İşte Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi Seçim Beyannamesi

Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi Seçim Bildirgesi’ni açıkladı. Erkek-devlet şiddetine son vermek için “geliyoruz” diyen Kadın Meclisi, şiddeti ve baskıyı dayatan yönetimleri “kadınlarla değiştireceklerini” vurguladı.

Ankara’da düzenlenen etkinlikte seçim beyannamesinin Kürtçe'sini HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Türkçe'sini ise Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Canan Çalağan okudu.

Bildirgede öne çıkan başlıklar şöyle:

Erkek-devlet şiddetine son vermek için GELİYORUZ

Bizler bu baharda kadın cinayetlerine bir kişi daha eklenmesine izin vermeyeceğiz.

Erkek iktidarıyla, yargısıyla, medyasıyla, tüm kurumlarıyla kadınlara şiddeti ve baskıyı dayatan yönetimleri KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz ve 6284 sayılı yasayı uygulayacağız.

● Çok dilli ALO Şiddet Hatlarımızı yeniden kuracağız.

● Şiddet gören kadınların başvuracağı mekanizmalarda anadilinde hizmet sağlayacağız.

● Kadına yönelik şiddette başvuru anından itibaren kadının beyanını esas alacağız.

● Başvuru, soruşturma ve yargılama süreçlerinde şiddet alanında uzman kadın kolluk güçleri ile kadın hâkim ve savcıların görevlendirilmesini hedefleyeceğiz.

● Kadına yönelik şiddet alanında çalışan tüm kamu personeli için düzenli toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenleyeceğiz.

● Her kentte Kadın Bakanlığı’na ve yerel yönetimlere bağlı sığınaklar açacağız.

● Şiddete maruz kalan kadınlar için özgür yaşam alanları oluşturacağız.

● Anayasada kadına yönelik şiddeti net tanımlayarak indirim uygulanmasına izin vermeyeceğiz.

● Erken yaşta evliliklerin engellenmesi için gerekli yasal önlemleri alacağız.

● Doğal afet süreçlerinde kadına yönelik çok yönlü şiddete karşı kamu bütçesini seferber edeceğiz.

Kadın yoksulluğuna son vermek için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

Bizler; tarlada, işyerinde, evde kısacası her yerde kadın emeğinin sömürülmesine karşı kadın yoksulluğunu engellemek için geliyoruz!

Doğal afet anında dahi kadın emeğini sömüren cinsiyetçi iş bölümünü KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Cinsiyetçi iş bölümüne, işyerinde ayrımcılığa, mobinge ve eşitsizliklere son vereceğiz.

● Bakım hizmetlerini kamusallaştırarak tüm kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı getireceğiz.

● İstihdamda cinsiyet eşitliğini sağlayacağız ve kadın istihdam alanlarını büyüteceğiz.

● “Eşdeğer işe eşit ücret” uygulamasının tüm iş kollarında hayata geçireceğiz.

● ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini tüm ülkede onaylayacak ve hayata geçireceğiz.

● Kadın işsizliğine ve yoksulluğuna karşı kadın kooperatiflerini ve üreticileri destekleyeceğiz.

● Sendikalarda eşit temsiliyet ilkesini uygulayacağız.

● 8 Mart’tı resmi tatil ilan edeceğiz.

● İşyerlerinde farklı anadile, kimliğe, inanca veya kültüre sahip olan kadınlara, LGBTİ+’lara ve mültecilere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alacağız.

● Kadınlara yönelik sosyal destek paketlerini, sosyal adalet ve cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde uygulayacağız.

● Mevsimlik tarım işçisi kadınların güvenceli/güvenli çalışmasını ve yaşam koşullarının düzeltilmesini sağlayacağız.

Özel savaş politikalarına son vermek için GELİYORUZ

Biz kadınlar, ajanlaştırma, madde kullanımına sürükleme, dijital taciz gibi yöntemlerle kadınların iradesini kırmaya çalışanlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Kadınların yaşamlarını kontrol altına almaya çalışan özel savaş politikalarına son verecek, KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Bu suçları işlemiş tüm kolluk görevlileri hakkında yargılama süreci başlatacağız.

● Kadın İhtisas Mahkemeleri’ni inşa edeceğiz.

● Kadın Bakanlığı’na ve yerel yönetimlere bağlı kadın merkezlerinin bünyesinde özel savaş politikalarına karşı öz savunmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

● Madde bağımlılığına karşı denetim ve önleme ağı oluşturacağız.

● Özel savaş yöntemlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapacağız. 

Nefret suçlarına son vermek için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ

İktidar, kendisine muhalefet eden herkesi düşman ilan ediyor. Yasalar ve mahkemeler ise mağdurları değil şiddet uygulayanları ve çeteleri koruyor. Şiddet artık sokaklara, evlere, ulaşım araçlarına, okullara, televizyonlara, afet bölgelerine, stadyumlara ve kısacası yaşamımızın her alanına yayıldı.

Yaşamımızı hedef gösteren bu şiddet rejimini KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Cezaevlerindeki işkence, tecrit, infaz yakma, çıplak arama, görüş yasakları, sürgün gibi temel insan hakları ihlallerine son vereceğiz.

● LGBTİ+’lara karşı her türlü eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldıracağız.

● Milliyet, din, dil, inanç, inançsızlık, cinsel yönelim ve cinsel kimlik, mültecilik temelli nefret suçlarını engellemek için TCK’da yeni düzenlemeler yapacağız.

● Ders kitaplarını ve eğitim müfredatını toplumsal cinsiyete duyarlı hale getireceğiz.

Özgürlükçü laiklik için GELİYORUZ

AKP iktidarı, bizlere dayattığı “makbul kadın” anlayışıyla kadınların hayatını cendere altına almaya çalışıyor.

Oysa biz kadınlar hayatımız hakkında kendimiz karar vermek istiyoruz. Özgürlüğümüzün kısıtlanmadığı bir ülkede yaşamak için bu baskı düzenini KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Bizleri makbul/makbul olmayan kadın diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz.

● Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz, yaşamımız üzerinde hiçbir tahakküme boyun eğmeyeceğiz.

● İnançların devlet tekeline alınmasına son vereceğiz. Özgürlükçü laiklik anlayışını hayata geçireceğiz.

Engelsiz bir yaşam için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kadın engelliler, hem engelleri hem de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri nedeniyle çoklu ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar.

Toplumsal yaşamda ve siyasette sağlamcılık ideolojisini KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Kadın engellilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak politikaları hayata geçireceğiz.

● Engelli istihdamı kotalarının yüzde ellisinin kadınlara ayrılmasını sağlayacağız.

● Doğal afetlerde kadın engellilerin desteklerden öncelikli yararlanmalarını sağlayacağız.

● Kurulacak “Engelleri Kaldırma Bakanlığı” bünyesinde hizmet verecek olan “Kadın Politikaları Daire Başkanlığı’nın kadın engellilerin sorunlarına çözüm politikaları geliştirmesi için düzenleme yapacağız.

Sosyal haklarımız için GELİYORUZ

Dünyayı biz kadınlar emeğimizle döndürüyoruz. Erkek-egemen iktidarlardan alacaklıyız, hakkımızı almak için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Kentleri kadınların rahatlıkla sosyalleşebileceği, güvende hissedebilecekleri alanlar haline getireceğiz.

● Genç kadınların barınma sorunlarını çözerek eğitimlerine ve hayatlarına kimseye bağımlı olmadan devam etmelerini sağlayacağız.

● Kadınlara güvenceli yaşam bütçesini uygulamaya koyacağız.

● Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara sunulan destekten, boşanmış ve eşi cezaevinde olan kadınların da faydalanması için gerekli değişiklikleri yapacağız.

● Kadınların bakım yükünden kurtulması için yaşlı ve engelli bakım evleri açarak ücretsiz hizmet verilmesinin koşullarını oluşturacağız.

Asrın felaket iktidarını KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ

● Tüm kentlerimizde toplumsal cinsiyet odaklı afet yönetim planları hazırlayacağız.

● Arama/kurtarma çalışmalarını çok dilli, toplumsal cinsiyet odaklı yapacağız.

● Afet sonrası toplanma alanları düzenlenirken yalnız yaşayan kadınlar için ayrı yaşam birimleri oluşturacağız.

 ● Kadınların psiko-sosyal destek almalarını sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

● Kısa, orta ve uzun vadede planlamalarla kadınların hayata tekrar uyum sağlayabilmeleri için mor yaşam alanlarını hep birlikte inşa edeceğiz.

● Afetlerde kaybolan veya refakatsiz kalan çocukların yaşamlarını koruma altına alacak politikaları hep birlikte geliştireceğiz.

Doğa düşmanı politikalara son vermek için GELİYORUZ

Doğa düşmanı rant ve talan politikalarını KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Doğa haklarını savunurken, ekoloji mücadelesini cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyle birlikte ele almaya devam edeceğiz.

● Yerel yönetimlerde tarımsal üretim için ekolojik köylerin, kooperatiflerin kurulmasını destekleyeceğiz.

● Kadınların ve kız çocuklarının özgürleşebilecekleri kentleri birlikte inşa edeceğiz.

● Felaket iktidarının rantsal dönüşümle inşa ettiği beton kentler yerine katılımcı ve yerinde dönüşümü esas alan “ekolojik kadın kentler” inşa edeceğiz.

Özgürlükçü laik bir eğitim için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

Bizler tüm kadınların ve kız çocuklarının dillerine, inançlarına, inançsızlıklarına, cinsiyetlerine ve cinsel yönelimlerine, yaşam biçimlerine ve dünya görüşlerine eşit mesafede bir eğitim perspektifini oluşturacağız. Bütün kadınların eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanması için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Parasız, cinsiyet eşitlikçi, anadilinde, bilimsel ve demokratik eğitimi hayata geçireceğiz.

● Kız öğrencilerin yaşadıkları mahallelerde ve köylerde eğitim almalarını esas alacağız. Ulaşımın zorunlu olduğu yerlerde ise servislerin ücretsiz olmasını sağlayacağız.

● Eğitim sistemini özgürlükçü laiklik anlayışa göre yeniden düzenleyeceğiz; Toplumsal Cinsiyet Eşitlik dersini zorunlu ders olarak müfredata ekleyeceğiz

● Kadın öğrencilere yemek, internet dâhil ücretsiz yurt ve ihtiyaç sahiplerine burs imkânı yaratacağız.

● Kadınlar için yaşam boyu akademik, kültürel-sanatsal, sosyal, iktisadi, eğitsel ve sağlık programlarını, yerelin ihtiyaçlarını esas alan eğitimleri kadınlarla birlikte oluştu­racağız.

● Kadınlara anadilinde eğitim programları düzenleyeceğiz.

Eşit, ayrımsız ve ayrıcalıksız sağlık hakkı için GELİYORUZ

Cinsiyetçi ve pahalı sağlık politikalarını KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi için kadınların kendi sağlıkları hakkında söz sahibi olacağı demokratik bir sağlık sistemi oluşturacağız.

● Yerel yönetimlerimizle birlikte her mahallede “Kadın Sağlığı Merkezleri ”ni açacağız.

● Üreme sağlığı hizmetlerini, doğum kontrolü yöntemlerini ve kürtaj hizmetini erişilebilir ve ücretsiz hale getireceğiz. Kadının kürtaj kararını ve beyanını esas alacağız.

● Cinsiyet kimliklerinin ihtiyaç amaçlı olan sağlık giderlerinin ücretsiz karşılanmasını sağlayacağız.

● Rahim ağzı kanseri için HPV aşısını rutin aşılar sistemine alacağız.

● Mülteci/göçmen kadınların kimlik numarası olmaksızın sağlık hizmetlerine erişim hakkından yararlanması için gerekli koşulları oluşturacağız.

Savaşsız ve sınırsız bir yaşam için KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Mülteci, göçmen kadınların ve kız çocuklarının erkek egemen sistemin baskısı altında kültürel, sınıfsal, etnik ayrımcılığa uğradığı bu ülkeyi KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ!

● Mülteci/göçmen kadınlara sağlıklı, güvenli ve erişilebilir barınma desteği sağlayacağız.

● Göçmen işçi kadınlara güvenceli ve güvenli istihdam alanları oluşturacağız.

● Yaşları ve sağlık durumları çalışmaya müsait olmayan, işsiz göçmen kadınlara sosyal destek sağlayacağız.

● Göçmen kadınlara yapılan her türlü saldırı ve şiddete karşı ağır cezai yaptırımları içeren düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Buradayız!

2023 Bahar’ında

Demokratik Cumhuriyet’e

Kadınlarla Birlikte Yürüyoruz!

Sözümüzle, Zılgıtımızla, Umudumuzla, Gülüşümüzle

Hep Birlikte Değiştirmeye Geliyoruz!"