KCK: PKK için zorluk yoktur, mücadele gerekçesidir

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, PKK'nin 42'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, PKK'nin mücadele tarihinin bir diriliş destanı olduğunu belirterek, "PKK için zorluklar yoktur. Tüm zorluklar PKK için mücadele gerekçesidir" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'nın PKK'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin açıklaması şöyle:

'PKK BİR DİRİLİŞ DESTANIDIR'

"PKK’nin 42. kuruluş yıl dönümü Önder Apo’ya, halklarımıza, dağda, ovada, zindanda, sokaklarda ve meydanlarda direnenlere kutlu olsun. Bizlere 42 direniş yılı yaşatan on binlerce şehidimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Haki Karer yoldaşla başlayan, 14 Temmuz direnişçileri, Agit yoldaş ve Sara yoldaşla devam eden; Erdal, Simko, Rüstem Cudi, Delal Amed, Atakan Mahir, Zeki Şengali, Helmet, Kasım Engin, Leyla Agiri, Agit Civyan ve Yılmaz Dersim’le Kürdün varoluş ve özgürlük iradesini en güçlü biçimde ortaya koyan tüm şehitlerimizin özlemlerini gerçekleştirme sözümüzü yineliyoruz. Onların özlemi olan Özgür Kürdistan ve Demokratik Ortadoğu mutlaka gerçekleştirilecektir.

PKK’nin 42 yıllık mücadele tarihi bir diriliş destanıdır. Hem ulusal diriliştir, hem de Kürt halkının irade ve güç olma tarihidir. 42 yıllık mücadele, Kürt halkını özgür ve demokratik yaşamı için mücadele eden bir halk haline getirmiştir. Bu 42 yıllık mücadelede ayağa kalkmayan köy, sokak, mahalle, kasaba ve şehir kalmamıştır. Yüzlerce, hatta binlerce defa geliştirdiği serhıldanlar ve bu temelde yapılan örgütlenmelerle ulusal devrim, siyasal devrim, demokratik devrim, sosyal ve kültürel devrim gerçekleştirilmiştir. Önder Apo, serhıldan halkı tanımı yaparak Kürt halkının devrimci karakterini çarpıcı biçimde ifade etmiştir. PKK dünyanın en geri görülen halkını dünyanın en ilerici devrimci halkı haline getirmiştir.

PKK KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ PARADİGMASINI ESAS ALIYOR

Kürtlerin bugün dünyanın en devrimci demokratik halk görülmesinin nedeni de Rêber Apo’nun kadın özgürlükçü demokratik ekolojik paradigma temelinde kadın özgürlükçü bir ideoloji ve mücadeleye sahip olmasıdır. Rêber Apo, kadın özgürlüğü sınıfsal ve ulusal özgürlükten daha anlamlı ve değerlidir, diyerek kadın özgürlüğünün özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki önemini ortaya koymuştur.

Kadının özgürleşmesi tüm özgürlüklerin ve demokrasinin derinleşmesi ve kapsamlılaşmasının temeli durumundadır. Bu bilinçle kadın özgürlük ideolojisini geliştiren ve bu temelde Kürt kadınının devrimci demokratik enerjisini ortaya çıkararak Kürt halkını dünyanın en devrimci demokratik halkı haline getiren Önderlik, bugün sadece Kürt halkının değil Ortadoğu halklarının da önderliği haline gelmiştir. Rêber Apo kadın özgürlük çizgisinin yaratıcısı ve önderi olarak kadın özgürlük mücadelesine yaptığı katkıyla tarihteki yerini almıştır. Kadın özgürlük çizgisiyle PKK’nin devrimci demokratik karakterinin kapsamı ve derinliği katbekat artmıştır. Bugün PKK’nin en temel kimliği kadın özgürlükçü karakteridir.

'ORTADOĞU'NUN GELECEĞİNİ BU MÜCADELE BELİRLEYECEK'

Neolitik devrimin gerçekleştirildiği bu coğrafya bugün de PKK öncülüğünde yürütülen özgürlük mücadelesiyle demokratik uygarlığın kaynağı ve ocağı konumundadır. İnsanlık bugün yüzünü Kürt halkı şahsında Ortadoğu’ya dönmüştür. Kürt halkı PKK öncülüğünde yürüttüğü özgürlük mücadelesiyle sadece kendini özgür ve demokratik yaşama kavuşturmayacak, aynı zamanda Ortadoğu’da da demokratikleşmenin önünü ardına kadar açarak tarihine yakışır biçimde demokratik uygarlığın beşiği haline getirecektir.

Başta soykırımcı sömürgeci Türk devleti olmak üzere Ortadoğu’daki tüm gerici ve despot güçler PKK’nin yürüttüğü özgürlük mücadelesinde kendi zihniyet ve politikalarının ölümünü görmektedirler. Bu nedenle Kürt düşmanlığında öncü olan Türk devleti ve tüm bölge gericiliğiyle PKK’nin öncülük ettiği özgürlük güçleri arasında kıyasıya bir mücadele sürmektedir. Ortadoğu’nun geleceğini bu mücadele belirleyecektir.

PKK'nin 42 yıllık mücadelesi ve yarattığı değerler sadece Kürt halkının değil, tüm Ortadoğu halklarının özgürlük ve demokrasi gücü haline gelmiştir. Önder Apo bir Ortadoğu önderliği olarak bugün Ortadoğu halklarının özgürlük mücadelesine de yön vermektedir. Önderlik düşüncesinin mayaladığı Ortadoğu’da yeni bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi dönemi başlamıştır. Ortadoğu’nun tüm ahlaki, vicdani, adalet, eşitlik, kültürel ve demokratik değerlerini kendi şahsında somutlaştıran Önderlik düşüncesi, paradigması ve öngördüğü toplum gerçeği halkların kılavuzu olacaktır. Yüzyıllardır karanlık içinde yaşatılan Ortadoğu artık yeniden aydınlığa gözünü açmıştır. PKK'nin 42 yıllık mücadelesinin en önemli ve en büyük sonuçlarından biri de budur.

'KÜRTLER ÜZERİNDE SOYKIRIMCI SİSTEMİ YENİDEN İNŞA EDEMEYECEKLER'

PKK’de somutlaşan Önderlik paradigması, mücadele tarzı ve öngördüğü örgütlü demokratik topluma dayalı demokratik konfederal toplum sistemi ve halk yönetimi bugün dünya halklarına büyük ilham ve heyecan vermektedir. Kapitalizm ve modernitesinin tüm insanlığa yaşattığı çıkmaz ve acılar demokratik modernite kuramı ve bunun üç temel boyutu olan komünal demokratik ekonomik toplum boyut, eko endüstriyel toplum boyut, demokratik konfederalist toplum boyotuyla sona erdirilecektir. Artık halklar ve sistem karşıtı güçler kapitalizme ve modernitesine karşı güçlü bir düşünce gücüne sahiptirler. Çünkü reel sosyalizm sonrası yaşanan sarsıntı ve yönünü bulamama dönemine son verilmiştir.

PKK 42 yıllık mücadelesiyle Kürtler üzerinde sürdürülen soykırımcı sömürgeciliği tüm özellikleriyle teşhir etmiş, yürüttüğü saldırıları boşa çıkarmıştır. Kürt düşmanlığında öncü soykırımcı sömürgeci Türk devleti ne kadar saldırırsa saldırsın Kürtler üzerinde soykırımcı sömürgeci sistemi yeniden inşa etmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesi çok zordur. Önder Apo çizgisinde 42 yıldır olduğu gibi mücadele kararlıca sürdürüldüğünde soykırımcı sömürgecilik ve dayandığı zihniyet yenilgiye uğratılacaktır. Kürt halkının kadın özgürlükçü ekolojik demokratik toplum paradigmasıyla yürüttüğü mücadele mutlaka başarıya ulaşacak Kürt halkı, dili, kültürü, kimliği ve kendini yönetmesiyle varlığını kesinleştirecektir.

'PKK İÇİN ZORLUKKLAR YOKTUR'

PKK için zorluklar yoktur. Tüm zorluklar PKK için mücadele gerekçesidir. PKK çizgisinde yürütülen mücadele nasıl ki 42 yılda tüm zorlukları aşarak büyük değerler yarattıysa 43. PKK yılında da halkımızın özgürlük mücadelesi tüm zorlukları aşarak soykırımcı sömürgeciliğin zirvesi olan AKP-MHP faşizmini yenilgiye uğratacaktır AKP artık miadını doldurmuş bir partidir. 15 yıldır tüm Türkiye halklarına büyük bir zaman kaybettirmiş, başta Kürt halkı olmaz üzere tüm Türkiye halklarına ve Ortadoğu halklarına büyük acılar çektirmiştir. Önderlik çizgisinde bu faşizme karşı yürütülen mücadele ve ödenen bedellerin karşılığı olarak 43. Mücadele yılında Özgür Kürdistan, Demokratik Türkiye ve Demokratik Ortadoğu’yu gerçekleştirilecektir.

Bu temelde 43. mücadele yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm halkımızı, dostlarımızı ve demokrasi güçlerini AKP-MHP faşizmine karşı mücadeleyi yükselterek çağdaş Dehakları yıkmaya, Ortadoğu’yu yeni Newroz baharlarına kavuşturmaya çağırıyoruz."