Av. Aracı: Kadın cinayetleri önlenebilir

Avukat Sevil Aracı, hükümet politikaları ve yargının kadın cinayetlerini artırdığına dikkat çekti. Aracı, "Kadınları katledilmekten yine kadın mücadelesi kurtarabilir" dedi.

Kadın katliamlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken feminist Avukat Sevil Aracı, hükümetin kadın düşmanı söylemleri ve yargı eliyle fail erkeğe ödül niteliğinde verilen cezaların bu artıştaki temel neden olduğuna işaret etti.

'ERKEK KATLETMEYE TEŞVİK EDİLİYOR!'

Aracı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Durum söylemden öteye geçtiğinde ve erkekler kadınları öldürmeye başladığında, aldıkları ceza ne yazık ki ödül niteliği taşıyor. Bu cezalar birçok erkeği de kadını katletmeye teşvik ediyor. Saldırgana karşı öz savunma yapan kadınlara ise müebbet hapis cezası veriliyor. Devlet kendini koruyan kadını değil, saldıran veya öldüren erkeği korumaktadır. Yine çocuk istismarı vakalarında da ‘çocuğun rızası’ gibi akla mantığa sığmayacak, vicdanları delip geçecek gerekçelerle istismarcılar aklanmakta ve gerekli cezalar verilmemekte. Suçun, hak ihlalinin bu kadar kolay gerçekleştiği ve cezasızlığın uygulandığı yerde kadına yönelik şiddet de kadın cinayetleri de çocuk istismarı da doğalında artış göstermektedir. İstismarların da kadın cinayetlerinin de artması için gerekli olan tüm durumlar mevcut. Kadın cinayetleri artıyor çünkü zemin çok müsait!"

'EN ETKİLİ ÇÖZÜM ÖRGÜTLENME'

Kapitalist sistemin ve ondan beslenen cinsiyetçi toplumsal rollerin de kadın cinayetleri üzerinde etkili olduğunu ifade eden Aracı, şöyle devam etti:

“Bir kadın tacize ve cinsel saldırıya uğradığında veya katledildiğinde, failin kendisi de olmak üzere herkes hep bir ağızdan erkeğin lehine, kadını katledilmesine gerekçe oluşturmaya başlar. Kadının bir şekilde saldırganı tahrik ettiği söylenir. Bütün bu yaşananlar devlet eliyle yaratılan bir tablodur. Şiddete karşı en etkili çözüm kadın örgütlenmelerinin arttırılmasıdır. Kadına yönelik baskı, şiddet ve katliamların erk zihniyetin ürünü olduğunu ve topluma ataerkilliğin ispatı olarak yansıtılmaya çalışılıyor."

Avukat Sevil Aracı, “Kadın katliamları önlenebilir. Bu duruma karşı isyanlar da bu nedenle doğuyor" derken, şunları da ekledi:

"Ama bilinçli bir şekilde belli bir zihniyet bunu önlemiyor ve tam aksine daha çok körükleyen bir durum haline getiriyor. İktidarlar ne yazık ki kadına yönelik baskıyı toplum içinden çıkılmaz kriz halinde gelindiğinde daha fazla arttırıyor. Kadın katliamlarının son bulmasının en belirleyici etkenin kadın örgütlenmesi olduğunu belirtmekte fayda var. Kadın örgütlemeleri arttırılmalı, kadınların anayasal haklarının arttırılması ve var olan anayasal haklarının korunması sağlanmalı, İstanbul ve 6284 sözleşmelerinin takipçisi olunmalı, kadınlar her türlü şiddete karşı dayanışmayı yükseltmeli. Kadınları katledilmekten yine kadın mücadelesi kurtarabilir."