130 milyondan fazla kız çocuğu okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılından bu yana kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle açıklanan rakamlar, halen yüzlerce milyon çocuğun okula gidemediğini veya çok küçük yaşta çalıştırıldığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, yarısından fazlasını kız çocuklarının oluşturduğu okula gitmeyen çocukların hayatlarının geleceği belirsiz.

Önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam piyasasına girecek olan ‘ergen yaştaki’ gençlerin sayısı 1 milyar olarak hesaplanırken, bunların 600 milyonunu kız çocukları oluşturacak.

Günümüzde okula gidemeyen 5-17 yaş arası çocukların büyük bir kısmını, yani 130 milyonu aşkınını kız çocukları oluşturuyor. Bu ise, eğitimden tümüyle uzak kalan veya erkenden ayrılmak zorunda kalan kız çocuklarının iş bulmakta zaten zor olan şanslarını daha da azaltacak.

Eğitimden uzak kalınması nedeniyle kız çocuklarının ileriki yaşamlarında çalışma hayatlarında yaşayacakları zorluklara ek olarak zaten kadınlara yönelik var olan ayrımcılıktan da doğrudan etkilendikleri biliniyor. Onlarca gelişmekte olan ülkede aile içinde şiddet ve erkek çocuklarının tercih edilmesi nedeniyle kız çocukları dışlanıyor.

İş yaşamında da kız çocuklarının erkeklere oranla daha çok zorlandıkları malum. Kız çocuklarının büyüdüklerinde iş bulma şanları erkeklere oranla 3 kat daha fazla.

UNICEF verilerine göre, öğrenciler dışındaki 15-29 yaş genç kadın nüfusundaki işsizlik oranları yüzde 70’leri buluyor. Her üç genç kadından birinin ise hiçbir iş tecrübesi yok.

Ayrıca genel toplamda da çalışmayan veya okumayan gençlerin yüzde 75’inden fazlasını kadınlar oluştururken, çalışan genç kadınların da üçte birinden fazlası çocuk sahibi olduklarında işlerini bırakmak zorunda kalıyor.