YJA Star: Newroz ruhu faşizmin sonunu getiriyor

Newroz'u kutlayan YJA Star, "İnsanlık onuru için başkaldırının PKK ile anlamı büyüdü. Newroz ruhuyla faşizmin sonunu getiriyoruz" dedi.

YJA Star Merkez Karargâh Komutanlığı, Newroz dolayısıyla bugün yazılı mesaj yayımladı.

'BAŞKALDIRININ ANLAMI PKK İLE BÜYÜDÜ'

YJA Star'ın Newroz mesajı şöyle:
"Halkların direniş ve birliktelik günü olan Newroz’u yaratan direniş ve mücadele şehitlerini saygı ve minnetle anıyor; başta Önderliğimizin, halkımızın ve de özgür yaşama gönül vermiş, bunun için mücadele içinde olmuş, bedel vermiş tüm halkların Newroz gününü kutluyoruz.
Yeni yaşam günü olan Newroz her yeni yıl dönümünde özgür yaşama daha da yakınlaşmakta, özgürlüğü bir adım daha hissedilir kılmaktadır. Bin yıllar önce insanlık onurunun başkaldırısı olarak ortaya çıkan Newroz bugün PKK ve direniş şehitlerinin yarattığı değerlerle daha da anlamlı hale gelmiştir. Demirci Kawa’dan bu yana var olan direniş efsanesi adeta tarih nehrinde durmadan akarak bugünlere kadar kendini devam ettirdi. Çünkü insanı insan olmaktan çıkaran sisteme karşı insan olmakta ısrar edenlerin direnişi hiç bitmedi, tükenmedi. Kadınlar yaşama olan inançlarından vazgeçmedi, halklar bir arada olmanın gücünün neleri yarattığına tanıklık etti. Dünümüzde yaşayanlar bugünümüzü yaratanlar ve geleceği bizlere emanet edenlerdir. Bizler bugün onların ardıllarıyız.
Hiç bitmeyen direniş kültürünü devralan PKK mücadelesi binlerce çağdaş Kawa yarattı.  Mazlumlar, Zekiyeler, Ronahîler, Berîvanlar özgürlüğü yaratabilmek için bedenlerine aydınlık günlerin sembolü olan ateşi sarmaladılar. İnsanlığın kendisini unutmaması ve insanlık hafızasının tersyüz edilmemesi için mücadele yürüttüler. Bu mücadele, bugün de en amansız şekilde devam etmektedir.

'BUGÜNÜN DEHAK'LARINA KARŞI DİRENİŞ SÜRÜYOR'

Bugün kendisini DAİŞ olarak tanımlayan, faşist terör örgütü aslında Dehak'lardan önce başlayan ve binlerce yıl kendisini devam ettiren erkek egemen zihniyetin son maskesi olarak insanlığın karşısında durmaktadır. Nasıl ki dün Dehak gençleri hedef alarak insanlık onuruna saldırmışsa, nasıl ki dün Amed zindanlarında asker, devlet maskesi altında kendisini saklayan yeni Dehaklar özgür ruhlu insanlara baskı ve zulüm uygulamışsa, bugün de İŞİD onların en çirkin yüzü olarak bir kere daha insanlığa, onura ve özgürlüğe en vahşi şekilde saldırmaktadır.
Buna karşılık insanlar onurlarında, özgürlüklerinde ısrar ettiklerini kanıtlamış, bunun mücadelesini ve savaşımını vermiştir. Özgür ruhlu Kawa’nın çocukları bugün Rojava da, Kuzey Kürdistan'da, Medya Savunma alanlarında AKP ve MHP faşizmine karşı savaşarak direniş geleneğini devam ettirmektedirler. Direniş sadece bununla da sınırlı kalmamaktadır. Dört parça Kürdistan’da Kürtlere karşı saldırı belki biçim değiştirmiş ama hızından hiçbir şey kaybetmemiştir. Özelikle özgür yaşamın sembolü olan kadınlar adeta hedef olarak gösterilmekte her türlü saldırı önce kadınlar şahsında gerçekleştirilmektedir. Bu saldırılar elbette cevapsız kalmamakta, direniş ve mücadele ile karşılık bulmaktadır. Kürt kadınları mücadelenin her alanında kendisini örgütlüyor faşizme karşı direnç gösteriyor. YJA Star öncülüğünde de kendisini örgütleyen kadın güçleri her türlü saldırı karşısında meşru ve öz savunmasını yerine getirmektedir. Bu gelişmeler kadın ve halklar açısından tarihi anlamlar ifade etmektedir.

'FAŞİZMİN SONUNU GETİRİYORUZ'

Rojava’da, Başur’da, Şengal’de Newroz kültürüne sahip halkların geleneklerine uygun gelişmeler yaşandı. Halklar aynı amaç etrafında kenetlenerek, aynı cepheden insanlık düşmanlarına karşı savaştılar. Kürt halkının öncülük ettiği bu savaşta Kürt gençleri kadar, Türk, Arap, Süryani, Fars, İngiliz, Hollandalı, Avusturyalı gençler de enternasyonal bir ruhla savaştılar ve şehit düştüler. Tıpkı Ada gibi birçok güzel insan, Kürtlerin haklı mücadelesinde yer alarak, halkların birlikteliğinin sembolü oldular. Aslında dün nasıl ki Spartaküs tanrılardan ateşi çalıp insanlığa sunduysa bugün aynı şeyi Aynurlar yaptı; dün nasıl ki Kawalar tanrı kralların sonunu getirdiyse bugün de nice kahramanlar ve direnişçiler faşizmin ve lanetin sonunu getiriyor. Kadın şahsında özgür yaşam zaferini bir kere daha ilan etti.
Aynı zamanda bir kadın bayramı olan Newroz, artık kadın devrimine de tanıklık etmiştir. Ş. Aynur Ada, Çiçek Kurtalan, Evin Amed  şahsında yaşanan kadın öncülüğünde halkların birlikteliğidir. Onların yarattığı mücadele, ahlaki-politik toplumu yaratma mücadelesiydi. Onların direnişiyle, Kürtlerin, Ortadoğulu halkların bayramı olan Newroz daha da evrenselleşti. Daha büyük anlam ve değer kazandı. Bu yüzden Newroz’u anlamına göre karşılamak ve kutlamak gerekir. Bu Newroz tüm katliamlara, saldırılara ve yok etmelere cevap olduğu kadar, inkârda diretenlere de cevap olacaktır. Önderliğimizin müthiş barış çabalarına karşılık; 'Kürt sorunu yoktur' diyerek karşılık verenler, bu Newroz’da cevaplarını alacaklardır. Kadınları, Kürtleri, halkları ve hakları görmezden gelen tüm iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur.
YJA Star Merkez Karargâhı olarak, kadın devriminin yarattığı ruhla tüm Kürt, Ortadoğu ve dünya halklarının yeniden var olma günü olan Newroz’u kutluyor, tüm kadınları ve gençleri Newroz ateşini gürleştirmeye çağırıyoruz."