Alternatif Arayış Ağı'ndan konferans ve atölye çağrısı

Hamburg'da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fikirlerinin tartışıldığı "Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak IV: Dünyamızı geri istiyoruz!, Diren, Geri Al ve Yeniden İnşa Et, Otonom Eğitim Yap ve Örgütlen" başlıklı konferans düzenlenecek.

Aternatif Arayış Ağı, 7-9 Nisan 2023 tarihleri arasında Hamburg'da gerçekleştireceği dördüncü konferansa dair yazılı açıklama yaptı.

Alternatif Arayış Ağı, şunları kaydetti:

"Uzun bir dönem, Kürt özgürlük hareketinin ne yaptığı ve diğer hareketler ve dünya çapındaki ideolojik ve felsefi gelişmelerle bağını tartışma ihtiyacı vardı. Genel olarak Kürt özgürlük hareketinin ve özellikle de onun kilit düşünürü Abdullah Öcalan’ın paradigması Kürt çevreleri dışında pek fazla tartışılmıyordu. Kürtler ve farklı ve alternatif hareketler ve düşünceler arasında köprüler kurabilmek için Alternatif Arayış Ağı'nı kurduk ve çağımızın temel ideolojik ve felsefi konularını ele alacak konferanslar düzenlemeye başladık.

Hedefimiz hareketlerin, entelektüellerin, bireylerin ve toplulukların bir araya gelebileceği bir platform oluşturarak ideolojik, felsefi, estetik ve politik konuları ortak tartışmak, bunun yanı sıra ne yaptıklarını; ayrıca neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını tartışmak istiyoruz ki böylece birbirini karşılıklı anlamak kadar bu birbirinden de öğrenme süreci olabilsin.

Bu dördüncü konferans ile dünyamızın ve doğanın yok edilmesine bir son verilmesini talep ediyoruz; ekokırım, kadınkırımı, toplumkırım, soykırım, ekokırım ve zihniyetkırımını durdurma çağrısı yapıyor ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi bu konferansta tartışmak istiyoruz. Dünyamız daha önce böyle bir yıkım hızı görmedi. Son dört yüz yılda sadece farklı diller ve kültürler yok olmakla kalmıyor, aynı zamanda her gün çok sayıda bitki ve hayvanın da nesli tükeniyor. Kapitalist modernite ve onun kaynağı ataerkillik bizi sadece bildiğimiz şekliyle insan toplumunu yok olmasının eşiğine getirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyamızı da yok olmanın eşiğine getirdi.

Ancak her şey umutsuz değil, Kurdistan'da ve dünyanın dört bir yanında kadınlar ve halklar direniyor ve özgür yaşamı hem tartışıyor ve hem de aktif olarak inşa ediyorlar. Deneyimlerimizden şunu görebiliyoruz ki, eğer bir kolektif duruş belirleyebilirsek, bu kaos bizi demokratik uygarlığı yeniden inşa etmemizi sağlayabilir - ancak şimdi bir şeyler yaparsak. Başka bir yerde başka bir dünya aramaya ihtiyacımız yok; dünyamızı geri istiyoruz!

Geçmiş üç konferans önde gelen entelektüellere, genç aktivistlere, öğrencilere ve hepimize fikirlerimizi sunma fırsatı verdi. Bu dördüncü konferansta bir kez daha  tüm bunlar ile Kurdistan ve dünyadaki hareketler arasında köprüler kurmaya devam edeceğiz. Bu temelde sizlerin katkıları tartışmalarımızı çok zenginleştirecektir – kadınların, sömürgeleştirilenlerin ve halkların bu uzun yolculuğunda kelimelerimiz kesiştiğinde daha da çok anlam kazanıyor."

ATÖLYE VE SUNUM ÇAĞRISI

Açıklamada, atölye ve sunum çağrıları yapılarak, şunlar belirtildi:

"İlgilenenlere konferansa kendi görüşleriyle atölyeler ile katkıda bulunma fırsatı vermek istiyoruz, atölyeler konferansın gündemlerine katkı sunmalıdır:

Atölye çalışmalarının süresi: en fazla 3 saat
Tarih: 8 Nisan 2023 (Cumartesi, konferansın ikinci günü)
Yöntem: Atölye çalışmaları için tüm teklifler [email protected] adresine gönderilmelidir
Tekliflerin son teslim tarihi: 31 Ocak 2023 olarak uzatılmıştır, atölye çalışmasının açıklamasıyla birlikte (en fazla 200 kelime)
Seçim: 20 Şubat 2023, teklifi olanlar bilgilendirilecektir
Dil: belirtilmelidir ve eğer imkanlar varsa çok dilli olabilir
Atölye çalışmaları çeşitliliğe, mevcut oda sayısına ve 3 günlük programı tamamlamasına göre seçilecektir.

SUNUM ÇAĞRISI

Özet: 300 kelimeden daha fazla olmamalı, ve [email protected] adresine uzatılmış yeni son tarih olan 5 Şubat’a kadar yollanmalıdır. 10 Şubat da sunumlar arasından seçimler yapılacak, ve seçilen sunumların (en fazla 3000 kelime olmak üzere) en geç 15 Mart 2023 tarihine kadar yazılıp yollanmalıdır.

Sunumlar konferansın simultan çeviri dillerinde olabilir (örneğin Kürtçe, Almanca, İngilizce, İşpanyolca, İtalyanca vb.)."

KONFERANSIN OTURUMLARI

Açıklamada, konferansın oturumlarına dair şu bilgiler yer aldı:

"Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak IV:
Dünyamızı Geri İstiyoruz—Özerk Eğitim Yap ve Örgütlen

Gün 1:  Kapitalist Modernite—Çoklu Kırım Rejimi
Oturum I—Ekokırım
Sunum Çağrısı:  "Bookchin ve Ötesi“
Murray Bookchin’nin sosyal ekoloji üzerine yazıları Abdullah Öcalan’ın "Bir Halkı Savunmak“ kitabı için büyük ilham kaynağı idi. Her iki düşünür ekoloji boyutunda birbirleri ile nasıl örtüşüyor? Ana farkları nelerdir?

Oturum II—Toplumkırım ve jenosid, Kadınkırımı ve Zihniyetkırımı
Sunum çağrısı "Sümerlerden beri Kapitalizm“
Abdullah Öcalan kapitalizmin kaynağını Sümerlere götürmekte ve sadece ekonomik sistem olmadığını aynı zamanda bir yönetim biçimi olduğunu öne sürmektedir.  Bu düşünce nasıl doğrulanabilir ve kapitalizmin orijini ve yayılımı ile onun sömürü karakteri hakkındaki tartışmalara nasıl katkı sunabilir?

Gün 2: Diren, Geri Al ve Yeniden İnşa Et
Oturum III—Direniş ve Değişim Sanat da Başlar
Sunum Çağrısı: Sanat/kültür ve medya kapitalist modernitenin yalanlarını deşifre etme noktasında en etkili bir öz/savunma aracı olmuş ve halklara ilham vererek daha iyi dünyalar tahavvül etmelerini ve özgür yaşamı inşa etmelerini sağlamıştır. Kürt özgürlük hareketi ve diğerleri bu en etkili öz-sav.  
Oturum IV: Otonom Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yapısal Devrim İhtiyacı
Sunum Çağrısı: Abdullah Öcalan "her devrimci hareket temelde eğitim hareketidir“ der. Abdullah Öcalan ve Paolo Freire’s "Ezilenlerin Pedagojisi“ nasıl örtüşmektedir? Ve, onların bu yaklaşımı diğer devrimci hareketlerle nasıl karşılaştırılabilir?
Atölyeler: Özgürlüğü bir yaşam biçimi olarak inşa etmek
Akşam: Konser

Gün 3: Dünyamızı geri istiyoruz - ve işte nasılı!
Oturum V—Direnmek, geri almak ve yeniden inşa etmek için örgütlen!
Oturum VI—Aşağıdan Yukarıya Demokratik Konfederalizm."

Alternatif Arayış Ağı, şu iletişim bilgilerini de paylaştı:
"Twitter: @networkaq
Web sitesi: www.networkaq.net
Youtube adresi: youtube.com/@networkaq."