Yargıtay görüşünü sundu, HDP’nin kapatılmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’ye yönelik açılan kapatma davası kapsamında esas hakkındaki görüşünü Türk Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sunarak HDP’nin kapatılmasını istedi.

Esas hakkındaki görüşünü AYM’ye sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:  "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak özetle, davalı partinin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan iddianamemizde açık kimlik ve üyelik bilgileri ile partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesine sunulmuştur.”

Başsavcılığının bu görüşü HDP’ye de gönderilecek ve HDP esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak.

Süreç karşılıklı savunmalarla sürecek. Önce belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP ise sözlü savunma yapacak. Bu aşamalarda ek süre talepleri de AYM tarafından değerlendirilebilecek.

HDP hakkındaki kapatma davası 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından karara bağlanacak. Karar için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranacak.  Diğer bir ifadeyle 15 üyeden 10’unun onayı gerekiyor.