PKK: Direniş ve özgürlük hamlesine sen de katıl!

KCK’nin başlattığı hamleye güçlü katılma çağrısı yapan PKK, “AKP-MHP faşizmini yıkarak her türlü özgürlüğü kazanma zamanı! O halde direniş ve özgürlük hamlesine sen de katıl! Sen de faşizme karşı mücadele et ve özgürlüğü kazan!” dedi.

PKK Yürütme Komitesi açıklaması şöyle:

“KCK Yürütme Konseyi yaptığı kapsamlı açıklamayla 12 Eylül tarihinden itibaren “Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı!” şiarıyla yeni bir direniş hamlesi başlatmıştır. Geçen bir hafta içerisinde söz konusu özgürlük hamlesine dört parça Kürdistan’da ve dünyanın dört bir yanında çok güçlü katılımlar olmuştur. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere işçi ve emekçiler, aydın ve sanatçılar, tüm yurtsever ve demokratik güçler sokaklara akmış; tecride, işgale ve faşizme karşı özgürlük ve demokrasi taleplerini haykırmıştır. Kürdistan Özgürlük Gerillası söz konusu direniş hamlesine başarıyla öncülük edeceğini açıklamıştır.

HERKES ÖZGÜRLÜK HAMLESİNE GÜÇLÜ KATILMALI, SEFERBER OLMALI

Bu temelde, öncelikle İmralı tecridine, TC işgaline ve AKP-MHP faşizmine karşı, başta Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü olmak üzere özgürlük ve demokrasi için mücadele eden, ‘Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı!’ direniş hamlesine katılan ve katkı sunan herkesi selamlıyor; derin anlama sahip tarihi mücadelelerinde üstün başarılar diliyoruz. Bu kutsal mücadelenin kahraman şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, mutlaka büyük zaferler kazanacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ediyoruz. Faşizme ve işgale karşı, özgürlük ve demokrasiden yana olan herkesi, zaferi hedefleyen bu özgürlük hamlesine daha güçlü katılmaya ve seferber olmaya çağırıyoruz!

İMRALI TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİ DÜNYA GERİCİLİĞİ VE ZULMÜN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR

Bilindiği gibi, bugün halkların, kadınların ve tüm insanlığın başına bela olmuş AKP-MHP faşist diktatörlüğü, katliamcı ve soykırımcı İttihat ve Terakki Yönetiminin ve 12 Eylül faşist-askeri rejiminin günümüzdeki devamıdır. Bu diktatörlük, Türk-İslam sentezci ve Turancı ideolojisiyle saldırgan, katliamcı, soykırımcı, işgalci, kadın ve halk düşmanı bir güçtür. Geçen yüz yılı aşkın süre içerisinde Ermeni, Asuri-Süryani, Rum ve Kürt halkları üzerinde soykırım uygulamış; başta işçi ve emekçiler olmak üzere kadınlar, Aleviler ve tüm ezilenler üzerinde de en ağır baskı, terör, sömürü ve zulüm geliştirmiştir. Bugün Türkiye içinde ve dışında tehdit etmediği ve saldırıda bulunmadığı hiçbir güç kalmamıştır. Bu temelde tüm insanlık için açık bir baş belası haline gelmiştir.

AKP-MHP faşist diktatörlüğünün Türkiye halkları, işçi ve emekçileri üzerinde tarihin en ağır baskı, zulüm ve sömürüsünü uyguladığı açıktır. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve katliam saldırılarının erkek egemen AKP-MHP zihniyeti ve siyaseti altında zirve yaptığı ortadadır. Bu diktatörlük, Kürt halkı üzerinde tam bir jenosit uygulamakta ve yüz yıldır yürüttüğü bu soykırımı günümüzdü sonuca götürmek istemektedir. Bu temelde Kürdistan’ın Bakur parçasında her türlü katliam, asimilasyon, göçertme ve demografyayı değiştirme uygulamalarına baş vururken, Rojava ve Başur parçalarını da işgal etmeye çalışmaktadır. Libya ve Suriye örneklerinde görüldüğü gibi, Arap topraklarına yönelik işgalcidir ve ilhak hesapları yapmaktadır. AKP-MHP faşist diktatörlüğü, başta El Kaide, DAİŞ ve Müslüman Kardeşler Örgütü olmak üzere Ortadoğu’daki faşist çetelerin hamisi konumundadır. Bu temelde tüm dünyayı ve insanlığı tehdit etmektedir. Kendi yandaşları dışında adeta tehdit etmediği hiçbir devlet, örgüt, toplumsal kesim kalmamış gibidir. AKP-MHP faşizminin içte ve dışta yürüttüğü tüm baskı, tehdit, zulüm ve katliam uygulamaları da kendini İmralı işkence ve tecrit sisteminde somutlaştırmaktadır. Bugün İmralı işkence ve tecrit sistemi adeta dünya gericiliğinin ve zulmünün merkezi haline gelmiş durumdadır.

HAMLE İMRALI TECRİT SİSTEMİNİ VE İŞGALCİ SALDIRGANLIĞI YIKMAYI HEDEFLEMEKTEDİR

İşte KCK Yürütme Konseyinin açıklaması temelinde Kürdistan Özgürlük Hareketinin geliştirdiği ‘Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı’ direniş hamlesi, Ortadoğu ve dünya halklarının ve tüm insanlığın başına bela olmuş bir faşist diktatörlüğü ve onu besleyen İmralı tecrit sistemini ve işgalci saldırganlığı yıkmayı hedeflemektedir. En başta da her türlü gericiliğin kaynağı olan İmralı işkence ve tecrit sistemini yıkmayı ve Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü sağlamayı öngörmektedir. Çünkü İmralı işkence ve tecrit sistemi her türlü gericiliğin kaynağı olduğu gibi, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü de tüm özgürlüklerin kaynağı ve başlangıcı olmaktadır. Bu temelde tüm dünyada kadın özgürlük devrimi ve ona dayalı demokratik devrimler gerçekleşecektir; Kürdistan özgür, Türkiye ve Ortadoğu demokratik hale gelecektir; tüm dünyada özgür yaşam ve demokratik yönetimler gelişecektir.

DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK HAMLESİ HERKESİN HAMLESİDİR

Dikkat edilirse tecrit, işgalcilik ve faşizm AKP-MHP diktatörlüğünde somutlaşmıştır. Dolayısıyla AKP-MHP faşizminin yıkılması tecridin ve savaşın sonu olacaktır. Bu da İmralı işkence ve tecrit sisteminin yıkılmasında ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğüne kavuşmasında somutlaşmaktadır. Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü temelinde gelişecek olan bir demokratikleşme her türlü erkek egemen, faşist, sömürgeci, soykırımcı zihniyet ve siyasetin aşılmasını ve kadın özgürlüğü temelinde her türlü özgür yaşam ve demokratik toplumun gelişmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla herkesi, tüm ezilen ve sömürülenleri içine almakta ve hepsinin çıkarlarını ifade etmektedir. Demek ki KCK’nin başlattığı direniş ve özgürlük hamlesi tüm ezilenlerin çıkarınadır ve bu nedenle de herkesin hamlesidir.

O halde başta İmralı tecridi olmak üzere her türlü tecridi kırıp Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü temelinde özgürlükleri sağlayabilmek için; erkek egemen zihniyet ve siyasetin ürünü olan her türlü taciz, tecavüz ve katliama karşı kadın özgürlük devrimini geliştirebilmek için; faşist, sömürgeci ve soykırımcı zihniyet ve siyaseti yıkıp her türlü işgale son vererek Kürdistan’ı özgür, Türkiye ve Ortadoğu’yu demokratik hale getirebilmek için; tüm insanlığı ırkçı, şoven, kafatasçı Türk milliyetçiliğinin tehdit ve saldırılarından koruyup kurtarmak için AKP-MHP faşist diktatörlüğünü yıkmayı ve tüm özgürlükleri kazanmayı hedefleyen KCK hamlesine sahip çıkmak ve etkin katılmak gerekir. Tüm PKK kadro ve sempatizanlarının, gerilla, kadın ve gençlik öncülüğümüzün en temel görevi budur. Dört parça Kürdistan’da ve dünyanın dört bir yanındaki yurtsever halkımızın seferberlik düzeyinde katılıp zafere taşıması gereken tarihi görevimiz bu olmaktadır.

AKP-MHP FAŞİZMİ YIKILACAK İNSANLIK KAZANACAKTIR

Zaten AKP-MHP faşizmine, tecrit ve işgaline karşı halkımızın hamlesel direnişi 15 Şubat komplosunu protesto eylemleriyle ve kadınların tarihi 8 Mart kutlamalarıyla 2020 yılı kışından itibaren başlamıştır. Bahar ve yaz sürecinde de kahraman gerilla güçlerimiz, YPS ve HBDH milisleri Kürdistan’ın ve Türkiye’nin dağlarında ve kentlerinde geliştirdikleri etkin eylemlerle vurdukları ağır darbeler sonucunda tüm faşist-soykırımcı planları bozmuş ve AKP-MHP faşist diktatörlüğünü yıkımın eşiğine getirmiştir. Gerillanın tarihi ‘Cenga Haftanin’ hamlesi AKP-MHP faşizminde yeni bir ‘Haftanin sendromu’ yaratmıştır. Şimdi Özgürlük Hareketimizin geliştirdiği ‘Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı!’ direniş hamlesi yürütülen antifaşist mücadeleyi birleştirmeyi ve AKP-MHP faşizmini yıkarak devrimci halk savaşı stratejik hamlemizi zafere taşımayı hedeflemektedir. Dolayısıyla kesin başarı ve zafer hamlesi olmaktadır. AKP-MHP faşizmi yıkılacak halklarımız kazanacak, kadınlar kazanacak, tüm insanlık kazanacaktır.

Bu temelde, başta parti öncülüğümüz olmak üzere tüm gerilla ve öz savunma güçlerimizi, gençlik ve kadın hareketlerimizi, dört parça Kürdistan’da ve dünyanın dört bir yanındaki yurtsever halkımızı, kahraman Kürt gençliğini ve kadınlarını ‘Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı!’ direniş hamlesini güçlü sahiplenip etkin katılmaya, yaratıcı ve çok yönlü eylemler geliştirerek AKP-MHP faşizmini yıkıp Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü sağlamaya ve Kürdistan’da özgür yaşamı ve demokratik toplumu geliştirmeye çağırıyoruz!

TÜRKİYE’NİN DE DEMOKRATİKLEŞME HAMLESİDİR

KCK’nin başlattığı özgürlük hamlesi, Kürdistan’ın özgürlüğü olduğu kadar Türkiye’nin de demokratikleşme hamlesi olmaktadır. Kürdistan ve Türkiye halklarının birleşik devrimci hamlesi AKP-MHP faşizmini yıkarak Kürdistan’ı özgür ve Türkiye’yi demokratik hale getirecektir. Bu temelde, başta HBDH’li dostlarımız olmak üzere Türkiye’nin tüm antifaşist demokratik güçlerini, tüm Türkiye halklarını, gençlerini ve kadınlarını, AKP-MHP faşizmini yıkmayı ve Türkiye’yi demokratikleştirmeyi hedefleyen KCK hamlesine güçlü katılmaya ve birleşik demokratik devrimi zafere ulaştırmaya çağırıyoruz!

ARAP HALKLARI VE SOSYALİST DEMOKRATİK GÜÇLERİ HAMLEYE KATILMALI

Kürt ve Arap halkları arasındaki ilişki ve ittifakın günümüz Ortadoğu’sunun en devrimci ittifakı olduğu açıktır. Bu ittifak ve bu temelde geliştirilecek mücadele faşist TC Devletinin her türlü tehdidini ve işgalci saldırısını boşa çıkartacak, halkların özgürlüğüne ve kardeşliğine dayalı yeni bir Ortadoğu yaratmayı başaracaktır. Bu temelde, başta Arap halkları ve sosyalist-demokratik güçleri olmak üzere tüm Arap siyasetini, faşist TC işgaline ve yayılmacılığına karşı ortak mücadele temelinde geliştirdiğimiz direniş ve özgürlük hamlesine etkin katılmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz! Yine halkların kardeşçe yaşadığı demokratik Ortadoğu’yu yaratabilmek için tüm İranî halkları faşizme karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz! Dünyanın tüm sosyalist ve devrimci-demokratik güçlerini, ekolojist ve kadın özgürlükçü hareketlerini insanlığı AKP-MHP faşist tehdidinden kurtarmak için KCK’nin başlattığı özgürlük hamlesine etkin katılmaya çağırıyoruz!

AKP-MHP faşizmi yıkılacak, tüm insanlık faşizm belasından ve tehdidinden kurtulacaktır.

AKP-MHP faşizmi yıkılacak, Kürdistan özgür, Türkiye ve Ortadoğu demokratik olacaktır.

AKP-MHP faşizmi yıkılacak, kadın özgürlüğü temelinde özgür yaşam ve demokratik toplum gelişecektir.

Tecride, İşgale ve Faşizme Son! Özgürlüğü Sağlama Zamanı! AKP-MHP faşizmini yıkarak her türlü özgürlüğü kazanma zamanı! O halde direniş ve özgürlük hamlesine sen de katıl! Sen de faşizme karşı mücadele et ve özgürlüğü kazan!

Kahrolsun Faşist-Sömürgeci-Soykırımcı Diktatörlük!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Hamlemiz!

Yaşasın Devrimci Halk Savaşı Direnişimiz!

Bijî Rêber APO!”