Gülistan Kılıç Koçyiğit: Bütün kesimler Özgürlük Yürüyüşüne ses vermeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır. Bütün kesimler Özgürlük Yürüyüşüne ses vermeli" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gülistan Kılıç Koçyiğit'in konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

"1 Şubat’ta 2 koldan başlattığımız Özgürlük Yürüyüşümüzün bugün 12’nci günü. Tabii bu yürüyüşte özellikle tecridin kaldırılması ve Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması meselesinin direkt adalet ve barışla ilintili olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu yürüyüş aynı zamanda adaletin ve barışın sağlanması yürüyüşüdür. Sadece Sayın Öcalan’ın özgürlüğünden, bir bireyin özgürlüğünden değil; aslında bütün Türkiye halklarının özgürlüğünden, Kürt halkının özgürlüğünden, kadınların ve emekçilerin özgürlüğünden bahsettiğimizin de altını çizmemiz gerekiyor.

Sayın Öcalan’ın özgürlüğü Türkiye’nin demokratikleşmesinin, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesinin ilk adımını oluşturacaktır. Direkt bu mesele ile bağlantılıdır. O anlamıyla bu yürüyüş aynı zamanda Kürt halkının kültürel ve siyasal haklarının tanınması, anayasal yurttaşlık hakkının garantiye alınması için de yapılan bir yürüyüştür. Ve bütün bu taleplerin gerçek anlamda hayat bulması için de tecrit kaldırılmalı, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır. Bununla beraber Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesi için müzakere masasının kurulması gerekiyor. Sayın Öcalan’ın başmüzakereci ve muhatap olarak bu soruna müdahil olması gerektiğini bir kez daha buradan ifade ediyoruz.

Kars kolumuz yaklaşık 5 il ve 17 ilçeye uğradı. Bugün Batman ve Bismil de olacak. Van kolu ise 4 il 13 ilçeye uğradı. Buralarda büyük bir coşkuyla karşılandılar. Bugün de Mazıdağ ve Çınar’da olacaklar. Ayın 13’ünde her iki kolumuz Amed’de buluşacak ve ayın 15’inde de finali Amara’da yapacaklar. Buradan Özgürlük Yürüyüşünü selamlıyoruz. Bu yürüyüşe bütün kamuoyunun, kurumların ve iktidarın ses vermesi gerektiğini, kulak kabartması gerektiğini ifade ediyoruz.

Meclis’in bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürdün anadil hakkını koruma sorumluluğu var.

Anadilimizi seçmeli bir dil olarak seçmek zorunda kalmak en temel hak ihlalidir.

Bazı kesimler Kürtçe üzerinde bir ret ve inkar politikasının olmadığını söyleme aymazlığına kapılıyor."