Hewler ve Bağdat'ta kriz için karşılıklı adımlar

Hewler ve Süleymaniye havaalanları dün Başbakan Abadi’nin yazılı açıklamasından sonra, Perşembe gününden itibaren yeniden açılacak

Hewler ve Süleymaniye’deki havaalanları, Referandumla, 16 Ekim'de Irak ordusu ve Heşdi Şabi güçleri tarafından tartışmalı bölgeler olarak kabul edilen Kerkük başta olmak üzere diğer bölgelerin ele geçirilmesinin ardından dış uçuşlara kapanmıştı. Havaalanları dün Başbakan Abadi’nin yazılı açıklamasından sonra, Perşembe gününden itibaren yeniden açılacak. Havaalanlarının uluslararası uçuşa açılmasına ilişkin yapılan açıklamalarda, havaalanları ve sınır kapılarına ilişkin bir dizi kararın alındığı belirtiliyor.

HEYETLE GÖRÜŞMEDEN SONRA AÇIKLAMA

Haydar Abadi dün Bağdat’ta Kürdistan Bölgesel Yönetim İçişleri Bakanı Kerim Şengali başkanlığındaki Kürdistan heyeti ile görüştü.

Görüşmeden sonra Abadi, “Kürdistan Bölgesi isteklerimizin çoğunluğunu kabul etti. Kürdistan Bölgesi hükûmeti ile Irak hükûmeti arasındaki dayanışmanın devam etmesini umut ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

Abadi, Erbil ile Süleymaniye havalimanları üzerindeki yasağı kaldırarak, 15 Mart’tan itibaren uluslararası uçuşların başlaması için bir dizi karar aldıklarını belirterek şunları söyledi: "Aramızdaki güçlü ilişkiler sayesinde çözüme ulaştık. Baskı ve zulüm dönemleri geride kaldı. Bütün Kürt vatandaşlarına karşı sorumluyuz.”

BÖLGESEL HÜKÛMET OLUMLU KARŞILADI

Haydar Abadi’nin havaalanlarının açılmasına ilişkin açıklamasından sonra Kürdistan Bölgesel Yönetimi adına Neçirvan Barzani de bir açıklama yaptı. Barzani açıklamasında Abadi’ye havaalanlarının açılmasına ilişkin aldığı karardan ötürü teşekkür etti, “Haydar Abadi'nin havalimanlarıyla ilgili verdiği kararı olumlu karşılıyoruz” dedi.

KARARLAR

Bir dizi karar içeren anlaşma ile havaalanları ve sınır kapılarında bir çözüme ulaşılmış!

Görüşmelerde havaalanları ve sınır kapılarının merkezi hükûmete devredilmesine ilişkin alınan 6 maddelik kararlara dayandığı belirtildi.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abadi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki havalimanları ve sınır kapılarıyla ilgili 6 karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin havalimanlarının federal hükûmete devredilmesine olumlu yanıt vermesi üzerine, Anayasa’nın 78’inci maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 2007 yılı 305 sayılı kararına göre bazı kararlar alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada açılacak olan havaalanları ve sınır kapılarındaki güvenlik ve bağlı olduğu bir yönetime ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilecek. Kürdistan Bölgesi’ndeki havalimanları için Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı yeni bir güvenlik yönetimi oluşturulacak. Bu yönetime bağlı ilgili birim ve çalışanların belirlenmesi için var olan birimlerden yararlanılacak.

1- Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının güvenlik bölümü bu yönetime bağlı olacak.

2- Güvenlik bölümü sorumlusu subay olmalı ve yetkisi albaydan düşük olmamalı. Yardımcısı da yüzbaşı olmalı. Her ikisi de İçişleri Bakanlığı tarafından tayin edilmeli.

3- Bu yönetime bağlı çalışan memurların giyeceği üniformalar, İçişleri Bakanlığı’nın 2014 yılı 7 No’lu içtüzük maddesinde belirlenen hususlara uygun olmalı.

Yeniden açılacak havaalanlarının denetim sistemi hakkında da bir karara gidildi. Buna göre, Bağdat’ta bulunan özel havaalanları ve sınır kapılarının, denetim sistemine bağlı olarak, çalışmaları Irak’taki diğer sınır kapıları gibi düzenlenecek.

Alınan kararlardan biri de, Hewler ve Süleymaniye’deki nüfus ve pasaport daireleri çalışanlara ilişkin. Buna göre, Hewler ve Süleymaniye nüfus ve pasaport dairelerinde çalışanlar Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlanacak.

Kararlardan biri de Gümrük Müdürlüğüne bağlı birimlerin durumu. Buna Irak merkezi hükûmeti Gümrük Müdürlüğüne bağlı ilgili bir birim, havalimanlarında ithal ve ihraç edilen ürünleri kontrol etmekle sorumlu olacak.

Alınan kararlardan biri de merkezi yönetimin talimnamelerine uyup uymadığını denetlemek için, Kürdistan Bölgesi’ndeki havalimanları ve sınır kapıları için üst bir komisyon kurulması kararı. Bu komisyon ilgili tüm yönetimlerin temsilcilerinden oluşacak. Kürdistan Bölgesi çalışmaları hakkında Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanına veya ilgili mercilere raporunu sunacak.