Kurdistan Lozan’da kendi ‘elçiliğini’ kuruyor!

İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek “Yeni bir dünyanın elçiliği: Kurdistan” adlı proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, Kürtlerin deneyimlerinden yola çıkarak yeni bir dünya tartışılacak.

Kurdistan’ın dört parçaya bölünmesine neden olan ve Kürt halkına yüzyıllık bir imha ve inkârı dayatan 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın imzalandığı İsviçre’nin Lozan kentinde, 23-24 Eylül tarihlerinde iki günlük “Yeni bir dünyanın elçiliği: Kurdistan” adlı sanatsal ve siyasal proje gerçekleştirilecek.

Tasarımını KNK Üyesi Kürt Siyasetçi Nilüfer Koç ve Sanatçı Jonas Staal’ın yaptığı proje kapsamında, iki gün boyunca atölye çalışmaları, filmler, konserler, yuvarlak masa tartışmaları ve paneller gerçekleştirilecek. Organizatörlüğünü ve ev sahipliğini İsviçre’nin ve Avrupa’nın önde gelen tiyatrolarından Lozan Vidy Tiyatrosu (Théâtre Vidy-Lausanne) yaptığı projeye, Mondriaan Vakfı ve Progressive International gibi uluslararası kurumlar da destek veriyor.

ABDULLAH ÖCALAN’IN PARADİGMASIYLA YENİ DÜNYA TARTIŞILACAK

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın paradigmasından hareketle devletsiz demokrasiler ve dayanışma kültürleri meselesi etrafında siyasetçileri, sanatçıları, uzmanları bir araya getirecek olan iki günlük etkinlikte, Kurdistan’ın dört parçasından katılımcıların yanı sıra uluslararası alandan siyasi figürler de yer alacak.

Kurdistan şahsında yeni bir dünyanın geçici elçiliğinin kurulacağı etkinlikte, Lozan Antlaşması’nın Kürtler üzerindeki etkileri ve antlaşma sonrasında Kürtlerin özerklik ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı mücadeleleri ele alınacak. Katılımcılara, Kürtlerin deneyimine dayalı gelecekteki bir dünya hakkında düşünme fırsatı sunacak olan iki günlük etkinlikte kurulacak diplomatik masalarda, devletin ötesinde bir demokrasinin, dayanışma kültürlerine duyulan ihtiyacın ve küresel bir demokratik konfederalizm olasılığının ne anlama geleceği temel gündem konuları arasında olacak.

 Etkinlikteki temel gündem konularından birisi de, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın paradigmasıyla şekillenen Rojava’daki sistemin varlığı olacak. Yine Kürt Kadın Hareketinin, ataerkil, milliyetçi ve kapitalist bir yapıya sahip olan ulus devletlere karşı verdiği mücadelenin önemine de dikkat çekilecek etkinlikte, demokratik cinsiyet özgürlükçü ekolojik bir toplumu yaratmanın önemi üzerinde durulacak.

23-24 Eylül tarihlerinde Lozan Vidy Tiyatrosu’nda (Théâtre Vidy-Lausanne) gerçekleştirilecek etkinliğin programına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir: