DTK: Maraş'taki zihniyet Kürdistan'da katlediyor!

DTK, Maraş Katliamı ile Kürt-Alevilere insanlık suçu işlendiğine vurgu yaparak, bu suçların devlet tarafından Kürdistan'da güncellendiğine de dikkat çekti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Maraş Katliamı'nın yıl dönümü vesilesiyle bugün yazılı açıklama yaptı.

"Bu yüz yıllık tarih; Türkiye ve Kürdistan’da  farklı kimliklere, inançlara, kültürlere ve yaşam biçimlerine karşı tahammülsüzlüğün, baskının, işkencenin, yerinden-yurdundan göçertmenin, asimilasyonun ve katliamların  telafisi imkansız  acı yaşanmışlıkları ve büyük insanlık trajedileri ile doludur" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'KÜRTLER VE ALEVİLER HEDEFLENDİ'

"Bütün bu yaşanmışlıklara ve  trajedilere rağmen gelecek yüzyılda,  bütün bu yaşanmışlıkları bir daha yaşamamak  adına; Türkiye ve Kürdistan’da  barışçıl, demokratik, adil, eşitlikçi ve bütün farklılıkların kendini özgürce  yaşatabilecekleri  aydınlık dolu bir yüz yıl yapma imkanı vardır.  Halklarımızın beklentileri, ihtiyaçları ve Ortadoğu’nun mevcut gerçekliği ve gelişmeleri de bunu  zorunlu  ve kaçınılmaz kılmaktadır.

Devletin himayesi ve göz yumması ile MHP’li ırkçı-kafatasçı faşistler tarafından, 19  Aralık 1977 tarihinde  başlatılıp bir haftalık bir sürece yaydırılan Maraş Katliamı ile Kürt halkının ulusal taleplerini, Türkiye’deki farklı toplumsal kesimlerin demokratik mücadelelerini tasfiye etmek, sindirmek amacıyla Kürt-Alevi yurttaşlarımıza karşı  büyük bir insanlık suçu ve katliam gerçekleştirildi. Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen Maraş katliamında yüzlerce Alevi yurttaşımız katledilmiş, yüzlercesi ağır yaralanmış  evleri yakılıp yıkılmış, topraklarından göçertmeye zorlanmışlardır.

Maraş Katliamı, Kürt halkı ve Alevi toplumu başta olmak üzere, Türkiye’deki tüm demokratik  ve insanca bir yaşam talebi olan bütün toplumsal kesimlere karşı gerçekleştirilen ne ilk ne de son katliam olmuştur.  Halkımıza ve  Alevi toplumuna karşı Genç, Dersim, Ağrı, Zilan, Koçgiri vb.  katliam politika ve uygulamaları, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Amed, Koçgiri, Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak, Ankara ve daha birçok yerde gerçekleştirilen yıkımlar ve katliamlarla sürekli güncellenerek sürdürülmüştür."

DTK, katliamcıların korunduğuna dikkat çektiği açıklamasında, güvenli bir gelecek için ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.