KJK: Maxmur halkının direnişi sahiplenmeli

Maxmur'un bir toplama kampına dönüştürülmek istenmesine tepki gösteren KJK Koordinasyonu "Maxmur'a Kürdistan halkı ve kadınlar Maxmur halkının bu direnişini sahiplenmeli, bulunduğu her yerde destek olmalı, direniş halkasını büyütmelidir" dedi.

KJK Koordinasyonu, Irak güçlerinin Maxmur kampına yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KJK, “Maxmur halkı ‘90’lı yıllarda Türk devletinin zulmüne uğramış, bunun sonucunda Güney Kürdistan’a göç etmiş, birçok yerin ardından en son Maxmur’a yerleşmiş ve orada yeniden bir yaşam yaratmıştır. Faşizmin ve sömürgeciliğinin insanlık dışı tüm saldırılarına, köylerinin, evlerinin, yaşamlarının yakılıp yıkılmasına teslim olmayıp sonuna kadar direnmiş, insanlık ve Kürtlük onurunu zirveleştirmiştir. Botan halkının yiğit temsilcileri, Maxmur çölünü yeşertmiş, onurunu ve kimliğini sonuna kadar sahiplenip bugüne kadar yaşatmasını bilmiştir. Maxmur kadınları, anaları ve gençleri bu mücadelenin her zaman önünde yer alıp güçlendirmiş, öncülük yapmıştır” dedi.

KJK açıklamasında şunlar belirtildi:

DAİŞ’in, Türk devletinin ve KDP’nin tüm saldırılarına karşı yiğitçe karşı koymasını bilip bu saldırıları boşa çıkarmıştır. DAİŞ saldırılarının boşa çıkarılması ardından özellikle Türk devleti ile KDP ortak bir biçimde kamp üzerinde baskı kurmuş, ekonomik ambargodan sağlık ambargosuna, SİHA’larla halkın öncülerine suikast yapma, tutuklamaya kadar bütünlüklü bir saldırı süreci yaşanmıştır. Bütün bunlarla sonuç alamayınca bu defa Irak devleti üzerinden yeni bir saldırı konsepti belirlenmiştir.

Maxmur kampı, özgür yaşam kampı, direniş kampıdır. Şimdi Irak devleti üzerinden KDP ortaklığı ile bu özgür yaşam alanını tellerle çevirme, kuleler dikerek askeri baskı altına alma yönünde bir konsept belirlenmiştir. Halkımızın, analarımızın, gençlerimizin büyük emeği ile özgür yaşam alanına dönüştürülen Maxmur kampı, bu biçimiyle bir toplama kampına dönüştürülmek istenmektedir. Elbette ki halkımız bunu kabul etmedi, etmeyecektir.

Maxmur halkımızın, analarımızın ve gençlerimizin bu dayatma karşısındaki direnişini selamlıyoruz. İki gündür halkımız direnmekte, bu dayatmaları kabul etmeyeceğini ortaya koymaktadır. Irak devleti bir halkın iradesine, üstelik de büyük katliamlardan, zulümlerden, sürgünlerden geçip gelmiş bir halkın iradesine bunu dayatamaz. Halkın yaşadığı yeri bir toplama kampına dönüştürmek asla kabul edilemezdir. Maxmur halkının bugüne kadar kimseye bir zararı olmadığı gibi, bilakis Irak halkına-topraklarına ve Kürt halkına düşman olan güçlerle mücadele etmiş, yaşadığı bu toprakları fedaice korumuş, bedeller vermiştir. Irak devleti bu konudaki politikasını, planlamasını yeniden gözden geçirmeli, değiştirmeli ve demokratik, halkın iradesini, taleplerini gören ve tanıyan bir yaklaşım içine girmelidir.

Kurdistan halkı ve kadınlar Maxmur halkının bu direnişini sahiplenmeli, bulunduğu her yerde destek olmalı, direniş halkasını büyütmelidir."