Rojava’da büyüyen kadın mücadelesi - I

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın kadın özgürlüğü ve örgütlülüğü fikrinin yanı sıra kadın militanların da tecrübelerini aktardığı Rojava halkı, 15 Ocak 2005’te Yekîtiya Star adıyla kendi özgün örgütlülüğünü oluşturdu.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 1979’da Rojava’ya geçişiyle Kurdistan Özgürlük Mücadelesi yeni bir merhaleye taşındı. 20 yıl boyunca bulunduğu Rojava alanını her açıdan etkileyen Abdullah Öcalan, kadın örgütlülüğünün tohumlarını Rojava topraklarından tüm Kurdistan’a serpti. Toplumsal gerçekliği ve kadın hakikatini göz önünde bulundurarak kadın örgütlenmesi için yol gösterici oldu. 


Kongra Star Koordinasyon Üyesi Zeyneb Mihemed, Rojava’da kadın mücadelesinin başlangıcından Yekîtiya Star’ın kuruluşuna kadarki süreci ANF’ye anlattı. Rojava’da ilk örgütlülüğün, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın gelişiyle başladığını hatırlatan Zeyneb, “Öncesinde kadınların kendini tanıyıp mücadele edeceği ve sorunları çözen bir örgütlülük yoktu. Önder Apo’nun gelişi bu mücadelenin esas başlangıcı oldu. Sonrasında PKK’nin buradaki mücadelesi kadınlarının kendini tanıyarak örgütlenmesi durumunu yarattı” dedi.

1990’LI YILLARDA MESAFE ALDI

Zeyneb, kadın mücadelesinin gelişim aşamasını ise şöyle özetledi: “Bölgedeki kadın örgütlülüğü çalışmaları, 1990’lı yıllarda daha da aşama kaydetti. Artık Rojava’da kadınlar yavaş yavaş sorunların çözümünü sağlayacak özgürlük yolunu bulmaya başladı. Önder Apo’nun Rojava’ya gelişi bunun esasıydı. Çünkü Önder Apo kadına büyük önem verdi. Önder Apo’nun fikirlerine bağlılık, bu mücadelenin daha da ileriye taşınmasına yol açtı. Kadınların siyasi, toplumsal vb. her alandaki çalışmalara katılımı o zaman başladı. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Kadınlar evlerindeydi. Hiçbir çalışma yapmıyorlardı. Önder Apo’nun geliş süreci sadece bir alanda değil, her açıdan kadınların gelişim kaydetmesini sağladı. 

KADININ SESİ ÇIKTI, RENGİNİ VERDİ

Toplantılar yapılıyor, var olan sorunlara çözüm bulunuyordu. 1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarla kadın kendini tanıdı. Tarihte kaybedilen, iktidarın el koyduğu güç ortaya çıkarılarak geri kazanıldı. Böylece kadınlar artık öne çıktı. Yürüyüşlerde, serhildanlarda, toplantılarda, şehit ilanlarında birçok açıyla kadın rengini, sesini ortaya çıkardı. O gizli gücü yavaş yavaş ortaya çıkarabildiğini gösterdi. 

KADINLAR ÖNDER APO’DAN GÜÇ ALDI

Önder Apo, Rojava’da çok önemli çalışmalar yürüttü. Bu başarılı çalışmalar günümüze kadar da sürüyor. Sadece o yıllarla sınırlı kalmadı. Şimdiye kadar birçok adım da atıldı. Kadın artık siyasi, askeri vb. her alanda yerini aldı ve almaya devam ediyor. Önder Apo’nun ortaya çıkardığı fikir esasında kadını önemsediği anlamını taşıyor. Kadınlar da Önder Apo’dan aldıkları güçle örgütlülüklerini büyüterek bugünlere getirdi.

KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE İHTİYAÇ VARDI

Bu doğrultuda Rojava’da çalışmalar yürütüldü. Sonrasında çalışmalar daha da genişletildi ve toplumun tüm kesimlerine kendini ulaştırdı. Böylece Rojava’da sorunların çözümü noktasında güçlü bir örgütlülüğe ihtiyaç duyuldu. Bunun için de Önder Apo, Rojava’da çalışmanın temelini attı. Sonrasında kadınlar, mevcut sorunları daha iyi çözebilme esasıyla Rojava’da örgütlülüğünü ilan etti. Önder Apo’nun fikirleri ve kadın hareketinin bölgedeki çalışmaları sayesinde Rojava’da kadın daha büyük ve önemli adımlar atabilir hale geldi. 

YEKÎTİYA STAR ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLENME

Bu ihtiyaç doğrultusunda Rojavalı kadınlar, Yekîtiya Star adıyla örgütlendi. Kadın Özgürlük Hareketi’nin ideolojisi de bu örgütlülüğe büyük destekte bulundu. Bu örgütlenme, Önder Apo’nun felsefesiyle başladı, ardından Kürt Kadın Hareketi’nin mücadelesi ve Rojava’da yürütülen faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Birçok yönden gelişme kaydedildi. İdeolojik boyutta Kadın Özgürlük Mücadelesi’nin perspektifiyle büyük adımlar atıldı. Tabii bu büyük bir destekti. Askeri güçlerinde destekleri görmezden gelinemez. Kadın gerillanın desteği büyüktü. Kurdistan dağlarındaki yoldaşlarımız Rojava’daki kadınları ve halkı korudu. Eğer böylesi bir savunma olmasaydı Rojava’da gerçekleşen savunma mekanizması bu düzeye ulaşmazdı.” 

Devam edecek…