HDP: AKP koronavirüse karşı gerekeni yapamadı

HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu, "AKP koronavirüsle mücadelede gerekeni yapamadı; önlemler alamadı, gecikmeler yaşadı" dedi.

HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu eş sözcüleri Nejla Kurul ve Samet Mengüç, koronavirüs tehdidine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "AKP, hem Çin ve Güney Kore hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki deneyimlerden öğrenme ve Korona Virüsle mücadele konusunda, etkili politikalar üretip hızlı ve yeterli önlemler alamadı. Tanı testlerinin temini ve yaygınlaştırılması konusunda gecikmeler yaşandı. Korona Virüsü geriletme konusunda toplumun tüm örgütlü güçleriyle birlikte ortak bir mücadele öremedi. Son 18 yıldır izlediği ayrımcı politikaları, herkesi ilgilendiren bu mücadele içinde de sürdürdü" denildi.

NELER YAPILMALI?

HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu'nun yapılması gerekenlere dair mesajları da özetle şöyle:
"TBMM’de grubu bulunan siyasal partilerin içinde yer aldığı SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU, geç kalınmış da olsa acilen toplanmalıdır. Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası ve benzeri gibi sağlık alanındaki tüm örgütler ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde Korona Virüse karşı mücadele konusunda aktif rol almalıdır.
Siyasal iktidar, krizle mücadele politikası ile uyumlu olarak merkezi hükümet bütçesinden sağlığa ayırdığı payı ivedilikte artırmalıdır.
Sağlık hakkı için İspanya’da olduğu gibi sağlık emekçilerinin karar sürecine katılımını sağlayacak biçimde hastanelerin kamulaştırılması adımları atılmalıdır.
Şehir hastanelerinin hizmete girmesi gerekçesiyle kapatılan tüm devlet hastaneleri yeniden açılmalıdır.
Korona Virüs tanı testine erişim kolaylaştırılmalı ve tanı süreci yaygınlaştırılmalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumu ücretsiz olmalıdır.
Sağlık hakkının gereği gibi yerine getirilebilmesi için tüm hastanelerde çok dilli sağlık hizmeti ilkesi esas alınmalıdır.
Tüm sağlık personeli için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven, üstlük, siper vb.) ile temizlik ve hijyen malzemeleri yeterli miktarda (ücretsiz) sağlanmalıdır.
Cezaevlerindeki mahpuslara yönelik sağlık, hijyen ve temizlik koşulları hızla düzenlenmelidir."