DİSK: Ekonomik krize karşı birleşelim!

DİSK, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2 Ekim’de gerçekleştirdiği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına dair sonuç bildirgesini açıkladı. Türkiye'nin krizde olduğunun vurgulandığı bildirgede, “Ülkeyi yönetenlerin krizden çıkış için gerçekçi bir politikası bulunmamaktadır. Dış borçlanmaya dayalı modeli yeniden işler hale getirmeye yönelik politikalar, çözüme değil sorunun daha derinleşmesine hizmet etmektedir. Çöküşü ertelemek için ‘bağımlı finansallaşma’ modelinde ısrar edenler, Türkiye’yi krizden çıkaramazlar” denildi.
DİSK, ekonomik krize karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

'FONLAR YAĞMALANDI, ALIM GÜCÜ KALMADI'

Yeni kaynak arayışlarının bir parçası olarak işsizlik fonunun yağmalandığına dikkat çekilen bildirgede, şu ifadelere de yer verildi:
“Kriz ile beraber, zam yağmuru altında tüm ücretler erimiş ve toplumun yüzde 99’unun alım gücü düşmüştür. Krizde hiçbir sorumluluğu olmayan toplumun yüzde 99’u yoksullaşmaktadır. Ücretler reel olarak gerilerken, ücretleri düşük tutmaya dönük politikalar IMF ile hükümetin ortak programı halini almıştır.  Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve tüketiciler tarafından ödenmektedir. Tüketimden alınan vergiler gelir adaletsizliğini daha da büyüttü. Çalışanlar bir yandan yüksek gelir vergileri öte yandan tüketim vergileri ile vergi yükü altında ezildi. Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 65’i dolaylı vergilerden sağlanıyor. Asgari ücretten vergi alınmaya devam edilmesi vergi adaletsizliğini daha da artırmaktadır.
İşsizlik Sigortası Fonu, kamuya ucuz kaynak olarak değil, bankalar ve işverenler için değil, işsiz işçiler için kullanılmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma koşulları esnetilmeli, işsizlik ödeneklerinin süresi ve miktarı artırılmalıdır.  Yüzde 1’e karşı Yüzde 99’un, sermayeye karşı emeğin haklarını savunmak için adalet, barış ve demokrasi şarttır."

KARARLAR

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 7 maddelik karar da aldı. Bildirgede, “en büyük toplu pazarlık süreci olarak 2020 asgari ücretinin belirlenme sürecine, ‘insanca yaşanacak bir ücret’ talebiyle ve üyesi olan olmayan tüm işçilerin mücadelesiyle aktif biçimde müdahale etme” kararı yer aldı.  Kamuda ve belediyelerde çalışan yüz binlerce işçinin insanca yaşanacak ücret ve özgür toplu pazarlık-grev hakkı talebi etrafında bir mücadele sürecinin örgütlenmesi kararının da alındığı bildirgede, “Vergi adaleti için, verginin tavana yayılması için, yani asıl olarak kar ve faiz gelirlerinin, servetin vergilendirilmesi için mücadele gerekliliğinin altını çizer” denildi. Emeklilik ve işsizlik fonu ile ilgili başlıca kararlar da yer aldı.