Rojava’da büyüyen kadın mücadelesi – V

Demokratik Konfederalizm projesiyle örgütlenmeyi esas alan Kongra Star, dünya kadınlarına ulaşan bir mücadele yürütüyor.

Kongra Star, öz savunmadan ekonomiye kadar birçok alanda çalışmalarını komün ve kooperatifler üzerinden örgütledi. 


Her üyesinin aynı zamanda komün üyesi olduğu Kongra Star, ahlaki ve politik toplum üzerinde kendisini genişletiyor. Seçimlerin demokratik yöntemle yapılan meclisler de belde, bölge ve kantonlarda da örgütleniyor. Kongra Star, akademilerde aile sisteminden başlayarak, kadın devrimi, kadın bilimi ve bilinci temelinde demokratik toplum ve özgür kadını esas alıyor. Önder Abdullah Öcalan’a Özgürlük Komitesi, Özgür Eşyaşam Komitesi, Öz Savunma Güçleri (İç Güvenlik Güçleri-Kadınlar, Öz Savunma Güçleri-Kadınlardan oluşuyor), Disiplin Komitesi, İttifaklar ve Demokratik Politikalar Komitesi, Eğitim ve Akademi Komitesi, Sosyal Komite, Siyasi Komite, Hukuk ve Adalet Komitesi, Ekonomi Komitesi, Finans Ekonomisi, Kültür ve Sanat Komitesi, Basın Komitesi, Sağlık Komitesi ve Ekoloji Komitesi bulunuyor.

ANF’ye konuşan Kongra Star Koordinasyon Üyesi Cîhan Hisên, milis faaliyetlerinden Yekîtiya Star’a, Yekîtiya Star’dan Kongra Star’a uzanan özgürlük mücadelesinin meşakatli yolculuğunu hatırlattı. Cîhan Hisên, “2016 öncesi Şam’dan Dêrîk’e kadar uzanan bir kadın mirası vardı. Toplumsal, siyasi ve eğitim konusunda bu mirasın esasını zaten Önder Apo döşemişti. Yekîtiya Star 2005’te 80’li yılların mücadele mirasıyla kuruldu. 2005’ten 2016 yılına kadar sistemin oturtulması ve devrim sonrası nasıl bir örgütlenmeye gidilebilir tartışması da çalışmalara eşlik etti. Aslında devrim sonrası nasıl bir sistem kurulmalı tartışması üzerinden Kongra Star’ın ilanı kararı alındı” dedi.

AİLE ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENME

Cîhan Hisên, Kongra Star’ın ilan süreci ardından kadın bilimi ve kadın hakikatinin bilincine varılması için kadın aracılığıyla öncelikle aile, çocuk ve gençleri eğittiklerini kaydederek, “Bu temelde aile üzerinden örgütlenmek temel hedeflerimizdendi. Böylece toplum içerisinde kendisini örgütleyerek, topluma ve devrime mal etti. Aslında devrimin gelişmesi ile bu konularda daha da gelişti” diye konuştu. 

YPJ DE BU SİSTEMİN BİR PARÇASI

Kongra Star’ın savunma boyutunda YPJ’nin de bu sistemin bir parçası olduğunu kaydeden Cîhan Hisên, “Bir örgütlenme siyasi ve diplomasi boyutunda gelişmek istiyorsa kesinlikle savunma mekanizması önde olmalı. Bu da YPJ’nin kuruluşuyla yapıldı” dedi. 

YENİ EKONOMİK PROJELER

Kongra Star’ın Demoktarik Konfederalizme göre kendisini örgütlediğini; bunun bir ayağı YPJ, diğer bir ayağının ise ekonom olduğunu söyleyen Cîhan Hisên, şöyle devam etti: “Kongra Star, ekonomi açısında Kuzey-Doğu Suriye Bölgesi genelinde öncülük yaptı. Birçok il, ilçe ve köylerde kadınlar için geçim kaynağı projeleri yapıldı. Amaçlarımızdan diğeri de Kuzey-Doğu Suriye’de yeni ekonomi projelerini yaratmak. Hedefimiz, binlerden on binlere ulaşmak. 

EĞİTİM KOMİTESİ’NİN ÇABALARI

Eğitim Komitemiz de Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Çerkez kadınların bilinçlenmesi, kadının biliminin yaygınlaşması için büyük emek verdi ve sonucu küçük görülemez, değerli sonuçlar elde edildi. Kadınlar açısından da eğitim sistemimiz faydalıydı. Hem kadın biliminde derinleşmesinde hem de kadının hakikatiyle tanışmasında rol oynadı. Sadece Kürt kadına dönük gelişmeler kaydedilmedi. Farklı uluslardan kadınlarda da büyük değişimlere vesile oldu. Eğitim sistemimiz, ataerkil zihniyetin değişmesinde ve demokratik bir ailenin yaratılmasında etkili oluyor. Bu eğitim sistemi ile düşmanın belirlediği hedefleri de boşa çıkarıyoruz.”

KUZEY-DOĞU SURİYE KADIN MECLİSİ 

Kongra Star’ın kazanımları sonucunda Kuzey-Doğu Suriye Kadın Meclisi’nin kurulduğunun altını çizen Cîhan Hisên, “Tüm partileri, kurum ve kuruluşları ve ulusları bir çatı altında toplayabilmek için meclise ihtiyaç duyuldu. Kuzey-Doğu Suriye Kadın Meclisi’nin ilanı aslında Kongra Star’ın belirlediği hedeflerden biriydi” dedi. 

TÜM ULUSLARA HİTAP EDECEK DÜZEY

 Avrupa ülkelerinde, Lübnan, Başûrê Kurdistan ve Şam’da temsilciliklerinin olduğunu paylaşan Cîhan Hisên, şunları ekledi: “Hedefimiz tüm dünya ve Arap ülkelerine ve meclislerimizin olmadığı tüm ülkelere ulaşmak, hatta Afrika’nın güneyinde de örgütlenme hedefimiz var. Kongra Star olarak sadece Kürt kadınlara ulaşmadık. Kongra Star, Demokratik Konfederalizm projesi ile örgütleniyor ve diğer birleşenleri de kapsayan projeler, hedefler belirliyor. Kongra Star ve Kürt kadınlar olarak Ermeni, Süryani, Arap ve Çerkes kadınlara öncülük yaptık. Bu sistemimiz diğer toplumlar arasında büyük etkileri oldu. İktidar zihniyeti, Kongra Star’a çarptı. Bu öncülük rolüyle tüm uluslara hitap edecek düzeye ulaştık. Bundan ötesini hedeflediğimizden daha etkili, kalıcı, özlü ve örgütlü bir sistem için daha fazla emek vermek lazım.”