Bessmertnaya: Rus kadınları dış dünyadan bihaber

Novosibirsk Feminist Girişimi Koordinatörü Gelya Bessmertnaya, Rusya'daki kadın hareketlerinin Rus söylemiyle sınırlı kaldığını ve diğer ülkelerdeki kadınların başına gelenlerden nadiren haberdar olduğunu söyledi.

Rus halkının, Türk devletinin Kuzey-Doğu Suriye’deki saldırılarına sessizliğini yorumlamakta zorlanan Novosibirsk Feminist Girişimi Koordinatörü Gelya Bessmertnaya, “2022'de artan acil sorunlarına daldığını varsayacağım. İktidara yakın medyanın neden sessiz kaldığını da tahmin edebiliyorum. Türkiye, Rusya Federasyonu'ndaki mevcut hükümetin jeopolitik destekçisidir. Eylemlerini kınamak bu ittifakı tehlikeye atmaktır” dedi.

Cinselleştirilmiş sömürü "Eurydice" amacıyla insan kaçakçılığına karşı Novosibirsk Feminist Girişimi Koordinatörü Gelya Bessmertnaya, ANF’nin sorularını yanıtladı. 

İnsan hakları örgütleri, “insan ticareti” derken aslında ne demek istiyor?

Uluslararası hukuk alanında ‘insan ticareti’ kavramı, Palermo Antlaşması ile tanımlanmıştır. 2000’de kabul edilmiş ve daha sonra Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere 90'dan fazla ülke tarafından onaylanmıştır. Protokol, insan ticaretini maddi kazanç amacıyla başka bir kişiyi istismar etmeyi amaçlayan bir dizi eylem ve araç olarak tanımlamaktadır. Bu, en eksiksiz ve kesin yasal tanımdır, ancak insan ticaretinin tüm biçimlerini kapsamamaktadır. Örneğin, bazı modern biçimler, bağlı bir kişinin bir yerden başka bir yere hareketini veya kurbanların özgürlüğünün fiziksel olarak kısıtlanmasını gerektirmez. Çevrimiçi cinselleştirilmiş sömürü durumunda, bir kişi evde olabilir, ancak aynı zamanda suçlular onu uzaktan kontrol eder, belirli eylemlerde bulunmaya zorlar.

Zorla evlendirme de bir insan kaçakçılığı biçimi midir?

Evet, zorla evlilikler de uzmanlar tarafından üreme işlevlerinin sömürülmesi ve zorla evlat edinme ile birlikte insan ticareti biçimleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Türkiye'de resmi olarak erken yaşta evlilik yasak ama Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında 9-12 yaş arası kız çocuklarının gelin olduğu evlilik sayısında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca 15 yaşındaki reşit olmayan kızların resmi olarak kayıtlı evliliklerinde ikinci sırada. Bu tür çocuklara “çocuk gelin" deniliyor. Kız çocuklarının fiziksel ve cinsel sömürüsü, ailelerinin kendilerini zenginleştirmeleri için kolay bir yoldur ve çoğu durumda kovuşturmaya uğramaz. Çocuklara ve çocukluk çağına karşı işlenen suçlar “gelenek” ile açıklanmaktadır. İnsan hakları hareketleri açısından sorunun temelinde gerçekte ne yatıyor?

Tarih boyunca dünyanın farklı yerlerinden toplumların, kadınların sömürülmesiyle ilgili birçok korkutucu adetleri olmuştur. Kaynakları, aralarında başka benzerlikler bulmanın zor olduğu kültürler için bile evrensel olan ataerkil yaşam tarzıdır. Ne yazık ki ataerkil düzende yaşıyoruz ve bunun sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Ataerkil bir toplumda güç ve kaynaklar, erkek cinsiyet sınıfının elindedir ve kadınlar ikincil konumdadır. Her zaman erkeklerin çıkarlarına hizmet etmeye ve onları kendi iyiliklerinin üstünde tutmaya hazır olacak şekilde yetiştirilirler. Ataerkil bir ailede kadın ve çocuklar, erkeklerin malıdır. Ve mülk karlı bir şekilde elden çıkarılabilir. Aile, genç bir kızla evlenerek, sadece onun gelecekteki kaderi ve nafakası için sorumluluktan kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda karşılığında iyi bir çeyiz de alır. Belirli bir kültürde varsayılan olarak kızlar erkeklerden daha az değerliyse, bu tür durumlar yeniden ortaya çıkacaktır. Ancak günümüz dünyasında artık insan hakları ihlallerini geleneklere göre haklı çıkaramayız.

Ortadoğu'daki savaşlar ve sözde askeri operasyonlar sırasında binlerce kadın kayboluyor, insan metası oluyor ve çok azı kurtarılıp ailelerinin yanına getirilebiliyor. Rusya'daki kadın hareketleri ve bir bütün olarak Rus kamuoyu yaşananları ortak bir trajedi olarak algılamıyor mu, yoksa durumun kamusal aktivizmin her düzeyinde tartışılmamasının başka nedenleri var mı?

Farklı uluslardan kadınları hakları için mücadelede birleştirecek derin bir kültürlerarası diyalog varsa bu konuda oldukça geniş bir tartışmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Ortadoğu'da kadın sorunlarının çözüme kavuşturulacak ölçekte tartışılmamasının nedeni, Rusya'daki kadın hareketlerinin Rus söylemiyle sınırlı kalması ve diğer ülkelerdeki kadınların başına gelenlerden nadiren haberdar olmasıdır. Burada da korku olduğunu düşünüyorum. Rus aktivistler, Müslüman ülkelerdeki kadınlara, dini kanunların önündeki en ufak bir ihlal için ne kadar acımasız davrandıklarını görüyor. Direnecek gücü ve kaynakları bulmak çok korkutucu görünebilir.

İnsan kaçakçılığı neden belirli devletlerin politikalarıyla nadiren ilişkilendiriliyor ve “dünyanın sorunu” olarak etiketleniyor? Bazı Avrupa ülkelerinde göçmenler maaşlarında dezavantajlı durumda, Türkiye ve Afganistan'da çocuklar fuhuş yapmaya zorlanıyor. Patolojik süreçlerden devlet sorumlu değil mi?

Biz Eurydice olarak, insan ticaretine karşı mücadele alanındaki birçok aktivist gibi, belirli bir ülkedeki insan kaçakçılığıyla ilgili durumun o ülkedeki mevcut mevzuata bağlı olduğunun farkındayız. Böylece fuhuşu yasallaştıran devletler, bir kişiye karşı suça ortak olurlar, çünkü insan kaçakçılığından meşru gelir elde ediyorlar. Göçmenlerin, çocukların ve diğer savunmasız grupların sömürülmesine göz yuman devletler, sömürücülerin kendisinden daha iyi değildir.

Rus kadınları, diğer ülkelerdeki kadınların sorunlarına ne kadar duyarlı; heyecanlandıran, dayanışma duygusu uyandıran ve “yabancı ve uzak” hissettiren nedir?

Tüm Rus kadınlarının hassasiyetini yargılamak benim için zor. Tanıdıklarım arasında başkalarının sorunlarına kayıtsız kalmayan oldukça empatik insanlar var. Bu örnek, temsili olmayabilir, çünkü benim çevremde çoğu kadın feminist ya da onlara sempati duyuyor. Beni en çok endişelendiren şeyin, Rusya'daki kadın haklarıyla ilgili ortalama durumdan daha kötüsü, farklı olduğu izlenimine sahibim. Kadınların eğitiminin yasaklanması, namus cinayetleri, kadın sünneti, zorla evlendirme, gelin satma, savaş tecavüzü gibi uygulamalar. Bu tür vakalar, aslında Rusya Federasyonu topraklarında şu veya bu şekilde meydana gelmelerine rağmen Rus kadınlarının dünyasının olağan resmiyle çelişiyor.

Anlaşmazlıklar, örneğin, dini kıyafetler giymeye zorlama (birisi bunu bir seçim olarak görüyor), kadınların belirli mesleklere erişimi üzerindeki kısıtlamalar, erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkı (buna Rusya'da da alışkınız) neden olabilir. Bunlar daha çok benim gözlemlerim ve tahminlerim.

Bu arada, kadınların fuhuş ve taşıyıcı annelik yoluyla sömürülmesi sorunu da pek çok kişi tarafından kabul edilmiyor. Liberal ve kesişimsel feministler, kadın bedenlerinin bu şekilde kullanılmasını, kişinin yapmayı seçebileceği herhangi bir normal işle eşit tutar.

Türkiye'nin Kuzey-Doğu Suriye'de gerçekleştirdiği askeri saldırılar sırasında, katliam ve yıkımın yanında radikal Türk yanlısı grupların da katılımıyla, kadınlar korkunç bir şiddet dalgasına maruz kalıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları örgütleri, yaşananları kınıyor. Rus halkının sessizliğinin sebebi ne olabilir?

Rus halkının, sadece 2022'de artan acil sorunlarına daldığını varsayacağım. Burada bu davranış hakkında yorum yapmayacağım. İktidara yakın medyanın neden sessiz kaldığını da tahmin edebiliyorum. Türkiye, Rusya Federasyonu'ndaki mevcut hükümetin jeopolitik destekçisidir. Eylemlerini kınamak bu ittifakı tehlikeye atmaktır.

Şiddet sorununun haberleştirildiği alanda, ölü ve yaralılara “mağdur” denilmesinin uygun olup olmadığı aktif olarak tartışılmaktadır. Örneğin, Ortadoğu savaşları özel bir kanlı sembolizmle ayırt edilir; insanlar kelimenin tam anlamıyla feda edilir. Genellikle dini ayinlerin nitelikleriyle. Kadınlar kasıtlı olarak avlanıyor ve onlara yönelik her türlü şiddet, nüfusun moralini bozmayı amaçlıyor, bir korkutma sembolü olarak hizmet ediyor. Bir insan hakları örgütünün temsilcisi olarak, bu durumda trendlerden sapmanın ve olup biteni tam olarak gerçekte olduğu gibi adlandırmanın gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? 

İnsan kurban etmekten bahsetmişken, kelimeleri doğrudan anlamlarında kullanmak mantıklıdır. Dini cinayet olgusu tespit edilirse bu bağlamda "kurban" kelimesinin kullanılması doğrudur. Bununla tartışan kimseyi görmedim. Ancak şiddet mağdurları ve insan ticareti mağdurları olarak adlandırmanın doğru olup olmadığı konusundaki tartışmanın biraz farklı bir bağlamda farkındayım. Rusçada "kurban" kelimesi olumsuz bir çağrışımla ilişkilendirilir. Son zamanlarda aktivistler bu kelimeyi kullanmayı reddediyor. Suçun suçunu yaralanan kişiye kaydırdığına inanıyorlar: "kurban sendromu", "kurban davranışı", "koşulların kurbanı", sanki istismara uğramaktan suçlu olabilirsiniz. Bu nedenle insan ticareti karşıtı aktivistler için uluslararası yönergeler, insan ticareti mağdurlarından 'hayatta kalanlar' veya mağdurlar/hayatta kalanlar olarak söz edilmesini önermektedir. "Hayatta kalan" kelimesi, kişinin içsel gücü, korkunç bir deneyimin üstesinden gelme yeteneği ile ilişkilendirilir ve "kurban" yasal bir kavramdır. Bu terminolojiye bağlıyız.

Ancak birçok resmi belgede “mağdur” ifadesi yer almaktadır, çünkü terimlerin tartışılmasından önce yazılmıştır. Bu nedenle bir terim ayrımı benimsenmiştir: "insan ticareti mağduru", hâlâ suçluların kontrolü altında olan bir kişidir, "insan ticareti mağduru", zaten kaçak olan bir kişidir.

Önde gelen uluslararası kuruluşlar sorunların varlığını kabul ederken, neden dünyanın farklı yerlerinde kadınlar kendi trajedileriyle baş başa bırakılıyor? Kadınların güvenliği için verilen mücadelede insan hakları ve kamu çalışmaları neden hala devletlerden gerekli ölçüde yardım alamıyor?

Uluslararası hukuku tanımayan ülkelerde uluslararası kuruluşlar güçsüzdür. Devlet, savunmasız grupların haklarını korumak için tasarlanmış belgeleri onaylamayı planlamıyorsa  dışarıdan hiç kimse onları buna zorlamaz. Ancak onay, gelecekte bu hakların gözetilmesinin garantisi değildir. Uluslararası anlaşmaların yürürlükte olduğu, ancak fiilen bunların uygulanmasına göz yumulan ülke örnekleri vardır. Devlet, bu hakları reddeden arkaik dini yasalarla yaşıyorsa kadınların haklarını nasıl koruyabilir?

Uluslararası kuruluşların yapabileceği şey, taban hareketlerini ve sahada çalışan aktivistleri finanse etmektir ama burada dedikleri gibi nüanslar var. Örneğin, çok uzun zaman önce, büyük bir uluslararası kuruluş tarafından yapılan bir hibe yarışmasının açıklamasına rastladım. İnsan ticaretiyle mücadele kuruluşlarına fon sağlamaya istekliydiler, ancak yalnızca resmi olarak kayıtlı olanlara. Ne yazık ki bu seçim, bir insan hakları örgütünün resmi kaydının mümkün olmadığı ülkelerden gelen başvuruları kapsamıyor. Ancak bu ülkelerin vatandaşları için insan ticaretine maruz kalma riski kat kat fazladır.

Rusya'da, yabancı hibe almanın, daha sonraki faaliyetleri büyük ölçüde karmaşıklaştıran yabancı bir ajan statüsüyle dolu olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, insan ticaretiyle mücadele alanında tanıdığım kuruluşların hiçbiri, çok sayıda başvuruya ve bu tür hibeleri daha önce almış olmalarına rağmen bu yıl devlet ve devlet yanlısı hibe almadı. Rusya'da insan ticaretiyle mücadele hareketi, yalnızca Ukrayna topraklarındaki düşmanlıkların patlak vermesiyle gittikçe azalan bireylerden ve işletmelerden gelen bağışlara güvenebilir.