KCDK-E Kürt Dil Bayramını kutladı

KCDK-E yazılı bir açıklama yayınlayarak Kürt Dil Bayramını kutladı ve her Kurdistanlının ısrarla kendi anadili ile konuşması gerektiğini vurguladı.

KÜRT DİL BAYRAMI

Dilin bir ulusu, halkı var eden en temel özellik olduğunun kaydedildiği KCDK-E açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Dil bir ulusu, bir halkı var eden en temel özelliktir. Ulusun ve halkın doğuştan sahip olduğu en temel insan hakkı olan dil insanı siyasal ve sosyal varlık olarak faaliyetlerini yürütmesinde ve geliştirmesinde de en temel araçtır. Bu temelde de dil, ulusun hem kendi varlığını sürdürmesinde hem sanat, kültür ve edebiyatının yapım yaratım faaliyetlerini yürütmesinde ana unsurdur.

Celal Bedirxan dil üzerine özlü belirlemede bulunarak, ‘Dilini bilmek kendini tanımak demektir’ demiştir. Bu nedenle sömürgeciler tarih boyunca fiziki katliam ve soykırımlarla birlikte asimilasyonla sonuç almaya çalışmışlardır. Dili bitirmek Kürdü bitirmek demek olacağı gerçeğinden hareket eden sömürgeci faşist devlet bu yüzden Kürt diline ve kültürüne düşmanca saldırmakta, onu ortadan kaldırmayı kendi devletinin bekası olarak görmektedir.

DİLİ KORUMAK İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

Başta soykırımcı Türk devleti olmak üzere sömürgeci devletler Kürtlerin varlığına, diline, kültürüne, özgürlüğüne katliam ve asimilasyonist politikalarıyla yönelmektedir. Öyle ki gerilla mezarlarına ve mezar taşlarındaki Kürtçe yazılara olan tahammülsüzlükle saldırıyorlar.

Halk olarak sömürgeciliğe karşı varlığımızı, özgürlüğümüzü ve kimliğimizi korumak için mücadeleyi yükseltmeli, dilimizin tüm lehçelerini konuşmalı soykırımcı ve barbar zihniyeti boşa çıkarmalıyız. Dilimize ve kültürümüze varlığımızı korumanın stratejisiyle yaklaşmalı ve onun mücadelesi içinde olmalıyız.

Düşmana karşı yaşamın tüm alanlarında mücadele verirken özellikle anadil eğitimini önemsemeli, anadilimizde konuşmalı ve yazmalıyız. Sömürgeci zihniyetin asimilasyon politikalarına karşı ilk yapmamız gereken anadilimizi sevmemiz, sahip çıkmamız ve anadilimizi yaşamımızın olmazsa olmazı olarak görmeliyiz. Bu amaç doğrultusunda başta toplum merkezlerimiz olmak üzere herkes kendinden başlayarak anadilini öğrenmeli, öğretmelidir. Anadili eğitimde, siyasal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizde kullanmamız hem işgalci devletin asimilasyon siyasetini boşa çıkaracak hem uluslaşmada hem de ulusal birliğin sağlanmasında devrimsel adım olacaktır.

Soykırımcı Türk devletinin tüm değerlerimize topyekun bir saldırı içinde olduğu bugünlerde daha çok dilimizi sahiplenerek somut adımlar atmalıyız.

Tüm kurumlarımız Kürtçenin tüm lehçelerinin konuşulduğu ve geliştirildiği duyarlılıkla anadile yaklaşarak sömürgecilerin asimilasyon politikalarını boşa çıkarmalıdır. Anadilimize sahip çıktığımız oranda varlığımızı koruyabilir, özgür geleceğimizi kurabiliriz.

KCDK-E olarak bu temelde Kürt Dil Bayramı’nı kutluyor, Kürtçe dil ve eğitimi için emek veren herkesi saygı ile selamlıyor başarılar diliyoruz.