AP’de konferans: Kürtlerden ilham almalıyız

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen 15’inci Kürt konferansında Kürtlerin mücadelesi etrafından uluslararası dayanışmaya vurgu yapıldı. Venturini, “Kürtlerden ilham almalıyız” derken, Miley Kürtlerin devrimci hayalleri dirilttiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nda Kürtler, Türkiye ve Avrupa Birliği’ni konu alan 15’inci konferansın ikinci paneli “dayanışmanın yaşatılması” başlığı etrafında yapıldı. Sabah saatlerinde yapılan ilk panelde Türkiye’deki insan hakları durumu ele alınarak, Türkiye’nin bir kanun devleti olmaktan çıktığı ve anayasasızlık durumunun yaşandığı tespiti yapılmıştı.

İkinci panelde, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için yürütülen kampanyalar, Öcalan’ın krizin çözümündeki rolü, uluslararası mahkemelerin kararları ve yeni bir uluslararası dayanışmanın örülmesi üzerine sunumlar yapıldı.

GLYNN: KÜRTLER YENİ BİR YOL BULDULAR

Moderatör sanatçı ve aktivist Sarah Glynn, “Dünya sol hareketleri yollarını kaybetmiş durumdalar. Kürtler yeni bir yol buldular. Bunları hafife almamalıyız” dedi. Bu idealist fikirleri yaşatmak gerektiğini kaydeden Glynn, “Kürt meselesi aynı zamanda bizim meselemizdir” diye konuştu. Glynn, Kürtlerin desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, dayanışmayı güçlendirmeye çağırdı.

VENTURİNİ: BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM KÜRTLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN GEÇİYOR

Toplumsal Ekoloji İçin Uluslararası Enstitüsü Danışman Kurulu ve İmralı Barış Delegasyonu üyesi Federico Venturini, yeni bir uluslararası dayanışma üzerine sunumunu yaptı. Kürtler son on yıllarda görülmüş en modern deneyimlerinden birini yaşadığını ifade eden Venturino, “Kürtleri terk edemeyiz, ancak onlardan ilham almalıyız” dedi. Venturini, şunları ekledi: “Kendi özgürlüğümün onların özgürlüğünden geçtiğine inanıyorum, dayanışma gerek. Ben bir enternasyonalistim. Dünyanın tamamının beraber çalışması gerektiğine inanıyorum. Farklı mücadeleler arasında dayanışma şart. Farklı deneyimlerden bilgi alışverişinde bulunmamız gerek.”

DEMOKRATİK KONFEDERALİZM AVRUPA’YA DA ÇÖZÜM SUNUYOR

Venturini, “Neden Kürtler?” diye sorduktan sonra Kürtlerin demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve ekolojik paradigma etrafındaki örgütlenmesini anlattı. Demokratik konfederalizmin bugün çoğu soruna çözüm sunduğunu belirten Venturini, ekolojik felaketlere, Katalan veya İskoç sorunu için de çözüm olabileceğini kaydetti. Venturini, Kürtlerle dayanışma içinde olmanın sadece bir kaç konferansa katılmak olmadığını söylerken, dayanışmanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

İRLANDALI RAHİP: PKK LİSTEDEN ÇIKMADAN ADİL ZEMİNDE BARIŞ OLMAZ

45 yıldır İrlandalı Katolik bir rahip olan Westminister Barış ve Adalet Komisyonu ve İmralı Barış Delegasyonu üyesi Joe Ryan, “Kürtler bizden daha zeki olsalar bile, onlar için söz almamız gerek” diyerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Öcalan’ın durumuna dikkat çekerek, tüm görüşme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyen Ryan, “Biz Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyor. Barış için kilit önemde” dedi. PKK’nin terörist örgütler listesinden de çıkarılmasını isteyen Ryan, “PKK listeden çıkmadan adil zeminde barış yapılamaz” vurgusunu yaptı.

Türk devletinin Kürt kimliğine karşı soykırım yaptığını söyleyen Ryan, Kürt hareketinin sadece buna karşı direnç gösterdiğinin altını çizdi.

ÖCALAN İÇİN ULUSLARARASI KAMPANYA

Britanya ve İrlanda sendikası Unite’den Clare Baker, Britanya sendikalarının Öcalan’ın özgürlüğü için yürüttüğü kampanyaya dikkat çekti. Baker, İngiltere’de hem ulusal hem de uluslararası sendikaların desteği ile kampanyayı yürüttüklerini belirterek, Öcalan fikirlerinin İngiliz sendikaları için de esin kaynağı olduğunu kaydetti. Baker, şu anda Avrupa’da ve küresel düzeyde sendikalarla işbirliği yapmakta olduklarına işaret ederek, “Öcalan ve Kürtler çalışmamız sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor” dedi. Baker, 2019 yılında 150 bin kişinin katılımının beklendiği bir işçi sendikasında da Öcalan’ın durumunun gündeme getirileceğini söyledi. Baker, “Kürtler hiçbir zaman marjinalleşmeyecek, biz her zaman onlarla birlikte olacağız” diye noktaladı.

ŞAKAR: TERÖR LİSTESİ ÇÖZÜM ÖNÜNDE ENGEL

MAF-DAD’dan Öcalan’ın ilk avukatlarından Mahmut Şakar, Batılı ülkelerin PKK’yi “terör listesine” almasının çözüm önünde ciddi bir engel olduğunu belirtti. AB’nin PKK’yi ilk olarak listeye almasının değişim, dönüşüm ve çözüm tartışmalarının yürütüldüğü bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Şakar, “Silahlı şiddetin çatışmanın olmadığı bir dönemde listeye alındı” dedi.

“Çözümü engelleyen en büyük faktörlerden biri Avrupa Konseyi’nin Kürt meselesi ve PKK’ye yaklaşımıdır” diyen Şakar, terör listesinin Avrupa’daki Kürtlere yönelik de bir baskı aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

ALMANYA’DAKİ YASAĞIN DAYANAĞI DA ORTADAN KALKTI

“Avrupa Konseyi’nin liste siyasetinin kendisi bir hak ihlali, bir baskı aracına dönüşmüştür” eleştirisini yapan Şakar, tarihsel bir meselenin listeye sıkıştırılarak Türk devletine destek sunduğunu dile getirdi. Avrupa Adalet Divanı’nın PKK davasına ilişkin son kararını değerlendiren Şakar, mahkemenin PKK’nin terör listesine alınması için gösterilen argümanların tümünü reddettiğini hatırlattı. Şakar, AB’nin terör listesi için “hukuksal alt yapısı boşalmış bir liste” ifadesini kullandı. Şakar, listenin politik anlamda zaten gayrı meşru olduğunu ancak Adalet Divanı’nın kararıyla hukuksal dayanağının da kalmadığını belirtti. Avukat Şakar, özellikle Almanya’daki PKK yasağına son verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Avrupa Adalet Divanı’nın kararıyla bu yasağın dayanağının da ortaya kalktığını kaydetti.

JEFREY: İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE

İkinci panelin son konuşmacısı Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley oldu. Miley, “Yeni bir uluslararası dayanışmaya doğru...” başlığı altında sunumunu yaptı. İnsanların Öcalan’ın fikirlerini yaymasının çok önemli olduğunu belirten Miley, son yazdığı “Senin özgürlüğün benim de özgürlüğümdür” başlıklı kitabının da uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi amacını taşıdığını söyledi. Miley, “Kürt özgürlük insanlığın varoluşu için şart olan bir mücadele, aslında insanlığın geleceği için yapılan bir mücadele” dedikten sonra Öcalan’ın mesajlarının önemi üzerinde durdu.

KÜRTLER DEVRİMCİ HAYALLERİ YENİDEN UYANDIRDI

Kobanê direnişinin “devrimci hayalleri yeniden uyandırdığını” belirten Miley, Kürt hareketi üzerine herkesin araştırma yapması gerektiğini söyledi. Kürt mücadelesini “kahramanca mücadele” olarak değerlendiren Miley, bugün itibariyle bir benzerinin olmadığını altını çizdi.

'ÖCALAN DİRENİŞİN İNSANLAŞMIŞ HALİ'

Kitabından bazı bölümler okuyan Miley, Öcalan için “direnişin insanlaşmış hali” diyerek Rojava’da Öcalan’ın fikirleri etrafında örülen yaşama dikkat çekti. Miley, “Bize doğrudan demokrasi için tek modeli o sunuyor” diye ekledi. Miley Rojava’daki radikal demokratik projeyi anlatırken, “Burada eskiden ütopik olarak görülen devrimci bir topluluğu hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu. Miley, "Demokratik konfederalizm mesajını yaymalıyız (...) Devrim yaşayacak yayılmak zorunda" diyerek sözlerini noktaladı. 

Konferans 6 Aralık günü yine Avrupa Parlamanentosu’nda devam edecek. Perşembe günü yapılacak üç oturumda Ortadoğu’daki kriz ve Kürt eksenli çözümler üzerinde durulacak.