Öztürk: Siyasal eylem süreci başlayacak

EHP Merkez Komite Üyesi Hakan Öztürk, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın açıklayacağı deklerasyonda ‘emek, özgürlük ve barış’ temel kavramları üzerinden yola çıkacaklarını; siyasal eylem sürecine geçileceğini söyledi.

İttifak’a katılacak olan birçok toplumsal muhalefet öznesinin varlığına işaret eden EHP Merkez Komite Üyesi Hakan Öztürk, bu çalışmalara asıl şeklini verme sürecinin, kuruluş deklarasyonundan sonra başlayacağını ifade etti.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Merkez Komite Üyesi Hakan Öztürk, Emek ve Özgürlük İttifakı’na ilişkin ANF’ye konuştu.

Karşılarında blok halinde oluşmuş otoriter yapının, kendileri için işe yarar durumdaki bütün güçleri harekete geçirdiğini belirten Öztürk, şunları söyledi: “Devletin baskı aygıtlarını kullanılarak her türlü toplumsal muhalefet hareketini bastırıyorlar. Ülke, tarihinde görmediği kadar büyük bir ekonomik yıkımı yaşıyor. Yapısal ekonomik sorunlar, kangrenleşmiş durumda. Finansal olarak dışa bağımlılık en yüksek derecesinde ve somut olarak 450 milyar dolarlık bir borç batağının içinde. AKP’nin tek derdi kendisine bağlı bir burjuvazi yaratmak ve bu sonuca ulaşmak üzere onları sınırsız ucuz krediyle beslemek. Sömüren sınıfların katında durum böyle cereyan ederken, emekçilerin payına hayat pahalılığı ve işsizlik düşüyor. Emek verenlerin yararına olan kamu harcamaları, her düzeyde kısılıyor. Bu kadar büyük sorunlar silsilesine, onun ayarında büyük bir güçle cevap vermek gerekir. Bu emekçilerin ve başta Kürt halkı olmak üzere haksızlığa uğrayan bütün toplumsal kesimlerin bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. O nedenle Emek ve Özgürlük İttifakı çok büyük bir öneme sahip.”

ÜÇ TEMEL KAVRAM ÜZERİNDEN

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın üç temel kavram üzerinden yola çıktığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: “Emek, özgürlük ve barış. Mevcut siyasi yapının otokratik niteliği ve buna karşı yapacağımız mücadele. İşlevsizleştirilen parlamentonun halk egemenliğine dayalı hale getirilmesi. Yapısal iktisadi sorunlar ve bunların köklü çözümleri. İşçilerin iş sürelerinin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi. Kürt sorununda barış, diyalog ve müzakere yoluyla demokratik çözümün sağlanması. Kadın ve gençlerin direnişi. Doğanın, çevrenin ve kültürel varlıkların korunması.”

BÜTÜN TOPLUMSAL MUHALEFETLE GÖRÜŞME

Emek ve Özgürlük İttifakı’na toplumda büyük bir ilgi olduğunu; hem politik parti ve örgütlerle hem de toplumsal hareketlerle ilişki halinde olduklarını aktaran Öztürk, şunları ifade etti: “İttifak’a katılacak olan birçok toplumsal muhalefet öznesi var. Bu çalışmalara asıl şeklini verme süreci, kuruluş deklarasyonundan sonra başlayacak. İttifak şu güne kadar kuruluş aşamasındaydı. Ona rağmen ilk adımlar atıldığında emekçilerin ücretlerinin yükseltilmesine yönelik önemli bir kampanyaya imza attı. Newroz ve 1 Mayıs gibi önemli günlerde birlikte hareket etme çabasına girdi. Şu anda ülkedeki diğer toplumsal muhalefet güçleriyle diyalog çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm toplumsal muhalefet güçlerini emek, özgürlük ve barış için ortak mücadeleye davet ediyoruz. Kuruluş deklarasyonundan hemen sonra atacağımız adımları belirleyeceğimiz toplantılara devam edeceğiz. Burada alınan kararlara göre hareket edilecek. Örgütlenmeyi ilerletmek bakımından genişleyebilme yöntem ve biçimlerini değerlendirdikten sonra bütün toplumsal muhalefet kesimleriyle görüşmeleri başlatacağız. Aynı zamanda siyasal eylemlilik süreçlerimiz de başlayacak.”

İRADE DEĞİŞMEDEN KONU DEĞİŞMEZ

Hem ekonomik hem de siyasi alanda derin bir kriz olduğunun altını çizen Öztürk, bu çoklu krizin çözümünü şöyle izah etti: “Siyasal alanda başkanlık rejimi denilen otoriterlik hüküm sürüyor. Bütün mafyatik ilişkiler her gün ortaya dökülüyor ama yargı harekete geçmiyor. Parlamento işlevsiz. Kürt sorunu rafa kaldırılmış halde. Barış isteği dikkate alınmıyor. Kadınlar her gün kadın cinayetlerine kurban gidiyor, ayrımcılığa uğruyor. İlk iş olarak mevcut hükümeti göndereceğiz. Başkanlık sistemi yerine, gücünü halk örgütlerinden alan bir meclis yapısı oluşturacağız. Ülke idaresi değişmeden hiçbir konu değişmez.

Sonra iktisadi yapıyı değiştirmek üzere hayati alanlarda kapsamlı kamulaştırma çalışmalarını başlatacağız. Bununla birlikte serveti vergilendireceğiz, haksız ihaleler ve dış borç ödemelerini durduracağız. Halkın temel ihtiyaçlarının asgari düzeyini ücretsiz sunacağız. İşçilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak; herkese 7 saatlik iş, ücretlere gerekli zam ve her işyerine sendika sağlayacağız. Ülkeyi demokratikleştireceğiz. Yani Kürt sorununu demokratik olarak çözeceğiz, diyalog ve müzakere zeminlerini kuracağız. Özgürlükleri kapsayan laikliği hayata geçireceğiz. Aleviler haklarına kavuşacak. Kadınlar için eşitlik sağlanacak ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacağız.”