Sistan-Belucistan’da çocuk evliliklerinin temel nedeni yoksulluk!

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde kız çocukların evlilik yaşı 9’a düştü. Bir yetkili, çocuk evliliklerinin temel nedeni olarak “yoksulluğu” işaret etti.

Aftab isimli siteye göre Sistan-Belucistan’ın Eyaletler Yüksek Konseyi’ndeki temsilcisi Aziz Sarani, köylerde kız çocuklarının çoğunun altıncı sınıfa kadar okuduktan sonra evde kaldıklarını söyledi.

Sarani, yeterli yerleşke olmayışı ve dini önyargılar nedeniyle kız çocuklarının 14 ila 15 yaşında evlendirildiklerini belirtirken, bazı köylerde evlilik yaşının kız çocuklar için 9’a kadar düştüğünü kaydetti. Sarani, çocuk evliliklerinin temel nedeninin yoksulluk olduğunu savundu. 

ÇOCUK EVLİLİKLER ÇOK YAYGIN

Kız çocuklarının zorla evlendirilmesi, İran’da ağır bir sorun olarak öne çıkıyor. Kısa bir süre önce İsna haber ajansında yayınlanan bir habere göre Horasan Eyaleti Valiliği’nde gençlik işleri danışmanı Ali Bakdar Delgoşa, “Zaweh köyünde evlendirilen kız çocuklarının yaş ortalaması 11” dedi.

Delgoşa, Meşed’deki Fedosi Üniversitesindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada, “2017 yılında açıklanan istatistiklere göre Tahran’da 15 yaşın altında 63 bin kız çocuğu evlendirildi. Yaş ortalaması Horasan Razi’nin bazı köylerinde yıkıcı bir durumda. Örneğin Zaweh’te yaş ortalaması 11” diye ekledi.

İran’da zorla evlendirilen kız çocuklarına ilişkin yetkililer tarafından açıklanan veriler birbirleriyle çelişse de, gerçek tablonun çok daha vahim olduğu sanılıyor. İran’da çocuk haklarını koruyan bir sivil toplum örgütü, 2009 yılında 15 yaşın altında 43.459 kız çocuğunun evlendirildiğini rapor etmişti.

Haziran ayıknda İran’lı bir kadın vekil, ülke genelinde 18 yaşın altında 24 bin dul kadının olduğuna dikkat çekmişti.

Ekim 2013 yılında, Devrim Muhafızları Konseyi, bir babanın evlatlık edindiği kızı ile 13 yaşından itibaren evlenebilmesine izin verdi. Şah döneminde de bu böyleydi. 1979’daki İslam devrimi ardından kız çocukları için evlilik yaşı 13’e, erkek çocukları için 15 indirilmişti. O tarihten beri her yıl binlerce çocuk evlendiriliyor. Evlatlık edilen kız çocuklarıyla evlilikler, yasal düzenlemeden önce de vardı.