" yapacağız.

* Bilimde, kültürde, sanatta sosyal ve ekonomik alanda kentin problemlerini araştırıp tespit etmek ve bu tespitler ışığında sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yeni ve uygulanabilir projeler için bilim-sanat merkezleri açacağız.

* Birlik ve kooperatiflerle kentimizde tarımı ve hayvancılığın gelişimine teşvik edeceğiz. Kentimizde 100’e yakın ataması yapılmayan ziraat mühendisi bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılığın gelişimi için gençlerimizle ortak çalışmalar yürüteceğiz.

* Tarım merkezleri açacak, bu merkezlerde seracılıktan, fideciliğe, modern sulama teknikleri ve organik tarıma kadar her alanda eğitimler, seminerler, sempozyumlar organize edeceğiz.

* Gün geçtikçe çoğalan tekel marketlerin kentte yarattığı ekonomik tahribatın önüne geçmek için esnaf kooperatifleri kurulmasına öncülük edeceğiz.

* Üretimin halka ulaşabileceği pazarlar kuracağız.

* Aktifleştireceğimiz kültür merkezlerimizle kentimizdeki kültürel birikimi bir araya getirip derleyecek, sonraki kuşaklara ulaştıracak bir merkez olacaktır.

* Demokratik, kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızı her aşamada ve her çalışmada esas alacağız. Kayyımlar tarafından işlevsizleştirilen kadın merkezimizi yeniden aktifleştireceğiz. Kadın politikalar müdürlüğünü oluşturacağız. Kadın ekonomisinin geliştirilmesi için özgün üretim kooperatifleri kuracağız.

* Kentin tüm çocuklarına yönelik resim, müzik, tiyatro, dil kursları, yazılım kursları, uygulamalı teknoloji keşiflerinin yapılacağı bir ortam yaratılacaktır. Ayrıca bu merkez bünyesinde okul öncesi çocukların özellikle anadilde eğitimleri için kreşler oluşturulacaktır.

* Gençlerimizle, yaşlılarımızın bir arada zaman geçirip deneyim aktarımı yapacakları “Malê Rûsipiyan"ler açacağız.

* Görsel, işitsel, dokümantasyon ve benzeri arşiv kaynağı için kütüphane açılacağız.

* Bahsedilen ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin hayata geçmesi için gençlerle farklı konularda etkinlikler organize edilecektir. Belediyemizin amaçları doğrultusunda çeşitli aralıklarla spesifik konularda kurslar, atölye çalışmaları ve konferanslar da organize edilecektir.