Taktik nükleer bomba ile şehit düşen 2 gerillanın kimlikleri açıklandı

Taktik nükleer bomba saldırısında şehit düşen 2 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, “Şehitlerimizin intikamını mutlaka alacağız” dedi.

HPG Basın İrtibat Merkezi şehadete ulaşan 2 gerillaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sömürgeci soykırımcı Türk devletinin Zap, Avaşîn ve Metîna’ya dönük 14 Nisan 2022’de geliştirdiği saldırılara karşı Kurdistan Özgürlük Gerillası da Apocu çelikten iradeyle muazzam bir direniş cephesi örmüştür. Türk ordusu elindeki her türlü tekniğe, savaş imkanına, paralı askerlerine, çetelerine, kontralarına, özel kuvvetlerine, dış güçlerin ve ihanetçi Kürtlerin kendisine sunduğu desteğe rağmen Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda gerilla direnişini kıramamıştır. İnsanlık tarihinde ender rastlanan bir biçimde, Türk ordusunun savaşa seferber ettiği asker sayısıyla kıyaslandığında bir avuç yürekli cesur gerillanın, sadece inanç, bilinç ve iradeyle koca bir orduyu nasıl durdurduğu ortaya konulmuştur. Kuşkusuz bu direnişi yaratmak kolay olmamış, bin bir emek, alın teri, büyük sabır, özgürlüğe inanç, Önderliğimize, şehitlerimize ve halkımıza olan bağlılık temelinde Apocu ideolojinin verdiği güçle gerçekleştirilmiştir.

İnsanlık ahlakından ve savaş hukukundan nasibini almamış olan işgalci Türk ordusu, Kurdistan Özgürlük Gerillası’nın destansı direnişini aşamayınca ve etkili gerilla eylemlerinde ağır kayıplar verince Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda pervasızca yasaklı taktik nükleer bomba ve kimyasal silahlar kullanmıştır. Türk ordusu bu savaş suçunu defalarca işlemesine ve tüm bunlar belgelenip dünya kamuoyuna sunulmasına rağmen güçlü bir tepki gösterilmemiş ve kimyasal silahların kullanımı sistematik bir hal almıştır.

Düşmanın Girê Hakkarî Direniş Alanı’ndaki tarihi direnişi geliştiren, bu direnişe öncülük eden devrimci ulusal komutanımız Nuri Yekta yoldaşımız ile Kürt halkının yiğit evladı Amara Amed yoldaşımız uluslararası yasalara göre yasaklanmış olan taktik nükleer bomba saldırısı sonucunda şehadete ulaşmıştır.

Öncelikle şehitlerimizin değerli yurtsever ailelerine ve tüm Kurdistan halkına başsağlığı diliyoruz. Önderliğimizin ve Kürt halkının kendi ülkesinde kimliğiyle özgürce yaşayabilmesi için fedaice savaşan, işgale karşı duran ve bu uğurda şehadete ulaşan yoldaşlarımızın anısını her daim yaşatacağız. Türk devletinin yoldaşlarımızı namertçe kimyasal silahla katletmesini asla unutmayacağız. Hem bu savaş suçunu her yerde her zaman teşhir edip soykırımcı Türk devletinin katliamcı yüzünü tüm dünyaya göstereceğiz hem de şehitlerimizin intikamını mutlaka alacağız.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Nuri Yekta
Adı Soyadı: Cevat Etarek
Doğum Yeri: Mahabad
Anne – Baba Adı: Zeynep – Muhammed
Şehadet Tarihi ve Yeri: 15 Haziran 2022 / Metîna

 

Kod Adı: Amara Amed
Adı Soyadı: Ayşe Toprak
Doğum Yeri: Êlih
Anne – Baba Adı: Fatma – Mehmet
Şehadet Tarihi ve Yeri: 3 Haziran 2022 / Metîna

 

NURİ YEKTA

Nuri yoldaşımız Rojhilatê Kurdistan’ın Mahabad bölgesine bağlı kozmopolitik bir yapıya sahip Nexede şehrinde dünyaya gelmiştir. Nexede, birçok Kürt direniş önderinin dünyaya geldiği ve çıkış yaptığı bir şehir olduğu için burada yaşayan halkımızın politik bilinci de yüksektir. Aynı zamanda Kürt ve Türk halkı arasında derin toplumsal çelişki ve karşıtlıkların geliştirilmek istendiği bu şehir, birçok katliama da tanıklık etmiştir. Nuri yoldaşımız toplumsal kimliğinin bilincinde olan, derin yurtseverlik duyguları taşıyan bir ailede büyümüştür. Rojhilatê Kurdistan halkının geliştirdiği direnişlerin ve devrimci hareketlerin önderlerinin anılarıyla yetişmiştir. Kürt ve Kurdistan bilinciyle aileden gelen siyasi arayış ve farkındalık Nuri yoldaşımızda da arayışlara neden olmuştur. Ailesinin maddi durumu iyi olmasına rağmen, emek üzerine kurulu, ayrımcılığı reddeden sosyalist bir yaşam tarzına ulaşmayı esas almıştır. İran’da on yıl boyunca okumuş, iki yıl boyunca da edebiyat  eğitimi görmüş ve kendisini geliştirmiştir.

1999 yılında Önder Apo şahsında Kürt halkına uluslararası düzeyde tezgahlanan komplo gerçekleşince, bunun acısını yaşayan tüm Kürt halkı gibi, Nuri yoldaşımızın aile çevresi de derin bir acı yaşamıştır. Kürt halkı tarafından “Roja Reş” olarak da adlandırılan 15 Şubat Komplosu’nun gerçekleştiği gün Nuri yoldaşımızın yaşamında bir dönüm noktası olmuştur. Önder Apo gerçeğini tanıyınca özgürlük hareketine katılım kararı almış, fakat yaşı küçük olduğu için farklı çalışmalarda görevlendirilmiş ve 1999-2001 yılları arasında faaliyet yürütmüştür. 2001 yılında Kurdistan dağlarına gelmiş ve ilk gerillacılık eğitimini almıştır. Parti yönetimindeki yoldaşlarımızın yanında kalmış ve devrimci yaşamına yön verecek olan önemli tecrübelerini burada almıştır. Daha sonra devrimci gençlik çalışmalarına geçmiştir. 2002-2004 yılları arasında Partimiz PKK’ye musallat olan iç ihanet ve tasfiyecilik karşısında ciddi bir sorgulamayı yaşamış, doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için çok yoğunlaşmıştır. Soranî ve Farsça’yı iyi bilen Nuri yoldaşımız, kendisini daha güçlü geliştirebilmek için Kurmancî lehçesini ve Türkçe’yi de öğrenmiştir. İlk KONGRA-GEL kuruluna gençlik delegesi olarak katılmış, Önderlik çizgisinden yana tutum sahibi olmuştur.

Tasfiyeciliği tasfiye edebilmek için ideolojik çizgi mücadelesinin yanı sıra güçlü bir devrimci pratiğin gerekli olduğunu bilen Nuri yoldaşımız, pratik alanlara gitmeyi önermiştir. Önder Apo’nun en çok emek verdiği, yıllarını geçirdiği ve Nuri yoldaşımızın deyimiyle ‘’Önderliğin kokusunun geldiği’’ Rojavayê Kurdistan’a geçmeyi özellikle istemiştir. Bu temelde Rojavayê Kurdistan’a geçmiş ve gençlik çalışmalarında yer alarak oradaki halkımızın güçlü örgütlenmesinde emek sahibi olmuştur. 2004 yılında gelişen Qamişlo Serhildanı’nda yer almış ve öncülük yapmıştır. Tasfiyeciliğin tüm ağır etkilerine karşı bizzat mücadele etmiş, Apocu çizginin hakim kılınması için gecesini gündüzüne katmıştır. Bu yüzden tasfiyecilerin hedefi olmuş ve tasfiyecilerin komplosuyla Suriye rejimine namertçe teslim edilmiştir.

2004 yılının Eylül ayında Suriye rejimi tarafından tutuklanan Nuri yoldaşımız çok ağır işkencelerden geçmiştir. Aylarca işkence tezgahında Suriye rejimi ve Türk devleti tarafından sorgulanmış, ancak Nuri yoldaşımız tek bir kelime dahil söylememiştir. Mazlum, Kemal ve Hayrilerin onurlu direniş çizgisini en doğru biçimde temsil etmiş, asla teslim olmamış, 7,5 yıl boyunca zindanda çok ağır şartlar altında kalmasına rağmen duruşunu hep korumuş ve zindanda gelişen direnişlere önderlik etmiştir. 7,5 yıldan sonra 2011’de halkların baharı gelişince Suriye rejimi tarafından kendisine af edileceği söylendiğinde, “ben af edilecek biri değilim, devrimci görevimi yerine getirdim’’ diyerek çok asil bir tavır göstermiştir. Bunun üzerine Suriye tarafından İran’a teslim edilmiş ve burada da zindana konulmuştur. 1,5 yıl da İran zindanlarında kaldıktan sonra bir gün firar etme imkanı bulmuş ve fiziken özgürleştiği an’da Kurdistan dağlarının yolunu tutmuştur. Kurdistan dağlarına büyük bir aşkla bağlı olan Nuri yoldaşımız büyük bir heyecanla yoldaşlarıyla buluşmuş ve hemen adapte olmuştur. Farklı çalışmalarda yer almış, Mazlum Doğan Parti Merkez Okulu’nda eğitim sürecine dahil olmuştur.

Zapt edilemez devrimci ruha sahip olan Nuri yoldaşımız, Rojavayê Kurdistan’ın ve özellikle de Halep’teki halkımızın çete saldırılarıyla yüz yüze olduğunu görünce Halep’e gitmeyi önermiştir. Kurdistan’ın hangi parçasından olursa olsun, nerede bir zulüm, nerede bir baskı varsa Nuri yoldaşımız orada olmayı, mücadele etmeyi, her zaman görevlerin en zorunu seçmeyi esas almıştır. Bu anlamda Kurdistan’ın üç parçasında görev yapan hakiki bir devrimci ulusal militan olmuştur. Halep’te hem halkımızın örgütlenmesinde hem de öz savunmasının geliştirilmesinde önemli rol oynamış, yılların tecrübesiyle öncülük yapmıştır. Suriye rejiminin zindanlarında Arapça dilini öğrendiği için her kesimden insanlarla ilişki kurup gönüllerini kazanmasını bilmiş, temas ettiği herkeste silinmez bir iz bırakmıştır. Savaş sürecinde yaralanmış, ancak tedavisini bitirir bitirmez tekrar görevinin başına dönmüştür. Savaş alanındaki cesareti, taktik yaratıcılıktaki mahareti, savaşçıları koordine edebilme yeteneği, direnişçi ruhu ve samimi yoldaşlığıyla Halep halkının ve tüm savaşçılarının asla unutamayacağı bir komutanlık yapmıştır.

Devrim alanlarındaki tarihi görevini yerine getirdikten sonra Önderliğimize ağır tecrit uygulayan, en ağır saldırıları gerçekleştiren ve soykırımdan geçirmek isteyen sömürgeci Türk devletine karşı savaşmak için Kurdistan dağlarına geçmiştir. Engin tecrübesini yoldaşlarıyla paylaşmak, Demokratik Modernite Gerillacılığı temelinde yoğunlaşmak, yeni dönem görevlerine hazırlanmak, zafer komutasının tarz ve taktiğini kazanmak için Haki Karer Akademisi’nde eğitime dahil olmuştur. Eğitim ortamında da öncülük yapan Nuri yoldaş, hem kendisini hem de yoldaşlarını Apocu çizgide başarıyla eğitmeyi başarmıştır.

Eyalet komutanlığı düzeyinde görev yürütmüş olan Nuri yoldaşımız hiçbir zaman görev ayrımı yapmamış, mütevazı Apocu bir militan olarak “bir hırka bir lokma’’ ile her koşul altında devrimciliğini yapmaya odaklanmıştır. Eğitimden sonra Metîna’ya geçmiş ve eyalet komutanlığı üyesi olarak görev üstlenmiştir. Metîna’da bulunduğu süreç boyunca savaş hazırlığının pratik aşamalarında yer alıp büyük çaba sahibi olmuştur. Yoldaş canlısı içtenliği ve mütevazılığıyla erkenden tüm yoldaşlarının yüreğinde yer edinmeyi başarmıştır. İşgalci Türk devletinin Metîna’ya dönük geliştirdiği işgal saldırılarına güçlü karşılık vermiş, etkili eylemlerin geliştirilmesini planlayıp koordine etmiştir. Cenga Xabûrê Şehîd Savaş Maraş Devrimci Hamlesi’nin öncü ve sembol komutanı olarak tarihi direniş sürecinin mimarlarından olmuştur. Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda, direnişin tam içinde yer alarak yoldaşlarıyla birlikte işgalcilere unutamayacağı tarihi darbeler vurmuştur.

İnsanlık ahlakından ve savaş hukukundan nasibini almamış olan işgalci Türk ordusu, Kurdistan Özgürlük Gerillası’nın destansı direnişini aşamayınca Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda pervasızca yasaklı taktik nükleer bomba ve kimyasal silahlar kullanmıştır. Türk ordusu bu savaş suçunu defalarca işlemesine rağmen güçlü bir tepki gösterilmemiş ve kimyasal silahların kullanımı sürekli bir hal almıştır. Kürt halkının yiğit evladı ve değerli komutanımız Nuri yoldaş, 15 Haziran 2022 günü Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda yasaklı taktik nükleer bomba saldırısı sonucunda şehadete ulaşmıştır.

Nuri yoldaşımız Kurdistan’ın birçok yerinde, farklı düzeylerde ve en zorlu koşullarda görev üstlenen devrimci ulusal komutanımız olarak Kurdistan halkının mücadele tarihine ismini yazdırdı. Nuri Yekta yoldaşımız, Rojhilatê Kurdistan halkımızın yetiştirdiği değerli evlatları Simko Serhildan, Hewram Avyer, Rênas Roj, Mizgîn Ronahî ve Rêzan Cavîdler gibi yüreği tüm Kurdistan için atan ve yurtseverlikte örnek önder devrimciler olarak, her daim onur ve gurur kaynağımız olacak, asla unutulmayacaklardır.

AMARA AMED

Amara yoldaşımız Êlih’in Qûbîn (Beşiri) ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yurtsever Reşkotî aşiretine mensup bir ailede, Kürt halkının kadim toplumsal kültürü ve Kurdistan Özgürlük Mücadelesi’nin yarattığı atmosfer içerisinde büyümüştür. Bu yüzden daha çocukken yurtseverlik duygularına ve özgürlük arayışına girmiştir. Gerillaya dönük hep bir sempatisi olan Amara yoldaşımız, bir yandan emeğiyle çalışıp ayakları üzerinde durarak ailesine yardımcı olurken, bir yandan da halkının acısını yüreğinde hissetmiştir. Fakat Amara yoldaşımız sadece bu acıları hissetmekle yetinmemiş, pratik olarak bir şeyler yapması gerektiğini görmüş ve tarihin omuzlarına yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için araştırmıştır. Kürt halkının kimliği, onuru, öncüsü ve savunucusu olan PKK hareketini tanıdıkça arayışının cevabını bulmuştur. PKK’nin bitirileceğini vaaz edenlerin çoğaldığı bir dönemde, özel savaş elemanlarına ve öne sürdükleri yalanlara en etkili cevabı PKK’ye katılıp gerilla ordusunu çoğaltmakla verme kararı almıştır. Bu kararını pratikleştirmek için 2017 yılının Newroz gününde çok anlamlı bir başlangıç yaparak yüzünü Kurdistan dağlarına dönmüştür.

PKK’ye katılıp gerilla yaşamını öğrenen Amara yoldaşımız, Önder Apo’nun kadını yücelten ideolojisini tanıdıkça hayran kalmıştır. Apocu ideolojiye yürekten bağlanmış, derinleşip gelişmeyi esas almıştır. Apocu ideolojide derinleştikçe kadın gücünün her şeye yettiğini görmüş, kadın kimliğiyle buluşmuş ve öz gücüne daha fazla inanmıştır. Bu inançla öncü bir devrimci kadın olmaya kilitlenmiştir. Büyük bir aşkla özgür yaşama katılan Amara yoldaşımız, erkenden gelişme kaydetmiştir. Aynı şekilde askeri alanda da yetkinleşmeyi esas almış, gerillacılığın temel ilkelerini büyük bir merakla öğrenip pratikleştirmeye çalışmıştır. Bunun için 2019 yılında operasyon okulunda askeri eğitimlere katılmış ve başarıyla tamamlamıştır.

Garê’de pratik yürütüp tecrübe kazandıktan sonra, Demokratik Modernite Gerillacılığı’nı yakalama temelinde profesyonelleşmek istemiştir. Bunun için 2021 yılında askeri uzmanlık eğitimine dahil olmuş, büyük bir ilgi ve heyecanla eğitim sürecine katılım sergilemiştir. Suikast eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sömürgeci düşmandan bin yılların öfkesini ve tüm katliamların intikamını almak için Metîna alanına geçmiştir. Metîna’da moralli ve heyecanlı kişiliğiyle savaş sürecine katılan Amara yoldaşımız, tüm arkadaşlarının ilgi odağı olmuştur. Özellikle Girê Hakkarî Direniş Alanı’nın düşman saldırılarına karşı hazırlanması için büyük bir emek vermiştir. Her çalışmaya büyük bir istekle katılan Amara yoldaşımız, emekçi kişiliği ve fedakarlığıyla öne çıkmıştır.

Sömürgeci soykırımcı Türk devletinin Zap, Avaşîn ve Metîna’ya dönük 14 Nisan 2022’de geliştirdiği saldırılara karşı gerillanın ördüğü direniş cephesine Amara yoldaşımız da fedaice katılmıştır. Tereddütsüz bir biçimde bu süreci karşılayan fedai Apocu militanlardan Amara yoldaşımız, YJA Star’ın profesyonel savaşçılarından biri olarak bu savaşta rolünü başarıyla oynamıştır. Gerçekleştirdiği başarılı suikast eylemleriyle işgalcilere ağır kayıplar verdirmiş, düşmanın psikolojisini alt üst etmiştir. Kurdistan Özgürlük Gerillası’nın tarihi direnişini kıramayan, etkili gerilla eylemlerinde ağır kayıplar veren işgalci Türk ordusu sonuç alabilmek için Girê Hakkarî Direniş Alanı’nda çok yoğun bir şekilde yasaklı bombalar ve kimyasal silah kullanmıştır. Amara yoldaşımız bu saldırılarda 3 Haziran 2022 günü ilk şehadete ulaşan fedai yoldaşımız olmuştur. Amara yoldaşın gerçekleşen şehadetinden sonra Girê Hakkarî Direniş Alanı’ndaki yoldaşlarımızın intikam hırsı ve öfkesi daha fazla artmış, düşmana darbe üstüne darbe vurarak Amara yoldaşımızın intikamını almıştır. Özgür bir kadın olarak, Kürt kimliğiyle kendi ülkesi Kurdistan’da Önderliği ile özgürce yaşamaktan başka bir şey istemeyen Amara yoldaşımız, bu amaçları uğruna kahramanca savaşarak şehadete ulaştı. Destansı direnişin öncü kahramanı olan Amara yoldaşımızın bu amaçlarını mutlaka gerçekleştireceğimizin ve anısını her daim yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.”