HDP: İklim krizi salgının etkisini artırıyor

HDP Ekoloji Komisyonu, "İklim krizi salgının etkisini artırıyor. Türkiye’nin herhangi bir iklim ve ekoloji politikası olmaması koronavirüs krizinde ülkeyi kırılgan hale getirmiştir" dedi.

HDP Ekoloji Komisyonu eş sözcüleri Menekşe Kızıldere ve Naci Sönmez tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Kapitalist sistem sebebiyle iklim krizi sınıfsallaşmıştır. İklim krizi yoksullar ve toplumların ötekilerini vurmaktadır. İklim krizi halkları da yoksullaştıran bir krizdir ve yoksulluk halkları salgınlara karşı kırılgan hale getirmektedir" denildi.

"Bu kriz tüm canlıların hayatını etkileyen bir felaket haline gelen Korona Virüs pandemisini çok daha ağır bir hale getirmektedir" vurgusunun yapıldığı açıklamada, şunlar da kaydedildi:

'BAZI BÖLGELERDE DAHA ÖLÜMCÜL'

"Korona Virüs salgını, tüm dünya devletlerinin birçok sistemini durdurup, insanları karantinaya mahkum etmiştir. Sağlıksız yaşam koşullarına mahkum olan insanlar salgından çok daha fazla etkilenecektir. Korona Virüs hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde daha ölümcül etkilere neden olacaktır. Salgına karşı su hijyen için kritik öneme sahiptir. Salgın zamanında su tüketimi artmaktadır. Hastalığın önlenmesi için suya erişim ve su varlıklarının yeterli miktarda olması kritik rol oynamaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda sistemimin önemi salgın günlerinde hayati öneme sahiptir. Herkesin sağlıklı gıdaya ulaşımı ve gıdanın sürdürülebilir olması gerekmektedir.

'TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKASI YOK'

Türkiye’nin herhangi bir iklim ve ekoloji politikası olmaması Korona Virüs krizinde ülkeyi kırılgan hale getirmiştir. Bu salgına karşı ivedi önlemlerinin alınmasının yansıra doğayı, ekolojik dengeleri ve halkın yararını gözeten politikaların artık vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini en acı şekilde hatırlatmıştır. Devlet, sağlıklı çevre koşulları sağlamakla yükümlüdür, sağlıklı bir çevrede yaşama anayasal bir haktır. Fakat ne çevreyi ne de ekolojiyi gözeten rant odaklı politikalar ile yurttaşların anayasal hakları olan barınma, hava kalitesi, sağlıklı gıda, temiz suya ulaşım gibi temel ihtiyaçlar tehdit altındadır.

DEVLETİN GÖREVLERİ HATIRLATILDI

Covid-19 pandemisi yayılırken ülke genelindeki hava kirliliğinin durumu gözden geçirilmelidir. Hava kalitesinin kötü olduğu yerler tespit edilip önlemler artırılmalıdır. Hava kirliliği yaratan, kömüre dayalı enerji politikalarından vazgeçilmelidir. Tüm yurttaşlara salgın dönemi boyunca temiz ve içilebilir su sağlamalıdır. Karantinanın önlem olarak sunulduğu günlerde, barınma giderlerini dahi karşılayamayacak şekilde yoksullaşan halkın acil barınma ihtiyacı giderilmeli, fakat uzun vadede rant odaklı konut politikaları yerini dil ve kapsayıcı konut politikalarına bırakmalıdır. Alım gücü düşen ve yoksullaşan halk bu dönemde gelirini de kaybettiği için herkesin sağlıklı gıdaya ulaşması; özellikle yaşlıların ve çocukların gıda ihtiyaçlarının karşılanması genel devlet politikası olarak uygulanmalıdır. Yoksullaşan halkın kullandığı devlet kaynaklarına ilişkin faturaları bu dönemde devlet tarafından karşılanmalıdır."