FEDA: Yezid’in zulmüne karşı Hüseyini duruş devam ediyor

Kerbela’yı anmak, Hüseyni duruşu savunmak için Alevilere yönelik saldırılara karşı direnmenin zorunluluğuna işaret eden FEDA, “Alevilik ve Reya Hak inancı, Hüseyini duruşu yaşatacaktır. Yezid’in zulmüne karşı hep birlikte direnelim” açıklamasında bulundu.

MUHARREM AYI VE ORUCU AÇIKLAMASI

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), Muharrem Ayı’na ilişkin yazılı açıklama yaparak, Reya Hak adına zulme başkaldıranların direnişinin bugünün hak alma ve özgürlük mücadelesine ilham verdiğini ve güç kattığını kaydetti.  

FEDA’nın açıklaması şöyle:

İnsanlık tarihi aynı zamanda hak ile haksızın mücadelesinin tarihi olarak yaşanmıştır. Haksız, her türlü zorbalığı kullanarak toplumları esareti altında tutmaya çalışmıştır. Toplumun büyük bir kısmının susturulduğu böyle zamanlarda, susmayan, zalimin zulmüne boyun eğmeyenler de olmuştur. O başkaldırıların yaşandığı anlar hep tarih olmuş, başkaldıranlar da tarihi yeniden yazmışlardır.

Muharrem Ayı ve bu ayda tutulan Muharrem Orucu tam da böylesine tarihi bir zamanı ifade etmektedir. Bugünü biz Aleviler ve Reya Hak inancını savunanlar için anlamlı ve tarihi kılan, bugün de yapılan katliamlara karşı ortaya konulan onurlu direniştir.

Bilindiği gibi 1344 yıl önce Emevi devletinin yöneticisi Yezid, Hz. Hüseyin’e ve ailesine yönelik haksız ve yoğun saldırılarda bulunmuştur. Hz. Hüseyin, Yezid’in bu saldırılarına ve zulmüne boyun eğmemiş, başkaldırmıştır. Hz. Hüseyin ve yanındaki 72 kişiyle birlikte Kerbela ‘da Yezid’in askerleri tarafından katledilmişlerdir.

Reya Hak ve her sürekte Aleviler, o günün, o vahşetin ve o zalime karşı Hüseyni duruşu hep sahiplenmişlerdir. Bu amaçla Muharrem Ayını Yas-ı Muharrem olarak belirlemişlerdir. Bu ayda tutulan oruçlarıyla hem yapılan kanlı katliam lanetlenmiş hem de zulme karşı ortaya konulan direnişin yol göstericiliği geleceğe taşınmıştır.

Hak ve hakikaten yana olan Alevi toplumu ve Reya Hak inancının mensupları, Kerbela’da verilen mesajı hiç unutmamış, yüreklerinde ve bilinçlerinde taşımışlardır.

Yezid’in ve ordusunun yaptığı vahşeti yüreklerinde hisseden, Hz. Hüseyin’in direnişine sahip çıkan Aleviler ve Reya Hak inancının mensupları, o gün devraldıkları zulme karşı direnme mirasına dört elle sarılmışlardır.

O günden sonra hak ve hakikat yolcuları, kendilerine dayatılan her türlü zorbalığa karşı başkaldırmışlardır.

Hak ve hakikat adına zulme boyun eğmeyen Aleviler, zulme karşı direnişlerini büyüterek Ebu Muslim’in önderliğinde Emevi iktidarını yıkmışlardır. Alevi toplumunun hak ve hakikat mücadelesi, Selçukluların ordusunu on iki defa bozguna uğratan Baba İshak ve yoldaşlarının direnişiyle devam etmiştir. Reya Hak adına zulme başkaldıran Seyit Rıza’nın yoldaşı Alişer ile değerli yoldaşı Zarife’de önce Koçgirî’de, sonra Dersim’de Hüseyni duruşu hayata geçirmişlerdir. Reya Hak inancının tarihsel geçmişine ve felsefi anlayışın uygun bir mücadele sürdüren Alişer ve yoldaşı Zarife 9. temmuz. 1937’de iç ihanetle katledilmişlerdir. Ancak Alişer ve Zarife Ana’nın günün Yezidlerine karşı ortaya koydukları destansı direnişleri, o günden bugüne unutulmamıştır. Onların direnişleri bugünün hak alma ve özgürlük mücadelesine ilham vermekte, güç katmaktadır.

Yezidlerin zulmü ve zorbalığı, 1978’de Maraş’ta, 1980’de, Çorum’da, 1993’de Madımak’ta, 1995’de, Gazi’de, Gezi’de ve Kurdistan’ın her köşesinde devam etmiştir. Bugün de Alevileri ve Aleviliği yok etmek isteyen aynı zorbalıklar, değişik yöntemlerle devam etmektedir. Bu kapsamda devletin uygulamaya koyduğu ÇEDES projesi, yeni müfredat ve Cemevlerinin Kültür Bakanlığına bağlanması, Aleviliği yok etmek amacıyla yapılan saldırılardır. Aynı şekilde Kürt halkına karşı sürdürülen savaş, kadın haklarının gasp edilmesi, topluma dayatılan yoksulluk, Aleviliğin yok edilmesini amaçlayan saldırılardan ayrı değildir.

O nedenle FEDA ve FEDA'ya bağlı DABK olarak bizler, bugün Kerbela’yı anmak, Hüseyni duruşu savunmak için, Alevilere yönelik belirtilen saldırılara karşı, diğer mazlumlarla birlikte direnmenin gerekli ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bu duygularla her sürekte Alevi halkımızın Yassı Muharrem ayında matemlerini paylaşıyor, acıların yaşanmayacağı bir gelecek diliyoruz.

Alevilik ve Reya Hak inancı, Hüseyini duruşu yaşatacaktır. Yezid’in zulmüne karşı hep birlikte direnelim.