ESP: Koronavirüs ve iktidara karşı haklarımıza sahip çıkalım

Koronavirüse kapitalist sistemin yol açtığına dikkat çeken ESP, yapılması gerekenler için mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

 

ESP Merkez Yürütme Kurulu, koronavirüse ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

'KAPİTALİZM DOĞAYI DENGESİZLEŞTİRDİ'

Açıklamada, "Kâr için üretim demek olan kapitalizm doğal yaşam alanlarını tahrip ediyor, canlı popülasyonunun çoğalmasını ve doğayı dengesizleştiriyor. Tarımda pestisit kullanımı bakteri, mikrop ve virüs türlerinde mutasyonlara ve evrimlere yol açıyor, ormanları ve nehirleri yok edip kuraklığa, asidik yağmurlara, canlı göçlerine neden oluyor. Bunların sonucunda ekosistem kendini onaramaz hale geliyor, geri dönülemez biçimde değişime uğruyor. Salgın hastalıklar işte bu koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" denildi.

'SAĞLIK ÖNLEMLERİNİ YÜK OLARAK GÖRÜYORLAR'

"Herhangi bir kâr getirmeyeceği için her türden koruyucu sağlık önlemlerinin bir yük olarak görüldüğü bu düzen, salgınların hızla yayılmasını beraberinde getiriyor" vurgusunda bulunulan açıklamada, AKP-MHP iktidarına şöyle tepki gösterildi:

"Faşist şef salgının başlangıcından günler sonra televizyonlara çıkıyor ve sanki emperyalizmin mali-ekonomik sömürgeleştirme programını o yürütmemiş gibi, sanki 17 yılda 170 kamu kuruluşunu o özelleştirmemiş gibi, sanki sosyal hakları sosyal yardıma çevirip siyasi şantaj malzemesi kılan o değilmiş gibi, kendisi de her krizin faturasını işçi sınıfına yıkan kapitalist bir diktatör değilmiş gibi dünyayı 'sosyal hizmetleri özel sektöre vererek vatandaşını ortada bırakmakla' suçlayıp, kendini aklamaya çalışıyor. Oysa onun hazırladığı kurtarma paketi de işbirlikçi-tekelci burjuvaziyi kurtarma, faşist baskısının taşradaki dayanağı olan orta burjuvaziyi ferahlatma paketinden başka bir şey değil. Halka sunduğu tek şey ise kolonya ve dua..."

'HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM'

"Virüs kapitalizm, yaşam sosyalizmdir" mesajının verildiği açıklamada, şu haklar için mücadelenin büyütülmesi istendi:

"1-Sağlık hizmetleri ücretsiz verilmelidir. Test kitleri yaygınlaştırılmalıdır.
2-Temel gıda ve temizlik ürünlerin devlet tarafından karşılanmalı. Su, elektrik, doğalgaz ücretleri düşürülmeli ve borçlar iptal edilmeli. İnternet erişim hizmeti ücretsiz yapılmalıdır.
3-Yaşlı bakımının ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından üstlenilmeli.
4-Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretleri iyileştirilmeli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturulmalı, KHK ile işten atılan tüm sağlık emekçileri koşulsuz olarak işe geri alınmalı.
5-Tüm tutsaklar derhal serbest bırakılmalı.  
6-“Herkes eve işçiler işe” anlayışına son verilmeli, işçiler ücretli izne ayrılmalı, temel ihtiyaçları patronlar ve onun devleti tarafından karşılanmalı.  
7-İşyerleri kapatılan esnaf ve işyeri çalışanlarının zararları tazmin edilmeli, borçları ertelenmeli, ihtiyaçları devletçe karşılanmalı,
8- Eve kapanma çağrısı yapılarak kadınların ev içinde maruz kaldığı emek sömürüsünün katmerleşmesinin önüne geçecek sosyal ve ekonomik önlemler hızla alınmalı, bu süreçte artması muhtemel ev içi şiddetin engellenmesi için kadınlar lehine düzenlemeler hızla yapılmalı ve kadın yaşamı güvencelenmelidir."