Rusya yabancılara ‘sadakat anlaşması’ imzalatmak istiyor

Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkeye seyahat eden yabancıların Kremlin'in politikalarını eleştirmelerini yasaklayan bir "sadakat anlaşması" imzalamalarını zorunlu kılacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Devlet haber ajansı TASS, bakanlık tarafından hazırlanan bu yöndeki bir yasa taslağına ulaştığını bildirdi.

TASS'a göre anlaşmayı imzalayan yabancı ülke vatandaşlarının kaldıkları süre boyunca "Rusya'nın dış ve iç politikalarını herhangi bir şekilde kötülemelerine" izin verilmeyecek.

Ayrıca "özellikle Anayasa'da yer alan önemli ahlaki değerleri küçümsemeye ya da inkar etmeye yönelik bilgi yayarak, bilgi edinme özgürlüğü hakkını kötüye kullanmaları" da yasaklanacak.

Eleştirilmemesi gereken bu "değerler" arasında "bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik olarak evlilik fikri" de yer alıyor. Evliliğin sadece kadın ve erkek arasında mümkün olduğu fikri, 2020'den beri Anayasa'da da yer alıyor.

Belgeyi imzalayan yabancıların "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin propagandasını yapan" ya da İkinci Dünya Savaşı'nda "faşizme karşı kazanılan zafere katkıda bulunan" Sovyet halkının "başarıları hakkındaki tarihi gerçeği çarpıtmayı" amaçlayan bilgileri yaymaları da yasaklanacak.

TASS'a göre metin, ayrıca Rusya'ya gelen yabancıların yasaların değiştirilmesi ya da yürürlüğe konması için çağrıda bulunmalarını ya da çevreye ve ülkenin "maddi ve kültürel değerlerine" karşı "ihmalkar bir tutum" sergilemelerini yasaklıyor.

Belgede, "Sadakat anlaşması, Rusya Federasyonu yetkililerinin yabancı bir vatandaşın Rusya'ya girmesine izin vermesi ve Rusya'ya giren yabancı bir vatandaşın Rusya'nın ulusal çıkarlarını savunmak için getirilen yasaklara uymayı kabul etmesidir" deniyor.

TASS ajansı, bu anlaşmanın ihlali durumunda ne gibi yaptırımların mümkün olacağını belirtmiyor. Metin, şimdilik parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunulmadı.

Şubat 2022 sonunda Ukrayna'ya yönelik savaştan bu yana Rus makamları, Rus ordusunu ya da devletini eleştirmeye cüret eden Rus vatandaşlarını cezalandırmayı amaçlayan cezai yaptırımları önemli ölçüde arttırdı.

Başta Anglo-Sakson medya kuruluşları olmak üzere pek çok Batılı medya kuruluşu, bu yasalara takılabileceklerinden korkarak Rusya'daki varlıklarını askıya aldı ya da ciddi şekilde kısıtladı.