Erebo: İşgale karşı örgütleme düzeyimizi yükseltmeyi başardık

2019 yılında Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Kongra Star Yürütme Kurulu Üyesi Hîva Erebo, "İşgale karşı örgütleme düzeyimizi yükseltmeyi başardık" dedi.

Kongre Star Yürütme Kurulu Üyesi Hîva Erebo, 2019 yılında Kuzey ve Doğu Suriye’de hem kadınların örgütlülük durumunu, hem de bölgede yaşanan askeri, siyasi, diplomatik ve toplumsal gelişmelere dair ANF’ye değerlendirmelerde bulundu. Kadınların mücadelesinin hala devam ettiğine dikkat çeken Erebo, "2019 yılı, Kürdistan ve özelde de Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan halklar açısından ne kadar zorlu geçtiyse Kongra Star olarak bizlerde büyük zorluklar yaşadık. Bölgede son yıllarda ve özellikle 2011 yılından bu yana bölgede büyük zorluklar ve buna denk bir mücadele yaşandı.

Özelde de kadınlar daha fazla zorluk yaşadı. Bu yıllarda kadınlar direnişleriyle bütün dünyada ses getirdi ve bu yıllara damgasını vurdu. Bu açıdan 2019 yılı da yoğun ve dolu geçen bir yıl oldu. Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan kadınlar olarak 2019 yılının başından sonuna kadar içerisinde yaşanan Onur Direnişi vardı ve halen devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan kadınlar olarak Kongre Star kadın faaliyetleri tüm alanlarda bu yılı yoğun geçirmiş ve büyük direnişler bu yıl içerisinde kendini göstermiştir" diye konuştu.

Hîva Erebo ile yapılan röportajın birinci bölümü şöyle:

Kongre Star olarak 2019 yılı örgütlenme hedefiniz neydi ve bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirebildiniz?

Kongre Star’ın 2019 yılında hedef olarak önüne koymuş olduğu faaliyetlerini birçok yönden etkileyen faktörler var. Bölgede yaşanan siyasi gelişmeler ve özellikle yaşanan yoğun savaş koşulları ve kriz hedef olarak önümüze koyduğumuz halkın ve kadınların örgütlenme çalışmalarını ve Kongre Star'ın faaliyet yürüttüğü bütün alanları ciddi bir şekilde etkiliyor. Tabi ki de bu yıl içerisinde yaşanan bütün zorluklara ve halen devam eden saldırılara rağmen Kongre Star iyi bir tarzla faaliyetlerini yürütmeyi başardı. Halkın içerisinde bütün çalışmalarını yaydı.

İşgalci Türk devleti ve çetelerinin saldırılarına karşı Onur Direnişinde de ve bugüne kadar yaşanan gelişmelere karşı da Kongre Star olarak tepkimizi gösterdik ve örgütleme düzeyimizi yükseltmeyi başardık. 2018 yılı da bizim için zorlu geçmişti. Bu yüzden 2019 yılı için önümüze koyduğumuz hedefler ve özellikle Efrin kentine yönelik gerçekleşen işgal saldırılarının ardından kadınlar olarak Kuzey ve Doğu Suriye’de birinci düzeyde Efrin'de kadın mücadelesini ve halkın direnişini diri tutmaya çalıştık.

Aynı zamanda Efrin halkının kendi topraklarına geri dönmesi için yürütülen çalışmaları öncelikli hedeflerimizdendi. Ayrıca halkın içerisinde diğer çalışma alanlarında faaliyet yürütülmesine ve öncülük edilmesine dönük planlamalar vardı. Kongre Star olarak önemli bir düzeyde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Leyle Güven arkadaşın başlattığı direniş ile Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan kadınlar olarak işgalcilere karşı ve ataerkil zihniyete karşı öfkeleri hem bölgede hem de dünya da arttı.

KUZEY-DOĞU SURİYE'DE PANEL VE ÇALIŞTAYLAR YAPILDI

2019 yılında ‘kadın örgütsüz kalmasın’ şiarıyla her yerde eylemsellikler vardı. Yılın ilk 3 ayında kadın kimliğine tanınmamasına, inkar edilmesine karşı ve kadına uygulanan şiddete karşı geniş çaplı çeşitli eylemsellikler düzenlendi. Ayrıca kadının örgütlenmesine dönük Kongre Star olarak Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan kadın kurum ve kuruluşlarıyla ilişki içerisindeydik. Suriye’nin genelini de kapsayan bu yönlü faaliyetler vardı. Kadının örgütlenmesi ve bölgede yaşayan her bir kadına ulaşıp örgütlemek amacıyla birçok yerde panel ve çalıştaylar yapıldı.

Kadının örgütlülük düzeyini arttırmak amacıyla Kuzey-Doğu Suriye, Efrin ve yıl içerisinde yeni özgürleştirilen bölgelerde ilişkiler geliştirildi. Kongre, panel ve konferans çalışmaları yürütüldü. Ayrıca toplumsal alanda çalışmalarımızı geliştirmek için 2019 yılını ve 2018 yılını da tamamlamak amacıyla komün ve meclislerin örgütlendirilmesini geliştirdik. Bölgenin köy, belde ilçe ve kentlerinde toplum örgütlenmesini ve özelde kadının örgütlülüğünü geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütüldü. Ataerkil zihniyete karşı ve kadına yönelik şiddet politikalarına karşı esaslı gündemlerimizden biri oldu. Buna karşı nasıl bir mücadele edebiliriz konulu eğitim ve seminerler düzenlendi.

Ayrıca Tabqa, Reqa, Minbic ve Derazor gibi alanların özgürleştirilmesinin ardından Suriye’deki bütün kadınların örgütlendirilmesi amacıyla Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi Kongre Star’ında çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma bizim için önemli bir çalışmaydı. Ardından genel Suriye Kadın Meclisi çalışmalarını da başlatarak ilk konferansları gerçekleşti. Bu çalışmalarla bölgede sorun yaşayan bütün kadınların sorunlarına çözüm olmak amacıyla ve bütün kadınların örgütlülüğünün sağlanması için önemli bir adımdı.

Kongre Star çalışma boyutları açısından ele alındığında boyut örgütlenmeleri ne düzeydeydi ve toplumsal açıdan ne kadar yerini buldu?

Kongre Star toplumun ve özelde kadınların yaşadıkları sorunları çözmek ve örgütlülüğünü sağlamak amacıyla mevcut ihtiyaçlara cevap olmak için birkaç esas ayak üzerinden kendisini örgütlüyor. Esaslı örgütleme ayaklarından bir toplumsal çalışmalardır. Ayrıca ekonomik, siyasi, diplomatik ve eğitim alanlarında örgütlenme faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca Kongre Star olarak toplumsal eğitim alanında da yürütülen çalışmaların içerisinde yerimizi alarak bu çalışmayı yürütenlerle de ilişki içerisindeyiz. Diğer boyutlardan biri olan öz savunma çalışmalarında kadın örgütlenmesinin gelişmesi için kadın öz savunma faaliyetleri de yürütülüyor.

Toplumun içerisinde esaslı bir kesimini temsil eden genç kadınlar ile de ilişkiler ve faaliyetler geliştiriliyor. 2019 yılında bu alanlarda yürütülen çalışmalarda önemli adımlar atıldı. Son yıllarda yürütülen çalışmalarda birçok boyutuyla önemli bir temel atılmıştı. Kongre Star çalışmaları artık yeni örgütlenen bir çalışma olmaktan çıkmış ve çalışma alanlarının birçok boyutuyla önemli bir düzey yakalanmıştır. 2019 yılında Kongre Star diplomasi faaliyetleri de dünyadaki birçok kadın kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirip diplomatik faaliyetler yürüterek önemli adımlar atmıştır.

Kuzey ve Doğu Suriye de yaşayan topluluklar arasında bir de Suriye’nin genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgede yaşanan devrimi ve kadının bu direnişteki rolünü diplomatik faaliyetlerle bütün dünyaya tanıtma çalışmaları yürütüldü. Dünyadaki birçok kadın örgütü ve kurumları Kongre Star çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Bu yıl dünyada ve özellikle Ortadoğu'da diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla önemli adımlar atıldı. Ayrıca kuzey ve Doğu Suriye’de kadın çalışmaların desteklenmesi için önemli diplomatik adımlar atıldı. Özellikle son iki ayda işgalci Türk ordusu ve çetelerinin Serêkaniyê ve Girê Spî alanlara dönük gerçekleşen saldırıların ardından 30 ülkeden fazla içerisinde yer alan “Kadın Rojava’yı Koruyor” inisiyatifi başlatıldı.

Bu çalışmalar Kongre Star diplomasi alanının ve enformasyon çalışmalarının öncülüğünde yapıldı. İlk defa bu düzeyde kadının örgütlenmesinin bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki kadınlara destek verilmesi gerektiği dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmıştır. Bu süreçle yürütülen faaliyetler birçok yeni kapıyı bize aralamıştır. Elbette bu gelişmeler bölgede yaşanan büyük fedakarlıklar ve destansı direnişler sayesinde olmuştur. Ayrıca mücadelemize katılan onlarca enternasyonal devrimciler ile hareketimiz ve mücadelemiz dünya düzeyine ulaşıyor. Bu adımlar ile mücadele ve direnişimiz dünya kamuoyu tarafından daha çok tanınmasına zemin sunuyor.

KADININ EĞİTİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Kongre Star olarak bu yıl eğitim alanında da önemli çalışmalar yürütüldü ve adımlar atıldı. Binlerce kadın akademilerde eğitim süreçlerinden geçti. Ayrıca özgün akademi çalışmaları da yapıldı. Ayrıca birçok bölgede kadının öncülüğünde erkeklerin eğitilmesi çalışmaları da bizim için atılan yeni bir adımdı. Doğrusu toplum içerisinde yaşanan sorunlar ve özelde kadına uygulanan şiddetin aşılabilmesi için sadece kadınların değil erkeklerinde eğitimlerden geçmesi gerektiği açığa çıktı. Kadına uygulanan şiddet politikalarının sahibi olan erkekler için birçok bölgede eğitim ve seminerler düzenlendi.

Kadın ile doğru bir ilişkinin geliştirilebilmesi amacıyla erkekler için yürütülen eğitim faaliyetlerinin olumlu bir etkisi oldu. Bir de toplum içerisinde eğitimden görmeyen binlerce kadının eğitilmesi gerektiğini önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Eğitim çalışmalarına ilişkin plan ve programlarımız devam ediyor. Toplumsal eğitim çalışmalarında çocuk eğitilmesinde binlerce kadın öğretmen yerini alıyor. Çocukların eğitildiği okullarda kadınların özellikle yer alması için de önemli ölçüde adımlar atılmış. Aynı zamanda okul okuyan gençlerin eğitim faaliyetlerinde de kadının rol alması için çalışmalar yürütülmüştür.

Özellikle gençler arasında yaygınlaşan yanlış internet kullanımı, uyuşturucu madde tüketiminin yaygınlaşması ve ahlaki problemlerin yaşanmasını engellemek amacıyla yürütülen mücadeleye kadının öncülük etmesi için çalışmalar yürütüldü. Tekrar savaş koşullarında yaşadığımız için kimi çevrelerin bölgede kirli politikalar geliştirmeye çalıştıkları için toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık oluşması için eğitim çalışmalarına kadın olarak öncülük ederek boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Bu konuda birçok seminer ve eğitim çalışmaları yürütüldü.

ÖZ SAVUNMA ÇALIŞMALARINA KATILIM İSTEĞİ ARTIYOR

Kadınlar öz savunma çalışmaları kapsamında asayiş ve kadın öz savunma faaliyetlerinde yerlerini alıyorlar. Ayrıca önemli ölçüde kadınlarda öz savunma bilincinin ve faaliyetlerin geliştiğini söyleyebiliriz. 2019 yılında kadınlar hem iç şiddete hem de dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı öz savunma faaliyetlerinin önemini gördü. Bu şekilde kadına uygulanan şiddetin düzeyinin de azalabileceğinin farkına vardı. Yine yılın son 2 ayında kadınlar olarak, bölgeye dönük gerçekleşen saldırılara karşı kadın olarak savunma alanında yerini alması gerektiğini ve manevi yönünün gelişmesi için önemli bir role sahipti.

Özellikle YPJ güçlerinin bölgedeki varlığı kadınlara büyük bir güç veriyor ve inancını geliştiriyor. Yani kadının kendisine olan güveninin artmasını sağlıyor. Yine asayiş ve öz savunma faaliyetlerinde kadının önemli bir role sahip olması kadınlarda özgüvenin gelişmesine zemin sunuyor. Bu yüzden öz savunma çalışmalarına katılım isteğini de arttırıyor. Yıl içerisinde yaşanan saldırılara karşı direnişte kadının oynadığı rol gerçekten büyük bir moral veriyor ve takdir edilmesi gerekiyor.

KADINLAR KENDİNE GÜVENEREK EKONOMİ ALANINDA KENDİSİNİ ÖRGÜTLÜYOR

Kongre Star olarak kendimizi örgütlemiş olduğumuz alanlardan biri de ekonomidir. Son yıllarda yaşanan yoğun savaş koşulları nedeniyle yaşanan zorluklar ve Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik uygulanan ambargo ile Suriye genelinde yaşanan krizin derinleşmesi ekonomik alanda da çevredekilerin dikkatini çekiyor. Kadının ekonomik alanda da yer alması dikkat çekiyor. Kuşkusuz ekonomi alanında birkaç yıldır devam eden faaliyetler ve örgütlemeler yapıldı. Kongre Star olarak geliştirmek istediğimiz toplumsal ekonomi anlayışı ile ortak yaşamın esasları üzerinden yürütmek istediğimiz çalışmadır.

2019 yılında kadınlar için 32 kooperatif örgütlenmesi yapıldı. Bu kooperatiflerin çoğunluğu ziraat alanındaydı. Çünkü yaşadığımız bölge zirai bir bölge olması yaşayan halkın en temel geçip kaynağı ziraat olduğu için imkanlarda bu alanda gelişiyor. Çok sayıda kadın artık ekonomi alanında yer alıyor. Ve kadınların özgün kooperatif çalışmaları yürütülüyor. Elbette ekonomi alanında kadın olarak yürüttüğümüz çalışmaları yeterli görmüyoruz. Çünkü bölge halkı olarak çok zorlu süreçlerde ve koşullarda yaşıyoruz. Bu durum özellikle kadın ve çocukların yaşamını önemli oranda etkiliyor. Elbette ekonomi alanında yürüttüğümüz çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Artık kadınlar kendine güvenerek ekonomi alanında kendisini örgütlüyor.

Fakat yaşanan zorlu koşullar ve işgalcilerin saldırılarından kaynaklı ekonomi alanındaki örgütlülüğümüzün yeterli olmadığını ve halen ihtiyaçlara cevap vermediğini görüyoruz. Özellikle son iki ayda işgalciler tarafından işgal edilen Serêkaniyê ve Girê Spî gibi alanlarında geliştirilen ekonomi projeleri büyük zarara uğradı. Zira o projelerden tutalım birçok kooperatif çalışmaları da işgal saldırılarından dolayı büyük zarar uğradı. Birçok kişi mağdur olup ürünlerinden mahrum kaldı.

İŞGAL SALDIRILARINDA 300 BİN İNSAN GÖÇ ETTİ

Yıllarca verdiği emekle sonuç almak isterken işgal saldırılarından kaynaklı engellendi. Bu da genel olarak ekonomi alanımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca son süreçte savaş mağduru olan, eşini veya akrabalarını kaybettiği için de aileye ekonomik olarak bakmak zorunda olan kadınlara ulaşma ve yardımcı olmayı esaslı görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kadınlara ulaşarak ekonomi alanında da yerlerini almaları için ve örgütlülüklerini geliştirmeleri için faaliyet yürütüyoruz.

Genel olarak Kongre Star çalışmalarından toplumsal alan örgütlenmesi devam ediyor. Toplumsal alan faaliyetlerinde eşleri şehadete ulaşmış kadınlar ve birçok kurum ve kuruluşlarımızın yürütmüş oldukları çalışmalar toplumsal alan çalışmaları üzerinden yürütülmekte. Toplumsal alan çalışmalarıyla örgütlülüğün temeli atılıyor ve bu temel geliştirilebilir. Bu çalışmalar kapsamında engelli çocuklar, şehit eşleri, şiddet mağduru kadınlar da yerini alıyor. Diğer çalışma alanları için söylediğimiz gibi toplumsal alan çalışmalarının da yürütülmesi gereken plan ve programlar vardır.

Bunlarda biri göç eden kadınlardır. Çünkü bölgede büyük sayıda göç etmek zorunda kalan insanlar var. Örneğin Serêkaniyê ve Girê Spî'den 300 bine yakın insan göç etmiş. Bütün dünyada göç etmek zorunda kalan halk içerisinde en büyük zorluğa ve şiddete de maruz kalanların kadın olduğu biliniyor. Toplumsal alan çalışmalarımız özellikle son birkaç ayda yaşanan savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalmış kadınlar üzerinde faaliyetlerini yürüttüler. Ekonomik toplumsal ve eğitim alanında yaşadıkları sorunların üzerinde daha fazla durulacak. Daha sonra toplumun önemli bir kesimi olan çocuklara dönük te toplumsal alan çalışmalarımız faaliyetleri sürdürülecektir.