WHO: Alkol yılda 2,6 milyon ölüme yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Salı günü açıkladığı verilere göre alkol yılda 2.6 milyon insanın ölümüne yol açıyor ve bu rakam son yıllarda hafif bir düşüş göstermesine rağmen "kabul edilemez derecede yüksek" olmaya devam ediyor.

BM sağlık kuruluşunun alkol ve sağlıkla ilgili son raporu, alkolün, trafik kazaları, şiddet, istismar ve bir dizi hastalık ve bozukluk da dahil olmak üzere her yıl dünya çapında neredeyse her 20 ölümden birine neden olduğuna işaret ediyor.

Rapora göre, eldeki en son istatistikler olan 2019 yılında 2,6 milyon ölüm alkole atfedilirken, bu rakam o yıl dünya genelindeki ölümlerin %4,7'sini temsil ediyor. Bu ölümlerin dörtte üçü erkeklerden oluşuyor. 

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada "Madde kullanımı bireysel sağlığa ciddi zararlar vermekte, kronik hastalık ve akıl hastalığı riskini artırmakta ve trajik bir şekilde her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanmaktadır" dedi.

Raporda, "2010 yılından bu yana dünya genelinde alkol tüketiminde ve buna bağlı zararlarda bir miktar azalma olduğuna" işaret ediyor. Ancak gençlerin orantısız bir şekilde etkilendiğine dikkat çeken Tedros'a göre "alkol kullanımının neden olduğu sağlık ve sosyal zarar kabul edilemez derecede yüksek olmaya devam etmektedir".

2019'da alkole atfedilebilecek ölümlerin en yüksek oranı 20-39 yaş grubunda olurken,  tüm ölümlerin %13'ünü oluşturuyor. 

KANSER VE KAZALAR

Alkol, karaciğer sirozu ve bazı kanserler de dâhil olmak üzere bir dizi hastalığa neden oluyor.

Rapora göre 2019 yılında alkole bağlı olarak gerçekleşen 2,6 milyon ölümün 1,6 milyonu bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı; bunların 474.000'i kardiyovasküler hastalıklardan, 401.000'i ise kanserden kaynaklandı. 

Ayrıca 724.000 ölüm de trafik kazaları ve kendine zarar verme gibi yaralanmalardan kaynaklandı.

Alkol kullanımı ayrıca insanları tüberküloz, AIDS ve zatürre gibi bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. 

209 MİLYON KİŞİ ALKOLE BAĞIMLI

2019 yılında yaklaşık 209 milyon kişi alkol bağımlılığıyla yaşarken, bu rakam dünya nüfusunun %3,7'sini temsil ediyor. Rapora göre aynı zamanda, yıllık bireysel tüketim dokuz yıl önceki 5,7 litreden 2019'da 5,5 litreye düşerek hafif bir düşüş gösterdi. 

Ancak tüketim dünya genelinde dengesiz bir şekilde dağılmış durumda ve 15 yaş üstü dünya nüfusunun yarısından fazlası tüketimden tamamen kaçınıyor.

Avrupa, yılda ortalama 9,2 litre alkol ile en yüksek tüketim seviyesine sahipken, onu 7,5 litre ile Amerika kıtası takip ediyor. Rapora göre en düşük tüketim seviyeleri Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'da Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde görülüyor. 

BİR İÇİCİ GÜNDE ORTALAMA 27 GRAM ALKOL TÜKETİYOR

Rapora göre, 2019 yılında bir içici günde ortalama 27 gram alkol tüketti.

Bu da kabaca iki kadeh şarap, iki bira ya da iki shot sert içkiye eşdeğer. WHO, "Bu tüketim düzeyi ve sıklığı, birçok hastalık ve bunlara eşlik eden ölüm ve sakatlık risklerinin artmasıyla ilişkilidir" uyarısında bulunuyor.

Dünya genelinde 15-19 yaş arası gençlerin %23,5'i düzenli içici olarak kabul ediliyor. Ancak bu rakam Avrupa'da yaşayan bu yaştaki insanlar için %45'in üzerine, Amerika kıtasında yaşayanlar için ise neredeyse %44'e çıkıyor. 

Sorunun büyüklüğü göz önüne alındığında, WHO madde kullanım bozuklukları için kaliteli tedaviye erişimin iyileştirilmesine acil ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor.