Êzidî kadın konferansı kararları

Almanya’nın Bielefeld kentinde düzenlenen Uluslararası Êzidî Kadın Konferansında bir dizi karar alındı.

Şengal’e yönelik işlenen katliam ve göçertmenin bir soykırım olarak uluslarası düzeyde tanınması gibi kararlar bulunuyor.

Konferansta alınan kararlar şöyle:

-Şengal’deki Êzidîlere yönelik işlenen katliam ve göçertilmenin bir soykırım olarak uluslararası düzeyde resmi olarak tanınması

-3 Ağustos’ta başlatılan soykırımın bütün yönleriyle aydınlatılması, bütün sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için başta BM olmak üzere yetkili uluslararası kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesi, bunun için gereken işlemlerin derhal başlatılması

-Şengal soykırımında yer alan ve sorumluluk taşıyan güç ve kesimlerin yargılanması amacıyla kadınlar öncülüğünde uluslararası bir kampanyanın başlatılması, bunun için bir koordinasyonun oluşturulması

-DAİŞ’in Şengal’e soykırımcı saldırılarını başlattığı gün olan 3 Ağustos’un Kadın Kırımıyla Uluslararası Mücadele Günü kabul edilmesi, her yıl bu amaçla çeşitli eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi

-Hala DAİŞ’in elinde bulunan yaklaşık 3 bin Êzidî kadının, kız ve erkek çocuğunun özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak etkin bir mücadelenin yürütülmesi

-Yeni soykırımların bir tek toplumun öz savunması ile önlenebileceği bilinciyle Yekîneyên Jinên Şengalî’nin (YJŞ) Şengal’deki Êzidî kadınlarının meşru öz savunma gücü olarak tanınması

-Soykırımın önlenmemesinin sebeplerinden biri olan Şengal halkının kendi kaderini tayin hakkına sahip olmamasından hareketle, Êzidî halkının kültürel, toplumsal ve inançsal merkezlerinden olan Şengal’in demokratik özerk bölge statüsüne kavuşturulması, yerinde yönetim ilkesinin demokrasi çerçevesinde işletilmesi

-Şengal’deki Êzidî toplumunun kendi topraklarında yaşamasının olanaklarının sağlanması, bunun için Şengal’in yeniden inşası için gerekli desteğin sağlanması

-Soykırım esnasında ve sonrasında Şengal’i terk etmek zorunda kalan Êzidîleri topraklarına dönüş çağrısının yapılması

-Savaşın ve katliamın yarattığı travmanın ve yıkımın yol açtığı psikolojik, toplumsal, ekonomik, sağlık vb. sorunların yerinde çözümünün sağlanması için Şengal halkına dayanışma ve desteğin sağlanması

-Êzidîlerin fermandan sonra Şengal’in dışındaki güçlere karşı güvenleri kalmadığından ötürü BM’ye, Şengal’e ilişkin koruma kararının alınması yönde çağrı yapılması. Yine BM’ye Şengal’deki Ezidi halkının siyasi iradesi, kendi kaderini tayin hakkı ve öz savunma hakkının güvence altına alınması için devreye girmesi için çağrı yapılması

-Uluslararası Koalisyon tarafından DAİŞ’le mücadele amacıyla KDP’ye verilen silahların kullanımının söz konusu ulusal ve uluslararası merciler tarafından denetlenmesi ve silahların bu amaç dışında kullanımının yaptırıma tabi tutulması. Bu konuda özellikle Almanya’nın uyarılması, Şengal’den konferansımıza konuşmacı olarak katılması öngörülen davetlilerimize vize sağlanmamasının kınanması

-Uluslararası güçlerin Şengal’e bağımsız bir heyet göndererek 3 Mart 2017’de başlayan gerginliği araştırması ve olası yeni saldırılara karşı önleyici tedbirler geliştirmesi

-Êzidî halkı inanç ve kültüründen dolayı egemen güçler tarafından kuşatılmaya alınmıştır. Êzidî halkının yaşadığı tehlike aynı zamanda Ninova’da yaşayan öteki halklar için de geçerlidir. Onun için Êzidîler yanı sıra bölgede yaşayan Asuri, Süryani, Kakai, Türkmen, Şia, Şebek ve Arap halklarının kültür ve inançlarının korunması için uluslararası bir savunma çemberinin oluşturulması çağrısında bulunuyoruz.