İHD’nin mülteciler için çözüm önerileri

İHD, Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'de yaşayan mültecilerin karşılaştığı hak ihlallerini ele aldığı basın toplantısında çözüm önerilerini paylaştı.

MÜLTECİLEN GÜNÜ

İnsan Hakları Derneği (İHD), Dünya Mülteciler Günü kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilerin maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek için Beyoğlu'ndaki dernek binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye'deki mültecilerin hak ihlallerine karşı çözüm önerilerini sundu.

Toplantıda konuşan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İl Göç İdaresi önünde yapacakları eylemin Fatih Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını belirterek, bu yasağın hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve böyle bir uygulamanın askeri diktatörlüklerde görüldüğünü ifade etti.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de mülteciliğin zorunluluk nedeniyle ortaya çıktığını ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan hakların ihlal edildiğini belirtti. Türkiye'deki mültecilerin en çok hak ihlalleriyle karşılaştıkları yerlerden birinin Geri Gönderme Merkezleri (GGM) olduğunu ve bu merkezlerde hukukun çiğnendiğini ifade etti.

Enternasyonal Dayanışma'dan Yıldız Önen ise mültecilerin yaşadığı sorunlara ilişkin acil çözüm önerilerini paylaştı. Bu öneriler arasında, mültecilere sağlanması gereken asgari hakların garanti altına alınması, GGM sistemine son verilmesi ve kötü muamele iddialarının soruşturulması gibi maddeler yer aldı.

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda dile getirilen acil çözüm önerileri şu şekilde sıralandı:

Sığınmacılara, Uluslararası hukuktan ve 6458 sayılı yasadan doğan asgari hakları sağlanmalıdır. Sığınmacıların haklarını ihlal eden keyfi uygulamalara son verilmeli, bütün süreçler insan hakları ilkelerine ve hukuka uygun olarak yürütülmelidir. Bu çerçevede; Göç İdaresi karar ve uygulamaları sıkı takip ve denetim altında tutulmalı, AB ve diğer ülkelerle yapılan geri kabul anlaşmaları iptal edilmeli, 1951 Cenevre Sözleşmesine konulan coğrafi çekince kaldırılmalı, BMMYK göç ve iltica ofisleri tekrar açılmalı, mülteciler ve sığınma hakkının korunması noktasında Birleşmiş Milletler sorumluluk almalıdır.