AP kadın ve erkekler için yeni eşit ücret kurallarını onayladı

Avrupa Parlamentosu, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği farkını azaltmak için kadın ve erkekler için yeni eşit ücret kurallarını onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’ndeki şirketlere yeni ücret kurallarının dayatılmasını onayladı.

AP’nin kabul ettiği yeni kurallara göre, Avrupa Birliği'ndeki şirketler, çalışanların ücretlerinin daha iyi karşılaştırılması ve cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının ortaya konulmasına olanak tanıyan bilgileri sağlamak zorunda kalacaklar.

Böylece "maaş gizliliği" yasaklanacak. Diğer bir ifadeyle hiçbir sözleşme maddesi, işçilerin maaşları hakkında bilgi vermelerini veya aynı kategorideki işçi ücretleri veya diğer kategoriler hakkında bilgi talep etmelerini engellemeyecek.

Yeni kurallar, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun iki yıl önce yaptığı anlaşmayı doğruluyor.

Yeni kuralların AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan yirmi gün sonra yürürlüğe girmesi için Avrupa Konsey’i tarafından onalanması gerekiyor.

AP’nin onayladığı kurallar kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkını azaltmayı hedefliyor.

AB'de kadınlar hala aynı iş için erkeklerden ortalama yüzde 13 daha az kazanıyor.

Bundan böyle açıkta olan iş ilanları ve iş unvanlarının cinsiyet açısından tarafsız olması gerekecek.

Kuralları çiğneyen işverenlere para cezası öngörülürken, zarar gören işçinin tazminat isteme hakkı olacak.

Ayrıca ücret konularında, ispat yükü işçiden işverene geçecek: Eğer bir işçi eşit ücret ilkesinin uygulanmadığını düşünür ve konuyu mahkemeye taşırsa, ulusal mevzuat işvereni, ayrımcılık yapılmadığını kanıtlamak zorunda bırakacak.