HDP Gençlik Meclisi kuruluşunu ilan etti

Bir süredir kuruluş çalışmalarını yürüten HDP Gençlik Meclisi, kuruluşunu deklere etti.

Farklı siyasi geleneklerden gelen gençlik yapılarının ve genç bireylerin içinde yer aldığı meclis, HDP Genel Merkezinde yaptığı toplantı sonrasında kuruluşunu kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli de katılarak destek verdi. Açıklamayı yapan HDP Gençlik Meclisi Üyesi Nuda Doğan, devrimci gençliğin mirasını devraldıklarını söyledi.

Açıklamayı yapan Nuda Doğan, “1960’lı yılların başından itibaren Türkiye’ye de sıçrayan sol-sosyalist devrimci gençlik rüzgârı kısa sürede tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. Denizlerin, Mahirlerin ve Kemallerin başlattığı devrimci gençlik akımı tarihsel konjonktüre paralel olarak sürekli bir değişim ve dönüşümü esas alarak mücadelesini devam ettirmiştir. Bu mücadeleyle birlikte, gençlik üzerindeki baskı ve sömürü politikaları gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

SALDIRILARA KARŞI DİRENİŞİ İLKE EDİNİYORUZ

Gençliğin özgünlüğünü, değiştirici ve dönüştürücü öncülüğünü tehlike olarak gören hegomonik, sömürücü sistemler, gençliği her dönem sistematik olarak denetim altında tutmakta ısrarcı olmuştur. Tarihsel örnekleri çok olmakla birlikte, genç beyinlere ilk tarihsel saldırıya karşı mücadele Hesinkar Kawa’dan başlayıp Amed zindanlarından Çağdaş Kawa Mazlum Doğan ve çağın Mazlumu Zülküflere kadar devam etmiştir. Gençlik ve genç kadın mücadelesi psikolojik ve fiziki olarak maruz kaldığı saldırılara tüm tarihsel süreçlerde direnişi kendisine ilke edinmiştir.

TARİHSEL MİSYONUMUZU ÖRGÜTLENME HAMLEMİZLE BÜYÜTÜYORUZ

Bizler de bu tarihsel rol ve misyonu kendimize bir görev olarak ele alıyor ve meclisleşme hamlesi ile örgütlülüğümüzü büyütüyoruz.

HDP Gençlik Meclisleri olarak, HDP fikriyatını esas alıp, gençliğin ruh ve dinamizmi ile Türkiye ve Kürdistan’ın her yerinden, mahallede, sokakta, köyde, üniversitede, lisede; her yerde gençliğin maruz kaldığı saldırılar karşısında gerekli toplumsal öz savunmayı esas alarak: Türkiye ve Kürdistan’da gün geçtikçe büyüyen işsizlik ve ekonomik tıkanıklığa karşı, kapitalist modernitenin tükettiği doğal yaşam ve ekolojik yıkıma karşı, kültürel soykırım kıskacında bırakılan cinsiyetçi eğitim politikalarına karşı, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından doğan siyasal tıkanlıklığa karşı, nefessiz bırakılmaya çalışılan ve özel savaş politikalar ile yozlaştırılmaya karşı genç kadın ve gençler olarak toplumla bütünleşme iddiası ve kararlılığı gösterilecektir.”

TEMELLİ: TÜRKİYE SİYASETİNİN GENÇLEŞMESİ GEREKİYOR

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli “Tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. Çok uzun zamandır yoğun emek gösterdikleri bir çalışmayı bugün burada sizlerle paylaştılar. Çök önemli bir adım. Türkiye’deki siyasetin özellikle gençlere ihtiyacı var. Gençleri siyasete davet ediyoruz. Türkiye siyasetinin gençleşmesi gerekiyor. Türkiye siyasetinin içine sıkıştığı bu ceberut anlayıştan kurtulması gerekiyor. Bu da ancak gençlerin siyasete müdahalesi ile, gençlerin siyasete katılması ile mümkün. O yüzden HDP kurulduğu günden bugüne genç siyaseti var etmek için gençler ile yol alma gayretini gösterdi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan, katettiğimiz yolda tabii ki eksiklerimiz vardı. Ama bugün gençlerle birlikte çok önemli bir adımı atıyoruz. Ben de burada gençler ile bir kez daha gençleştiğimi, bu siyasetten nasibimize düşeni alacağımızı buradan sizlere ilan etmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutluyorum. Hepimizin yolu açık olsun” diye konuştu.