Doğal felaketler küresel büyümeyi yüzde 7 ila 10 azaltabilir

Yeniden sigortalandırma şirketi Swiss Re tarafından yapılan araştırmaya göre, iklim değişikliği 2050 yılına kadar küresel büyümeyi yüzde 7 ila 10 oranında azaltabilecek.

Çarşamba günü yayınlanan ve 2022 yılı verilerine dayanan çalışma, doğal afetlerin GSYİH üzerindeki etkisini inceliyor.

Swiss Re'nin baş ekonomisti Jérôme Jean Haegel'in araştırmada yer alan açıklamasında, "İklim değişikliği daha şiddetli hava olaylarına yol açıyor, bu da ekonomiler üzerinde artan bir etki anlamına geliyor" dedi.

Sigortacıların riskleri nasıl değerlendirebileceğini anlamak amacıyla yapılan çalışmada, en sık görülen doğal afetlerin 36 ülkeden oluşan bir örneklemin yurtiçi hasılası üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışıldı.

Sigortacılar için bir sigortacı gibi hareket eden bu grubun ekonomistleri, en sık görülen ve en maliyetli dört meteorolojik olay türü olan seller, kış fırtınaları, tropikal siklonlar ve şiddetli konvektif fırtınaları (gök gürültülü fırtınalar) dikkate aldı.

Bu bağlamda Filipinler, halihazırda en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Afetlerin bu ülke üzerindeki etkisi ekonomik büyümede yüzde 3’lük bir düşüşe işaret ediyor.

İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 0,4), ardından GSYH üzerindeki yüzde 0.36'lık etkisiyle Tayland, Avusturya (GSYH'nin yüzde 0.25'i) ve Çin (GSYH'nin yüzde 0.22'si) geliyor. Fransa'da GSYH üzerindeki etki, yüzde 0.14 ile Belçika ve Almanya'daki ile aynı düzeyde.

Swiss Re ekonomistleri, bu değerlendirmenin meteorolojik olayların yoğunlaşmaya devam etmesi halinde ortaya çıkacak ekonomik sonuçlar hakkında bir fikir verdiğini, ancak tüm riskleri yansıtmadığını, zira iklim değişikliğinin gerçek boyutunun "tahmin edilmesinin zor olduğunu" vurguluyor.

Hesaplamalarını yapabilmek için kendilerini en maliyetli meteorolojik olaylarla sınırlayan Swiss Re ekonomistleri, örneğin sıcak hava dalgalarını dikkate almadıklarını açıklıyor.

Dünya genelinde sadece bu dört risk her yıl yaklaşık 200 milyar dolar (184 milyar euro ekonomik kayba yol açıyor.

Swiss Re ekonomistleri, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının "elzem" olduğunu vurgularken, ekonomik kayıpların önlenmesine yardımcı olmak için bina kanun ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi, sel savunma sistemlerinin inşa edilmesi ve iklim değişikliğine en çok maruz kalan bölgelerde bina yapımının engellenmesi gibi tedbirlerin alınmasının da "zorunlu" olduğunu belirtiyor.