Kanada’da yoksulluk resmi verilerin ötesinde: %9.9 değil, %25

Kanada Gıda Bankaları'nın yayımladığı yeni rapor, ülkedeki yoksulluk oranının resmi verilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Kanada'da yoksulluk oranı %9.9 değil, %25.

Federal istatistik kurumu Statistics Canada 1 Haziran’da yaptığı açıklamada, 2022'de Kanada nüfusunun %9.9'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığını bildirmişti. 

Ancak Kanada Gıda Bankaları, bu oranın ülkenin açlık ve gıda güvensizliği durumunu tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Kuruluş, Avrupa'da kullanılan "maddi yoksunluk ölçütü" (MDI) yöntemini benimseyerek daha kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bu yöntem, belirli mal ve hizmetleri karşılayamayan bireyleri tespit ediyor.

Rapor, hane halklarına giyim, diş bakımı ve evlerini ısıtma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıklarını sordu. Sonuçlar, birçok Kanadalının bu temel ihtiyaçları karşılayamadığını ve bu nedenle güvencesizlik içinde yaşadığını gösterdi. “Collectif pour un Québec sans pauvreté” (Yoksulluğun olmadığı bir Quebec için kolektif) sözcüsü Serge Petitclerc, bu rakamların diğer düşük gelir göstergeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Kanada Gıda Bankaları Başkanı Kirstin Beardsley, yoksulluğun kapsamını ve doğasını daha iyi anlamak için Kanada’da bir maddi yoksunluk endeksi oluşturulmasını önerdi. Bu, gıda bankalarına olan gerçek talep ile mevcut resmi yoksulluk oranı arasındaki tutarsızlıkları açıklamaya yardımcı olabilir. 

Kanada Gıda Bankaları, gerçek yoksulluk oranının yüzde 25 olduğu sonucuna varırken, bu da her dört Kanadalıdan birinin yoksulluk içinde yaşadığını gösteriyor. Bu tespitler, Kanada'nın El Dorado olarak görülen imajını sarsıyor.