HBDH'den ‘Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız’ kampanyası

HBDH Yürütme Komitesi Üyesi Tekin Yoldaş "Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız" kampanyası kapsamında devrimci seferberlik çağrısında bulundu.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) internet sitesine görüntülü bir açıklama yapan Yürütme Komitesi üyesi Tekin Yoldaş, “Bizler HBDH olarak ‘Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız’ kampanyasına start veriyoruz” dedi.

Başlattıkları kampanya ile Türkiye işçi sınıfına, emekçilere, ezilenlere, özgürlük getirmeyi hedeflediklerini de söyleyen Yoldaş, şunları belirtti: “Faşist iktidar her gün Türkiye halklarına, emekçilere, işçilere, gençlere, kadınlara, Kürt halkına zulmediyor, onların geleceğini çalıyor. Buna karşı mücadele etmekten savaşmaktan, birleşik devrim bayrağını yükseltmekten başka kurtuluşumuz yok. Bulunduğumuz bütün alanlarda, gerilla alanlarında, kentlerde, gecekondu mahallelerinde, sokaklarda özgürlük talebimizi en güçlü şekilde haykıracağız, birleşik devrim bayrağını yükselteceğiz. Birleşik devrim mücadelesi ancak onu yürütecek, onu gerçekten sahiplenecek, birleşik devrim güçleriyle başarıya ulaşacaktır.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE KATILIM ÇAĞRISI

Türkiye emekçi sınıfı, ezilenler, gençler, kadınlara çağrımız bu mücadeleye katılmaları, bulundukları her yerde, her imkanlarıyla faşizme karşı yürüteceğimiz bu seferberlik kampanyasına katılmalıdır.

Faşist iktidar göründüğü kadar güçlü değil. Onu güçlü kılan Türkiye işçi sınıfı, emekçi, ezilenlerin mücadeleyi yeterince sahiplenmemesi, faşizme karşı özgürlük bayrağını daha güçlü dalgalandırmamasıdır. Bu sebepten faşizme karşı birleşik devrim mücadelesini güçlendirmek, silahlarına daha güçlü sahiplenmek, bayrağını daha güçlü dalgalandırmak istiyoruz.

Bulunduğumuz bütün alanlarda mücadeleyi yükselteceğiz, dağda direnen gerillalar, şehirlerde özgürlük ateşini yakan milislerimiz, fabrikada, sokaklarda direnen halkımız bu mücadelenin yürütücüsü olacaktır. Kampanyamızı en güçlü şekilde büyütmek, örgütlemeyi hedefliyoruz.

Bulunduğumuz bütün alanlarda devrimci birlik hamlesi başlatacağız. Bu da bir, iki, beş adım ileri gitmeyi gerektiriyor. Mücadeleyi daha güçlü sahiplenmek, enerjik olmak, özgürlük mücadelesini daha iyi kazanmak istiyoruz.

KRİZ HALİNDEKİ İKTİDARI BİRLEŞİK DEVRİM GÜÇLERİ YENECEK

Faşist iktidar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor, sarsıntı içinde ama onu yenecek güçlerin birleşik devrim güçleri olacağına inanıyoruz.

Birleşik devrim güçleri mücadele etmeden, alanlarda olmadan, devrimci eylemlerle faşizmden hesap sormadan, faşist hedefleri hedef almadan faşizm yıkılmayacaktır.

Türkiye, 4 parça Kürdistan, Avrupa’da bulunduğumuz bütün alanlarda faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız diyoruz. Bu ancak mücadele ederek, savaşarak olacaktır.

FAŞİZMİ YIKACAĞIZ, ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANCAĞIZ

Faşizme karşı birleşik devrim mücadelesinde her kes bir şeyler yapabilir. Gerilla güçleri dağlarda direniyor, milisler şehirlerde özgürlük ateşleri yakıyor, sokaklarda barikatlar kuruluyor, özgürlük bayrağı daha güçlü dalgalanıyor.

Birleşik devrim mücadelesi işçi sınıfı, emekçiler ve ezilenlerin katılımı ile daha da yükselecektir, herkes bir katkı sunabilir. Halk düşmanına karşı duvara yazı yazabilir, bir faşisti hedef alabilir. Yapamıyorsa devrimcileri bilgilendirebilir. Herkes bu kampanya kapsamında mücadeleye katılabilir. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler bu mücadelenin bir parçası olabilir. Bu temelde imkanlarımızı birleştirerek, birleşik devrim mücadelesini güçlendirmek için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz. Faşizmin topyekün saldırısına karşı bizler de topyekün bir direniş gösteriyoruz.

Bu devrimci seferberlik, bütün imkanları birleştirerek, faşizme karşı en güçlü şekilde hedeflemektedir. Faşizme hayatı dar etmeyi hedeflemektedir. Faşizmin bütün kalelerini hedefleyecektir.

Gerilla güçlerimiz, milisler, sokaklarda mücadeleyi yükselten devrimci genler daha güçlü ve kararlı bir şekilde faşizmi hedef almalıdır.

Faşizmi güçlendiren, örgütlü olduğu, meşruiyet kazandıran bütün kurumları hedef almak zorundayız.

Faşist iktidarın bütün örgütlenmelerini, kurumlarını hedef alacağız. Patronlardan, kadın katillerinden, kadın katillerini aklayan erkek iktidarından, halkımızın ekmeğini, aşını çalan faşizmden, Kürt annelerine zulmeden, onlara çocuklarını cenazelerini paketle gönderen faşist zihniyetten hesap soracağız. Süleyman Soylu’dan, faşist Erdoğan rejiminden hesap soracağız. Onların rejimini ve iktidarını destekleyen herkes birleşik devrim güçlerinin hedefi olacaktır.

Birleşik devrim mücadelesine güç verdikçe bizler daha güçlü olacağız, faşizm daha zayıf olacaktır. Bizler güçlendikçe, birleştikçe biz kazanacağız, faşizm yıkılacak.

‘Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız’ şiarını daha güçlü haykırmak zorundayız.”