Avrupa 2050’ye kadar enerjide kendi kendine yeterli olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa 2050 yılına kadar enerji alanında kendi kendine yeterli imkanlara sahip olabilir.

Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFZ) Avrupa’nın başta petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar olmak üzer enerjisinin yarısından fazlasını dışarıdan ithal ettiğini belirtti.

Joule dergisinde yer alan araştırmada Avrupa’nın yenilenebilir enerji ile ihtiyaçlarını karşılamak için sayısız olasılıklara sahip olduğuna dikkat çekildi. Araştırma Avrupa’nın 2050 yılına kadar enerji alanında kendi kendine yeterli imkanlara sahip olabileceğine işaret ediyor.

EPFZ’deki Bryn Pickering ekibi, örneğin biyoyakıtlara dayalı, elektriği pillerde depolamak veya ısı kaynağını ve trafiği elektriklendirmek gibi farklı senaryolar geliştirmek için toplam 441 seçenek belirledi.

Ortak nokta, her şeyden önce rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük ve hızlı bir şekilde genişletilmesi şeklinde özetleniyor. Araştırmaya göre buna çeşitli dönüştürme, depolama ve dağıtım teknolojileri de eklenebilir.

Araştırmacılar ayrıca, örneğin 35 ülke için arz ve talep varyasyonları ile bu durumu görselleştirmek için bir bilgisayar aracı geliştirdiler.

Bu araç, başta siyasi karar vericiler olmak üzere ücretsiz erişime sunuldu.